[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

FotoReport.cz nemůže nereagovat na události týkající se...


2005-08-9, 18:16:00 • Odkazy

FotoReport.cz nemůže nereagovat na události týkající se jedné z nejvýznamějších hudebně-tanečních akcí v naší republice – CzechTek 2005

Nemusíte mít rádi techno (resp. freetekno), nemusíte mít rádi 'technaře' (správně spíše 'systémáky'), ale nemělo by vám být jedno, že policie používá účelové lži a nedodržuje zákon, a že ministr Bublan říká nepravdy, a snaží se tak manipulovat veřejným míněním ke svému osobnímu prospěchu. Příště totiž může dojít i na vás.

O co jde?
Jde o to, že zákony by měli dodržovat lidé i policie. To, že někdo (ať už opravdu nebo údajně) překročí zákon, není důvod k tomu, aby zasahující policisté též překračovali zákon a/nebo aby používali účelové lži.

"Policie minulý rok zasáhla pozdě a byla za to kritizovaná, teď zasáhla a je kritizovaná zase"
Jde o to, že minulý rok se akce konala na pozemku, jehož majitel s tím předem nesouhlasil, takže zákrok by byl podle platných zákonů na místě. Tento rok se měl CzechTek konat na legálně pronajatém pozemku, takže tento hlavní důvod zásahu odpadl. Pokud se účastníci pohybovali i na přilehlých pozemcích, jejichž majitelé s tím nesouhlasili, bylo úkolem policie zabránit vstupu na tyto nepronajaté pozemky. Místo toho se policie snažila blokovat vstup na legálně pronajatý pozemek a pak účastníky CzechTeku svým zákrokem vytlačila i z tohoto legálně pronajatého pozemku.

Fakta:
Letošní CzechTek se konal na legálně pronajatém pozemku, na louce v lesích na Tachovsku, ke kterému vedla přístupová cesta, kterou by mohli účastníci legálně použít, kdyby jim v tom policie svévolně nezabraňovala.

Policie 'ukončila' CzechTek za použití cca 1000 'těžkooděnců', vodních děl, slzného plynu a taktických rozbušek střílených mezi neozbrojené účastníky.

Výsledek policejního zásahu: cca 100 zraněných lidí (tj. lidí, kteří se nechali nebo bylo nutné ošetřit – z toho cca 20 lidí bylo nutno převézt do nemocnice).

Oficiální odůvodnění tohoto policejního zásahu: Účastníci "mohli (!) způsobit na okolních pozemcích škodu přesahující 5000 Kč" (slovy pět tisíc korun).

Policie prokazatelně používala účelové lži:
- V pátečním TV přenosu velitel zásahu tvrdil, že mají písemně podloženo, že majitel pozemku souhlas s pronájmem pozemku odvolal, majitel ale tuto dezinformaci jednoznačně popřel.
- Ministr Bublan i policejní velitel tvrdili, že louka byla pronajata 50 až 100 lidem, ale i tuto dezinformaci majitel jasně popřel v souladu se zněním smlouvy.
- Představitelé policie též tvrdili, že k přístupu na legálně pronajatý pozemek nemohou účastníci použít přístupovou cestu, ale ani pro toto tvrzení neměli oporu v zákoně.

Policie prokazatelně překračovala zákon:
- Způsob zásahu byl zjevně nepřiměřený možným škodám na pozemcích, kde se akce konala. O brutalitě zasahujících policistů svědčí bohatá video a fotodokumentace.
- Značná část zasahujících policistů neměla řádně a viditelně umístěné identifikační číslo, jak jim ukládá zákon. Tato zdánlivá maličkost ale svědčí o tom, že se tito policisté nepochybně chtěli díky úplné anonymitě vyhnout případné odpovědnosti za své činy – jinými slovy počítali s tím, že mohou překročit zákon.

odkazy na fotoreporty z CzechTeku: ..:. FotoReport.cz :.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: