[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Shrnutí událostí na CzechTeku 2005 (od mir.bohem)


2005-08-11, 23:42:00 • Přišlo e-mailem

CzechTek 2005 – shrnutí událostí

jestliže se ve správě věcí veřejných, na jakémkoliv místě (čím výše tím hůře), objeví politici, kteří projeví (a možná si to ani neuvědomují!), totalitní jednání – musí se zbytek společnosti zvednout a dát jim najevo, že tudy cesta nevede – a oni, politici, musí odstoupit – v případě, že společnost nedokáže toto rozpoznat a zvednout se, a oni (politici) i s totalitním jednáním zůstavají, tak to se stává napříště normou, a ta vede (společnosti to nevadí) k prohlubování... no a poté máme totalitu nenápadně zpátky!

proto by pánové Paroubek, Bublan a další zúčastnění měli být odvoláni – a tím dáno všem jasně na vědomí, že tudy cesta nevede...

policie musí být svobodná, nezávislá, a jednat pouze tak, jak ji velí zakon a ne politici...

správně by policie měla postupovat tak, že by nebránila vstupu na pronajatý pozemek, okolní nepronajaté pozemky by chránila a vstup na ně neumožnila, situaci monitorovala a v případě porušování zákona při probíhajícím setkání adekvátně jednala...

uvedu příklad: budu mít svatbu (na svatbu si mohu pozvat klidně 20000 lidí) pronajmu si na to pozemek, který bude stranou (neboť počítám s tím, že veselí může být při tolika lidech hlučnější), zajistím toalety, vodu, pohoštění, hudbu a očekávám svatebčany... policie dostane od politiků příkaz neumožnit konání této svatby a začne jednat – svatebčany na svatbu nepustí. ti, protože mne mají rádi a jsou pozváni, snaží se na svatbu dostat jinými cestami... když se tam dostanou, policie zahájí útok, aby mou svatbu přerušila. má přeci zadání! Svatebčany zatýká a ti se brání – nakonec je všechny zmasakruje, svatbu ukončí a hlásí splnění úkolu. Politici poté ještě požadují náhrady za náklady na rozehnání mé svatby, pronajaté pozemky jsou poničené – náklady na jejich uvedení do stavu před masakrem musím hradit také já, a policie i s politiky hledá důvody k opodstatněnosti svého činu: mate veřejnost (např. tvrdí, že svatebčané se dostávali na svatbu přes cizí pozemky, ale neříká už že je k tomu přinutila sama, tvrdí, že jsem pozemek neměl pronajatý atd. atd.). Jako viník jsem označován i hnán k odpovědnosti jednoznačně já...

Tak takhle je to špatně – správně by policie na podobnou snahu od politiků měla říci: jednáme podle zákonů, nesmíte se do naší činnosti vměšovat! a na uvedené svatbě? zjistila by ode mne, zda mám prostor řádně pronajatý, nebo patří-li mi. svatebčany by tam pustila a teprve, když by svatebčané zasahovali i do nepronajatého prostoru, předvolala by si mne a požádala, ať zajistím, aby došlo k okamžité nápravě... v případě neuposlechnutí by mi dala na vědomí, že je povinna konat a nedošlo-li by k nápravě ani poté, začala by s vyklízením nezákonně obsazených pozemků... nikoliv však i těch, které byly řádně pronajaté! po mně by potom mohla požadovat náhradu a jako organizátora mne pohánět k odpovědnosti...

závěrem: nejnebezpečnější na celé kauze kolem CzechTeku 2005 není to, s jakou brutalitou policie či protistrana jednala, ale to, že policie přestala plnit roli samostatného orgánu, nechala se ovlivňovat a jednala na přímé zadání politiků... v demokratické zemi policie nesmí být majetkem ani nástrojem politiků ani jakýchkoliv jiných uskupení...

no, jak to detailně doopravdy bylo..? to se asi jen tak, a jestli vůbec (spíše ne), nezjistí... ale to, jak je to v principu, je naprosto jasné. to je také to nejdůležitější, a tak jde o to: schvaluje tento národ totalitní jednání a chce pod ním žít, a nebo ne ? asi tak 50 na 50 – já osobně do totality zpátky nechci, užil jsem si jí dosti...

ještě malý dovětek:
brutalitu policie musí samozřejmě orgány činné v trestním řízení řešit. stejně tak, jako útoky na ni z protistrany... ale to by v demokracii měla být obyčejná rutina – hlavní gró tohoto je popsáno výše, a to musí řešit občané této země...

zdraví mir.bohem

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: