[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Neviditelný Pes - Názory (Jan Mikulecký, Tomáš Roreček)


2005-08-13, 11:05:00 • Média
... Názor: CzechTek a kolektivní vina
(Jan Mikulecký, 13.8., Neviditelný Pes)
Když se sjede na zákonem garantovaném obecně přístupném místě 20tis. lidí, neměl by to být důvod k jejich kolektivnímu vyhnání, pokud se protiprávně nechová každý z nich nebo z jejich působení nevznikají nenávratné zásadní škody.
To, že na Cztk bylo policí, navíc za každou cenu, zabráněno hrubou silou všem 20tisícům účastníků v relativně neškodné zábavě ještě před tím, než se ta zábava jednoznačně postaví mimo zákon, mi připadá ošklivé, smutné a brutální. Navíc je státními institucemi právo proti nim za každou cenu nadále ohýbáno, jak jen to jde, to jen opět násobí jejich (vcelku oprávněné) pohrdání státem.
Technaři se chovají neohleduplně. Obdobně, jako mnohé jiné skupiny lidí. Pejskaři neuklízejí výkaly po psech, nechávají psy volně pobíhat (mnoho lidí má ze psů nepřekonatelný strach, takže nemohou bez doprovodu ven). Kuřáci obtěžují kouřem, volně odhazují vajgly. Motorkáři jezdí s neodtlumenými výfuky, působí (pro nemotorkáře) nepochopitelný hluk. Dají se vymyslet i mnohé jiné skupiny, při přepokládané skladbě příznivců NP jsem zvolil tyto.

Názor: Pokud byla policie na Czechteku napadána, pak proto, že se nechovala jako policie
(Tomáš Roreček, 13.8., Neviditelný Pes)
V různých reakcích se velmi často objevuje podiv nad tím, že se technaři vůbec s policisty pustili do fyzického boje. Vychází se z toho, že policista jako veřejný činitel by měl být občanem za všech okolností respektován. A protože je jaksi obtížně představitelné, že by se do podobné bitvy pouštěli obyčejní čeští kluci, spekuluje se o tvrdém jádru, profesionálních bitkařích z jiných zemí a podobně.
Byl jsem přímým účastníkem a myslím, že skutečnost je jiná…
Policistu nedělá jen uniforma, ale celkové vystupování. Několik hodin před zásahem jsem mohl sledovat komunikaci mezi řadovými policisty, rozloženými kolem svých aut, a zástupci technařů, kteří s nimi zkoušeli diskutovat. Neříkám, že všichni byli slušní… Velké množství policistů přitom však taky nemlčelo, jak by asi bylo správné, ale vulgárně a provokativně na technaře pokřikovalo. Byly to větičky typu "Co chcete, smažky?", "Už se na vás těšíme!" a podobně. Velitelé jednotek tomu jen přihlíželi (stejně jako později tomu, že si část jejich mužů sundala identifikační čísla…). Když pak začal zásah, byly díky těmto několikahodinovým slovním přestřelkám obě strany nabuzené.

Při zásahu jsem zjistil, proč velitelům pokřikování jejich mužů na technaře nevadilo – sami totiž mluví úplně stejně. Povely k přesunům byly vydávány ve stylu "Jdem na ty hajzly!".
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: