[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Tisková zpráva k policejnímu zásahu proti účastníkům CzechTek


2005-08-26, 20:23:00 • Protestní akce
KONZERVATIVNÍ STRANA
Tisková zpráva k policejnímu zásahu proti účastníkům CzechTek

Zásahem Policie proti účastníkům CzechTek vyvrcholila dosavadní katastrofální selhání Policie v uplynulých několika letech, kdy resort ministerstva vnitra řídil Stanislav Gross a nyní František Bublan. Neschopnost, zkorumpovanost, nečinnost tam, kde je nutno zasáhnout nejen z litery zákona, ale i se zřetelem na poučení z minulosti (akce neonacistů a komunistů), podněcovaná a nepotrestaná brutalita, to je stav naší dnešní Policie. Je to jeden z důsledků toho, že z Policie nebyly odstraněny bývalé komunistické struktury, které dnes neblaze působí na mladé policisty. Policii demokratického a právního státu nemohou a nesmí ovlivňovat lidé, kteří tvořili jádro policie státu totalitního. Nepochybujeme, že organizátoři i někteří z účastníků CzechTek nepostupovali vždy v souladu s platnými zákony. Je nesporné, že agresivní jedinci se nacházeli jak v řadách Policie, tak v řadách účastníků zmíněné akce. To ovšem nikterak neospravedlňuje provokaci ze strany Policie a její brutalitu. Zatímco však účastníci CzechTek jednají každý sám za sebe a tak také nesou důsledky svých činů, Policie musí vyvinout dlouhodobou a účinnou snahu o eliminaci psychicky nezpůsobilých, agresivních jedinců ze svých řad. O to se vedení Policie zřejmě nesnaží a dokonce k nepřiměřenému zásahu, podporováno i předsedou vlády, nabádá.

Konzervativní strana proto vyzývá:
1) ministra vnitra Františka Bublana, aby převzal politickou i osobní odpovědnost, uznal chybu, zachoval se jako čestný muž a odstoupil; 
2) odstupujícího policejního prezidenta Koláře, aby potrestal velitele policejní akce vyřazením z řad Policie ČR bez jakékoli náhrady; 
3) přímé nadřízené policistů, kteří se provinili brutalitou, aby je vyřadili z řad Policie ČR bez jakékoli náhrady;
4) Vládu ČR a Parlament ČR k přijetí takových zákonů, které by umožňovaly pořádání akcí jako je CzechTek, aniž by došlo k poškozování osobního majetku a zároveň by neomezovaly osobní svobodu a právo na shromažďování;
5) Vládu ČR, a to opakovaně, aby převedla Inspekci ministra vnitra z pravomoci ministerstva vnitra do pravomoci ministerstva spravedlnosti včetně náležité personální obměny této instituce.

V Praze 11. srpna 2005

Za předsednictvo Konzervativní strany
Martin Rejman, kancléř
Jan Kubalčík

Na vědomí:
předseda Vlády ČR, ministr vnitra, ministr spravedlnosti, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, policejní prezident, sdělovací prostředky

zdroj: KonzervativniStrana.cz
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: