[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Pošli mi jointa, pošli ho směle (rozhovor s Princess T nejen o CzechTeku)


2005-10-19, 2:44:00 • Média

Pošli mi jointa, pošli ho směle

(Jan Šícha, Martin Šuba, Literární Noviny 38/2005)

Rozhovor s Tatianou Dackovou, Princess T, technařkou zevnitř scény. Cestu k hudbě si našla již v útlém dětství. Studovala klavírní hru a zpívala ve školním sboru. Její dospívání se neslo ve znamení negace všech dřívějších hudebních vlivů. Industriální pubertu vystřídalo procitnutí a návrat k hudebním kořenům. K jazzu, soulu, brazilské a latinskoamerické hudbě i k milovanému Bachovi. Současně našla zalíbení v nových tanečních stylech a v reggae. Právě záliba v reggae, dubu a drum and bassu ji koncem devadesátých let přivedla do Londýna. Původní záměr pořídit si metrák desek, gramofony a mixák se rozplynul pod dojmem z londýnských zkušeben a malých studií. T začala zpívat a od té doby zpívá pořád. Její styl kombinuje vlivy jazzu, reggae, soulu a raggamuffinu, její texty mají sociální a politický podtext.

Kdo je Princess T?
Jsem reggae zpěvačka a překladatelka.

Jste zpěvačka?
Ano.

A jak se lišíte od Lucie Bílé?
Lucii Bílou osobně neznám. Nemám potřebu se vůči ní nějak vymezovat. Největší rozdíl asi bude v tom, že já jsem já a Lucie Bílá je Lucie Bílá. Ona je mainstream, já stojím někde na okraji...

Není vám ta hudba moc jednoduchá?
Která hudba? Hudba Lucie Bílé? Reggae? Techno? Neobsahuje otázka "Není vám ta hudba moc jednoduchá" tak trochu vaši představu o určitém stylu hudby? Je hudba záležitostí emocionální nebo intelektuální?

Jak se snáší reggae s technem?
Jak se snáší reggae s technem – na to nemohu odpovědět. Nejsem reggae. Ale mohu říct, jaký mám vztah k technu já osobně. Už dlouhou dobu se nemohu pokládat za posluchače techna. Jako MC ale vystupuji s dýdžeji, kteří hrají jungle nebo drum and bass – což pro člověka, který stojí mimo taneční scénu, může být totéž, co techno. Kromě toho jsem dítě normalizace a tak pociťuji odmala sympatie vůči svobodnému projevu radosti, svobodnému cestování kolem světa v dodávce, svobodnému uměleckému projevu. A s těmito projevy svobody podle mě techno bezpochyby souvisí.

Kolik je v ČR lidí, kteří žijí podobně jako vy?
Já mám malé šestileté dítě, takže každá máma? A co se týče zájmu o alternativu, lidí s podobných zde bude asi dost, kolik, to netuším, nicméně zcela jistě tvoří jen menšinu obyvatelstva. Mám pocit, že většina se raději obírá svými osobními, rodinnými nebo majetkovými problémy...

Jak je to s prostorem pro svobodné tvůrčí vyjádření?
Ano, v Česku je demokracie. Její aplikace je sice poněkud problematičtější – zvláště v klimatu, kde se dosud nepodařilo naplnit pojmy jako jsou "politická odpovědnost" a "politická kultura". Řekněte, je normální, aby například koaliční strana jmenovala do čela státní protidrogové politiky člověka, který o sobě tvrdí, že je inženýr a specialista v oboru a poté, co se ukáže, že dotyčný nemá ani maturitu, její předseda to okomentuje slovy (parafrázuji), že v dnešní době není vzdělání zas až tolik důležité, důležité je, že jeho strana ví, že onen podvodník (jak jinak ho nazvat) je odborník na slovo vzatý? Nebo Grossova aféra? Ne, výše zmíněné pojmy jsou v České republice pojmy nenaplněnými.

Jaký text jste naposledy zpívala – jaký je nejoblíbenější?
Take it easy my brother Charlie od Jorge Bena... Před deseti minutami. Nejoblíbenější nemám. Ráda zpívám se svým kolegou Suppaflyem a kapelou Ilam Suppův text "Pošli mi jointa"...

Kolikrát jste byla bita jako na CzechTeku?
Mě na CzechTeku fyzicky nezbili. Seděla jsem u televize a u internetu, se zoufalstvím jsem sledovala nejprve mediální masáž proti technařům jako takovým, objevující se několik dní před předpokládaným zahájením akce, později zásah samotný, telefonicky jsem hovořila se svými kamarády, kteří v Mlýnci byli a měla jsem pocit, že mě bijí jinak – že dělají totéž, co dělali za normalizace mým rodičům. Totiž že mě v jistém smyslu zbavují důstojnosti a svéprávnosti. Na internetovou výzvu jsme v sobotu, kdy zásah policie probíhal, v 19.00 protestovali před MV na Letné. Bylo tam tak osmdesát lidí.

Může být takové bití normálním projevem státu?
Ale zcela jistě. A je normálním projevem států. Není však normální, má-li tento stát ambici být považován za stát demokratický a kulturní.

Vztah stát a já?
Snažím se o co největší nezávislost. Mám vlastní živnost, náklady účtuji paušálně – tedy platím celkem vysoké daně a snažím se od státu nic nepobírat. Ani dětské přídavky.

Jak by měl ten vztah jinak vypadat?
Měl by existovat zákon a nástroje, které by přiměly vysoké státní úředníky k odpovědnosti.
Jsem pro přímou volbu prezidenta a postupné zavedení přímé demokracie. Na druhou stranu si myslím, že lidé žijí dost často v takovém zřízení, jaké si zaslouží – a onen nedostatek odpovědnosti a kultury v české politice je do jisté míry způsoben i pasivitou a nezájmem občanů. Zjednodušeně řečeno, kdyby ty své volené zástupce více proháněli, žilo by se jim asi o něco lépe.

Jak dlouhodobý bude život scény, o které mluvíme – začnou se ve velkém prodávat technoCD?
Filosof Pierre Lévy ve své Kyberkultuře hovoří o technu jako o hudbě kyberkultury. Já s tímto jeho názorem souhlasím a tím zároveň odpovídám na otázku, jak dlouhý asi bude život scény produkující techno. Asi jako život scény vytvářející kyberkulturu.
Co se týče velkých technoCD... Techno – kromě toho, že označuje určitý styl – má i jisté charakteristické vlastnosti, které dělají techno technem. Většina soundsystémů hraje svoje věci – častokrát přímo z počítače a dalšího hardwaru. Velká část techno desek (vinylových) vychází jako tzv. "white label" – nevyčtete z nich, kdo a kdy je vydal. Techno se ve své nejryzejší formě mainstreamem nestane nikdy, ovšem již dnes je řada mainstreamových diskohitů ovlivněných pro techno toliko typickou tuckou. Není ale dobré tyto managery vytvořené produkty označovat za free tekkno. Ty s ním jinak nemají nic společného.

Budou se nadále konat free a technoparty?
Jestliže se na to lidé nevykašlou a budou hájit své právo svobodně se spolčovat a scházet, proč ne?

Kdybyste byla ve vyjednávací skupině, co byste chtěla se státem vyjednat pro scénu a s jakými argumenty?
Tato otázka by určitě vystačila na dlouhé pojednání. Argumenty jsou zřejmé: jsme svéprávné bytosti, jako takové máme právo poslouchat, co chceme. Platíme daně – vy jste naši zaměstnanci a byli jste zvoleni proto, aby jste demokracii a naše lidská práva chránili, nikoliv pošlapávali. A tak dál a tak dál...
Ale nevím, jestli by to u státu reprezentovaného bývalým agentem StB Rokem uspělo.
V této souvislosti mě´napadá ještě jedna věc. A sice tvrzení nejednoho politika či novináře, že techno svým hlukem otravuje okolí. Kristepane, já když ráno vejdu do samoobsluhy, taky bych raději slyšela Mozartův klavírní koncert nebo Bachova preludia, ovšem jsem – chtě-nechtě – nucena poslouchat skřeky nějaké Rebeky Partyšové nebo jiné instantní celebrity. O chudácích, kteří na rozdíl ode mne nepracují doma, ale v nějaké kanceláři a celý den jsou nuceni poslouchat Evropu 2 nebo Impuls, bez ohledu na jejich osobní vkus, stav jejich žaludku a tak dále, ani nemluvě. Zajděte si někdy na internetová fóra a najděte si diskuse o hudbě, která lidi rozčiluje. Budete překvapeni. Takže jak to s tím "sonickým terorem" tedy je?

Jaký máte vztah k českým loukám?
Vřelý. Nepatřím k vandalům ani k lidem, pro které je ekologie jen brzda ekonomického rozvoje.

Jaký máte vztah k marihuaně?
Pošli mi jointa, pošli ho směle...

Když byste chtěla pozvat někoho na freeparty, jak byste formulovala pozvánku?
Přijeď.

Co ParoubTek, proč se koná, a nemůže dopadnout jako CzechTek?
Já ParoubTek nepořádám a nejspíš se na něj (bohužel) ani nedostanu, protože mám dva koncerty pro vozíčkáře v Karlových Varech a další povinnosti. Pro mě je ale ParoubTek vzkazem všem oficiálům: Jsme právoplatní občané této země a bavíme se na pronajatém pozemku. Nechte nás být. Nevíte o nás nic, nemáte nás tedy právo soudit. Můžete zastavit party, ale nemůžete zastavit budoucnost. Poslední věta je nakonec i mottem na letáčku...

Proč CzechTek existuje a do jakého společenského kontextu si má člověk CZTK zařadit?
CzechTek existuje proto, že je tady – jak jednou řekl Havel a stovka komentátorů stokrát zpochybnila – autentická komunita lidí, kteří nejsou vedeni touhou po zisku, když společně pracují na uskutečnění jakéhosi nezávislého festivalu alternativy. Protože CzechTek a free parties nejsou jen techno hudba nebo jiné hudební styly. Je to místo, kde mohou své umění nebo performance předvést výtvarníci, divadelníci, žongléři... Vše svobodně. Bez komisí, které by rozhodovaly o tom, kdo ano a kdo ne. Bez jinde tolik nutných nadnárodních sponzorů... Ten, kdo říká, že techno je projevem konzumní mládeže, asi neumí anglicky. Co je na "Udělej si sám – Do it yourself" konzumní? Co je konzumního na tom, že si někdo sám postaví soustavu reprobeden? Že dodávku z druhé ruky vlastníma rukama adaptuje na obytný vůz a pak s ním křižuje Evropou nebo Indií? Jistě, pro řadu návštěvníků je to jen zábava. Ale když mi bylo dvacet, taky jsem spíš přemýšlela o tom, co budu dělat, a teprve několik let mi je to jasné a dělám to. Do té doby jsem konzumovala (hlavně informace, tedy) a přemýšlela, co s tím.

Každá kauza po krátké době vyšumí, tedy o co se ještě teď může snažit iniciativa policejnistat.cz, ke komu ve společnosti promlouvá a co chce veřejnosti říct?
Nejsem policejnistat.cz, ale myslím, že se snaží o to, aby celá tato trestuhodná záležitost nebyla zametena pod kobereček ve Strakově akademii.

Jak se změnil vývoj v komunikaci mezi aktivitou policejnistat.cz a vládou a policií? Proč si část občanské veřejnosti myslí, že jste v jistém ohledu promarnili příležitost měnit poměry v ČR k lepšímu?
Část občanské veřejnosti sedí na zadku a teoretizuje co by, kdyby. Kluci a holky z policejního státu makají. Žvásty teoretiků mě v této souvislosti skutečně nezajímají.

Odmítla se nabídka k jednání, je to tak dobře a proč?
Ano. Stačilo si poslechnout rozhovor s premiérem v pořadu Rádia 1 Zátiší a všem, kdo mají jen trochu soudnosti muselo být jasné, že s tímto člověkem nemá cenu jednat. A co se Bublana týče? Prosím vás, ten člověk řekl před celým národem v otázkách Václava Moravce, že se diví, že dnešní mládež nepořádá semináře, že nevydává samizdat. Nehledě na to, že žijeme v informačním věku, kde se lidé účastní seminářů z pohodlí svého domova a mohou si cokoliv vyhledat, účastnit se různých diskusních fór a tak dále a současně vydávat periodika ve virtuální podobě, i dnes vychází řada samizdatových tiskovin. Bublan je vedle jak ta jedle. Řekněte má cenu jednat s takovým člověkem? Navíc, je-li to ministr vnitra? Vždyť je to k smíchu.

Je možné definovat skupinu lidí, která se okolo CzechTeku pohybuje? Čím je specifická?
Řekla bych, že na jednu stranu určitou autonomií vlastního myšlení, na druhou stranu schopností spolupracovat. Vůbec, jak jsem zmiňovala techno jako hudební projev kyberkultury, i onen nezištný kolaborativní faktor příznačný pro techno, je zároveň příznakem kyberkultury.

Na čí straně je nyní veřejnost? Zajímá ji to ještě? Na přelomu července a srpna vám výrazně pomohl její hlas namířený proti represím, ale nyní, když žádáte dlouho a není jasné co, stojí za vámi?
Já myslím, že každý, kdo se podívá na policejnistat.cz, ví, o co tato skupina občanů i ti, kdo je podporují, žádá. Celou věc rozmělňují hlavně politické špičky, média, naslovovzatí odborníci jako Jan Keller, kteří píšou o průměrném technaři jako by nevěděli, že na "techno" chodí lidé nejrůznějších světonázorů, vkusů, různého vzdělání, zázemí, umístění ve společenském žebříčku, lidé nejrůznějších politických názorů... Osobně mi takovéto rozmělňování vadí. Je též projevem nedostatečné politické kultury – tentokrát na straně médií a občanů.

Jak lze celou věc vnímat ve vztahu ke globálním problémům společnosti, jak to vnímáte vy?
V souvislosti s 11. zářím se občanské svobody oklešťují. Nyní nám ještě chtějí politicky diktovat, co je dobrý vkus a co ne...

Kdybyste měla cíl v něčem stávající společnost změnit – v čem by to bylo?
Nemám ráda otázky kdyby. To, co si myslím, že je nutné udělat, jsem již řekla výše.

S jakými problémy se scéna potýká?
S financemi, lidskými kapacitami, nerozhodností, euforií, nezkušeností, politikou, nejednotností?
Scéna není organizována jako instituce, každý problém se řeší okamžitě a těmi, kterých se týká. Největším problémem této scény je politická a policejní zvůle, přeženu-li to nepatrně.

Jaký vliv má stranické semknutí největších obhájců tvrdé represe proti freeparties na jejich konání?
Obhájci tvrdé represe jsou dle mého názoru lidé, kteří ještě žijí v době normalizace. Nepatří do demokratické politiky. Více k tomu není co dodat. Potěšila mě Buzková – za protest proti zásahu má moji úctu. Stejně tak Klaus. Přestože ani jednoho z těchto politiků neobdivuji ani s nimi nesympatizuji.

Jak se stavíte ke střetu občanských a politických zájmů obecně?
V této zemi chybí cosi jako společenská smlouva. Taková, která by určovala, jak se mají politikové chovat. Jak se mají občanům odpovídat ze svých činů. Kromě toho mám pocit, že veřejnoprávní televizi, která je důležitým médiem při zprostředkování informací mezi státem a občany a též informací o tom, jak nám oni zvolení zaměstnanci občanů vládnou, ovládají politické strany mnohem více než jakýsi kodex pravdy a nezávislosti. Pečlivě zmasírovaný občan neznalý alternativních informačních zdrojů na internetu tedy častokrát ani neví, že jsou jeho občanské zájmy politiky pošlapávány.

Co říct na závěr?
Svoboda je něco, co ti nikdo nedá. Je to komodita, o kterou musíš zápasit denně. Jestliže tak nečiníš a nehlídáš si ji, nediv se, až jednoho dne zjistíš, že je pryč.

zdroj: ..:. Literárky.cz :.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] von banhoff: moc pěkně řečený (19.10.2005, 08:25:34)
pod to bych se mohl směle podepsat
[2] suttek: (19.10.2005, 10:40:56)
podepisuju se taky...velice vystizne
[3] SunYaC: ... (19.10.2005, 15:50:35)
jojo, šikovná ženská.. :-)
[4] martan1ek: (19.10.2005, 18:08:51)
TEEEDA KLOBOOK DOLUU-TO JE HUKOT!!!
TA BY SE MELA DAAT NA POLITIKU.(JENOM NEFIM,JESTLI BY JI TO NECO DALO.ASI NE)
[5] Konrad: jo (19.10.2005, 19:34:52)
a taky jestli by na to měla žaludek (což slušný lidi většinou nemaj) :(
[6] Noťas: (02.03.2006, 17:50:57)
Vostře!!!Politici ať si políběj prdel, takovýhle lidi maj budoucnost!Pošli mi jointa a pošli ho směle...
[7] Spectr: (09.03.2006, 15:27:10)
JJ TAKY PŘIPOJUJU PODPIS A NEVÍTE NĚKDO KDE SEHNAT TEXT NA TEN SONG?? POŠLI MI JOINA, POŠLI HO SMĚLE... JESTLI VÍTE, TAK MI NAPIŠTE MAIL...DÍKAS SPECTR
[8] Tommy: Pecka (15.12.2006, 07:17:25)
Tak ja ich poznam asi len dva dni, ale podla mna je to velmi velmi velmi v pohode song, asi taky ako je cela ta skupina...je to velmi dobra piesen, a zhoduje sa so vsetkymi tymi co hulia...tak preto legalizujte MARIHANU!!!!
[9] KAaaaaaaaaaaaaaajo: Posli mi Jointa (10.01.2007, 16:38:22)
jou jou popici poesnicka politici su kurvy cely system je napicu a preto vsetci kalte dokym sa da jeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa RASTAFARAI
[10] st@chu: Pozdrowienia z polski (25.01.2007, 13:31:21)
pozdrowienia dla Princess T super spiew :)
bless
[11] Yarda Smoll: Jest tak (09.06.2007, 19:53:43)
Spousta věcí zde řečených je pravdou. Je mi z toho až smutno. Když si člověk uvědomí kde to žijeme, nejradši by nežil, ale to by pak tady nechal ty kteří v tom žít musí. Musí kvůli svým závazkům, rodině a hlavně dětem, které na tento svět denně přivádíme. Je smutný přivést na svět potomka, a ten ještě neotevře oči a už má 80.000 Kč dluhu. Neskutečné vězení. Evropská unie nám oddálí vládu, vezme nám (čechům) "českost" a sejde se rok s rokem a budeme na tom stejně (ne-li hůhře) s tím rozdílem, že budeme mluvit anglicky. chce se mi z toho blejt a tak si jdu dát špeka... Čus
[12] Ivo Dubsky: sgfrfgd (28.03.2008, 18:53:30)
vy ste fakt dobra kapela!
[13] Cutter_D: BohuĹžel je to pravda (11.04.2008, 09:06:49)
Většina politiků sou neskuteční sráči - lidi, kteří by neměli tak zodpovědnou práci vůbec dělat. Dokud na ně nikdo nemá páky, tak si budou dělat co chtěj a je jim jedno, jaxe to líbí lidem, páč ti jim nic nemůžou. Je to smutný. Asi taky něco zhulím a snad to bude vypadat snesitelněji. Peace.
[14] (23.04.2009, 17:51:55)
pěkná píčovina. ty vaše techno vymejvárny se nedaj poslouchat. nejste nic jinýho než vyhulení zmrdi co dělaj jen bordel!!!
[15] david: kkt? (14.12.2009, 21:06:00)
no ehh a co poslouchas ty? xD xD nejakej metal sry nablit do mikraku umim taky nebo nejaky ghetto hip hop? xD hmm ze bych si dal kalhoty az pod kolena xD nikdo nejede hovna do teb co poslouchas tak si to nech pro sebe xD jinak T je best zpevacka obdivuju ji