[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Komentář Petra Gabala - ČRo 6


2005-11-3, 23:20:00 • Média
Lépe hlídat hlídače
( Čro 6, 2.listopadu 2005)

I když kauza CzechTek už dávno neplní první stránky novin ani úvodní minuty zpravodajských pořadů, desítkám tisíců lidí leží na srdci dodnes. Prokazatelně alespoň sedmadvaceti tisícům signatářů petice, požadujícím důkladné vyšetření zásahu policie při letošní kontroverzní technoparty, předané 25. října hlavě státu.

Podle jednoho z organizátorů petice, Davida Čermáka, "policie v tuhle chvíli není schopna reflektovat sama sebe" a aktivisté také obviňují Inspekci ministra vnitra, že při sbírání svědectví o zákroku se snaží lidi ovlivňovat a některé informace zatajuje.

Je to vážné obvinění, které budou aktivisté přitom prokazovat jen těžko, jestli vůbec. A navíc vzhledem k jejich postojům a názorům jsou předem v této věci podezřelí z podjatosti. Pak je ale namístě uvažovat o tom, je-li podjatosti prosta samotná obviňovaná Inspekce ministra vnitra. Vždyť František Bublan se od začátku plnou vahou své funkce postavil za zásah a za policisty, kteří ho prováděli. Pak si ale jeho přímí podřízení těžko mohou myslet opak. A věc je ještě horší: i kdyby se zítra nakrásně stal ministrem vnitra zmocněnec pro lidská práva Svatopluk Karásek, není zdaleka jisté, že by Inspekce něco vyšetřila. Potíž je v tom, že vrána vráně oko nevyklove. Vada principálně nemusí být v hodných nebo zlých lidech jednoho útvaru ministerstva vnitra, ale v systému. …

Významnou roli zde hrají státní zástupci. Není pochyb o tom, že inspekce nezřídka něco zjistí a vyšetří. Loni objasnila 325 trestných činů spáchaných 327 policajty. V letech předešlých byly tyto počty ještě mnohem vyšší. …

Jak ale v souvislosti s CzechTekem upozornila Liga lidských práv, proces domáhání se práva touto cestou bývá obtížný a zdlouhavý, protože Inspekce ministra vnitra většinou stížnosti odloží. Nehledě na to, jestli je toto tvrzení pravdivé nebo jestli je odkládání případů oprávněné, prohlášení Ligy lidských práv vystihuje obecný, logicky znějící pocit: stěžovat si na policajty policajtům je v lepším případě zbytečné, v horším případě riskantní. Zejména pokud nejde o mediálně sledované případy či záležitosti týkající se tisíců lidí najednou.

Nakonec, není to pouhý dojem, ale dokládá to i čerstvý průzkum agentury STEM, podle něhož tři pětiny Čechů nejsou spokojeny s prací policie. A nynější 41-procentní důvěra v policii je dokonce až o deset procentních bodů nižší než jaká mezi lidmi panovala před dvěma lety.

Jinými slovy, je čas a vhodná chvíle uvažovat o posílení a institucionalizaci kontroly policie složkami nezávislými nejen od Policie ČR, ale také od ministra vnitra. Nemuselo by to nutně znamenat zrušení jeho Inspekce, ale ta by sama přinejmenším měla být vystavena tlaku či hrozbě kontroly a dohledu. Občané by měli mít možnost podávat oznámení na činnost policie orgánu nebo úřadu, který není podřízen samotné policii, ani vnitru.

více na ..:. rozhlas.cz :.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: