[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Ministr vnitra musí podat Senátu zprávu o vyšetřování Czechteku


2005-11-4, 15:47:00 • CzechTek
Usnesení branného výboru Senátu k Czechteku
( z 19. schůze, konané dne 2. listopadu 2005)

ke Zprávě o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Josefa Jařaba, po odůvodnění zástupců předkladatele Františka Bublana, ministra vnitra ČR a Vladislava Husáka, policejního prezidenta, zpravodajské zprávě senátora Jaromíra Štětiny a po rozpravě

výbor

I. v y j a d ř u j e spolu s plénem Senátu přesvědčení, že zásah Policie ČR na technoparty CzechTek byl nepřiměřený, neprofesionální a neodpovídal situaci;

II. k o n s t a t u j e, že zpráva ministra vnitra Mgr. Františka Bublana, která je obsahem senátního tisku č. 146, má řadu vážných nedostatků, nenapomohla zhodnocení události a není zprávou požadovanou v bodě II. usnesení Senátu č. 218 ze 7. schůze dne 5. srpna 2005;

III. o č e k á v á zprávu předsedy vlády ČR dle usnesení Senátu č. 218 ze 7. schůze dne 5. srpna 2005;

IV. žádá ministra vnitra Františka Bublana, aby podal do konce tohoto roku písemnou zprávu Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost o výsledcích šetření všech přestupků a trestných činů na technoparty CzechTek u Tachova;

V. s e r o z h o d l na základě této kauzy přezkoumat možnost vyčlenění Inspekce ministra vnitra z jeho pravomoci

zdroj: ..:. senat.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: