[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Převlékáme Paroubka


2005-11-17, 23:15:00 • Protestní akce

Stavíme Paroubkův pomník - vystřihovánka
(Tečka.cz, 15. listopadu 2005, 20:18)

Kdo jste nebyl na Letný, a chcete si alespoň jako útěchu trochu zašmikat nůžkama a trošku si převlíknout Paroubka, mrkněte na ..:. tečka.cz :.

A víte někdo jaký to tam bylo?
Nezmrzli jste?


pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Saša: Na Paroubka jde i jinak vyzrát. (18.11.2005, 11:16:29)
Třeba hatěním plánů jeho milce Ratha.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 stanoví:
§ 11
(1) Pojištěnec má právo

a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Ode dne vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace nebo ODE DNE ZAVEDENÍ NUCENÉ SPRÁVY nad zdravotní pojišťovnou nebo ode dne, který Ministerstvo zdravotnictví na základě zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny vyhlásí ve sdělovacích prostředcích, JSOU POJIŠTĚNCI TAKOVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY OPRÁVNĚNÍ ZMĚNIT ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU I VE LHŮTĚ KRATŠÍ, a to VŽDY K 1. DNI KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE, nejdříve však k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce. Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni stanovenému ve větě druhé nebo třetí. Žádá-li pojištěnec nebo zákonný zástupce pojištěnce zdravotní pojišťovnu v souladu s tímto ustanovením, je zdravotní pojišťovna povinna jeho žádosti vyhovět bez průtahů. Zdravotní pojišťovna není oprávněna stanovit pojištěnci dobu, po kterou u ní bude pojištěn, nebo vztah pojištěnce ke zdravotní pojišťovně sama ukončit. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v tomto ustanovení,

b) na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení s výjimkou závodní zdravotní služby, kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně; toto právo může uplatnit jednou za tři měsíce. Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař. Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového území a v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči. Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno,

c) na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně,

d) na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči ani v souvislosti s poskytnutím této péče přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. Při porušení této povinnosti je oprávněn příslušný orgán státní správy odejmout oprávnění k poskytování zdravotní péče nebo uložit pokutu. Ze stejných důvodů je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna vypovědět smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Zdravotní pojišťovny koordinují svůj postup s orgány státní správy při uplatňování postihu za porušení povinnosti uložené tímto ustanovením zákona,

e) na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem; to platí i v případech, kdy zařízení lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu,

f) podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním.
[2] Roman: Fotky? (18.11.2005, 15:44:19)
A nejsou nějaká fota z Letné?
[3] Roj: Ja tam byl (19.11.2005, 21:16:57)
Ale jen chvilku, asi v 14:15. To ale jeste ani nezaclo, bylo tam tak 12-15 lidi, ale jaxem odchazel, trousili se dalsi. Zima jak na sibiri a foukalo.
Bohuzel jsem letos ani nebyl na Narodni, coz me mrzi, pac zarvat na Paroubka "tahni na Mars" by se mi libilo a hlas mam docela silnej :-)
[4] JNL: Ja taky (21.11.2005, 22:57:57)
Hrála živá hudba,udělal se takovej menší táboráczech ze všeho co šlo spálit,Paroubka s Rathem a panem Marťanem jsme upálili záhy a to nás všechny pěkně zahřálo.. Účast odhaduju na 60 kusů pozemšťanů a jednoho mimozemšťana (mě). Atmosféra vskutku rodinná.. To bylo do 19:00,pak už jsem musel odletět..
[5] takže (22.11.2005, 08:33:23)
eine kleine voodoo rituálek?
[6] (22.11.2005, 16:20:19)
alias 60 statecných... ;)
[7] JNL: (26.11.2005, 23:05:26)
Upálili woodoo zroodoo!