[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Pochybitelé na Czechteku podle ombudsmana (Britské Listy)


2005-11-29, 14:34:00 • Média
Pochybitelé na Czechteku podle ombudsmana
(Tomáš Gawron, Britské Listy, 29. listopadu 2005)

Podle nejnovějších zpráv byl dle názoru ombudsmana Otakara Motejla policejní zákrok na Czechteku 2005 zákonný. Přestože znění celé "utajované" zprávy není známo, stojí za to se pozastavit minimálně nad jedním zveřejněným závěrem veřejného ochránce lidských práv.

Přejdu kontroverzi ohledně faktu, zda-li by bez zásahu policie došlo k obsazování nepronajatých pozemků, nebo byl-li zásah příčinou tohoto jednání:

"Policisté měli dostatek důvodů pro provedení služebního zákroku. Ze strany účastníků technoparty docházelo k neoprávněnému obsazování pozemků a hrozilo spáchání trestného činu poškozování cizí věci. Policie není povinna čekat, až dojde ke spáchání trestného činu. Naopak její povinností je předcházet trestné činnosti. Pokud by policie nezasáhla, byla by dnes, a nutno říci že oprávněně, kritizována v prvé řadě vlastníky dotčených pozemků a dále i obyvatel okolních vesnic, že nechránila majetek osob a veřejný pořádek"

a budu se věnovat spíše výtce, že kvalita výzev dávaných účastníkům nebyla valná:

"...Z tohoto pohledu policisté neprovedli dostatečná preventivní opatření, která by byla byť jen teoreticky způsobilá předejít následujícím zákrokům. Výzvy nebyly dávány v průběhu zákroků."

Shledávám nanejvýš zajímavým, že veřejný ochránce práv považuje porušení zákona o policii č. 283/1991 Sb §9 odst. 1.

"Policista je při provádění služebního zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy"

nikoliv za nezákonné jednání, nýbrž za "pochybení", jak uvádí novinky.cz.

Zůstává otázkou, zda-li tato newspeaková interpretace platí pouze pro zákon o policii č. 283/1991 Sb §9 odst. 1, nebo zda-li má být užívána obecně. Pak by například krádež nebyla porušením zákona, nýbrž pochybením, stejně tak zloděj by nebyl zločincem, nýbrž pochybitelem...

zdroj: ..:. BritskéListy.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: