[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Paranormálové v policii, Motejl a CzechTek


2005-11-30, 10:21:00 • Média
Motejlův efekt
(Martin Schulz, Český Rozhlas 6, 29. listopadu 2005)

Jeden z malebných a zkratkovitých popisů moderních teorií chaosu se snaží vysvětlit příjemci jádro těchto teorií příměrem o tom, že mávnutí motýlích křídel kdesi v amazonském pralese může vyvolat (co já vím?) třeba povodně ve střední Evropě. Všechno prostě nějak souvisí se vším, jen naše hlavy leckdy nespojují spojitelné, ale kalkulují jaksi zvykově a mechanicky.

Vzhledem k tomu, že žijeme – když se tak člověk rozhlédne kolem – v jistém druhu chaosu, který se státní orgány (a občas i lidé sami) snaží vměstnat do společností dohodnutých pravidel, nastávají chvíle, kdy může dojít k velkému třesku, způsobenému rozdílným výkladem oněch pravidel. Navíc pravidel v mnoha oblastech značně roztříštěných...

Řeč je o pravidlech, kterým říkáme zákony. A řeč je také o nejnovějším nálezu veřejného ochránce práv Otakara Motejla v kauze letošního CzechTeku. Dlužno hned předeslat, že nejde o závěrečnou zprávu, nýbrž o informaci o dosavadním průběhu ombudsmanova šetření. Tím pádem se jeho zjištění zatím více opírají o zjištění policie, neb – jak se uvádí v Motejlově textu – zástupci účastníků technoparty dosud nedodali své důkazy proti tvrzením policie. Nicméně – v dosavadní, řekněme – průběžné zprávě – o šetření, jež ombudsmanův úřad vedl z vlastní iniciativy, došel ombudsman k závěru, že zákrok policistů proti účastníkům červencové technoparty CzechTek v Mlýnci na Tachovsku byl zákonný.

Podle jeho dosavadního nálezu měli policisté dostatek důvodů pro provedení služebního zákroku. Ze strany účastníků technoparty docházelo – uvádí se ve zprávě ochránce práv – k neoprávněnému obsazování pozemků a hrozilo spáchání trestného činu poškozování cizí věci. Ombudsmanův text upozorňuje, že policie není povinna čekat, až se stane trestný čin, ale její povinností je předcházet trestné činnosti.

Ve zprávě ochránce práv se dále uvádí, cituji dle deníku Právo, že "pokud by policie nezasáhla, byla by dnes, a nutno říci, že oprávněně, kritizována v prvé řadě vlastníky dotčených pozemků a dále i obyvateli okolních vesnic, že nechránila majetek osob a veřejný pořádek." Konec citátu. Průběžný nález ombudsmana je trochu znepokojující.

Ombudsman se tu celkem jednoznačně staví za policejní interpretaci celého průběhu zásahu proti CzechTeku 2005 takže to zatím vypadá, že – podle mého názoru – hájí hrušky, aniž by se zmínil o jablcích...

Nevím proč to dělá, ale ochranu práv všeobecně bych za jeho závěrem tušil jen zčásti. Zatím jako by chránil práva jen – jak to vyjádřit? – státu. Nebo čeho? Nebo koho? Čí? Nevím.

Oproti stávajícímu nálezu ombudsmana neustále tvrdím, že policie, na základě tzv. "politické objednávky", připravila letos v červenci u Mlýnce na Tachovsku takovou situaci, aby mohla, na z mnoha důvodů a z předchozích let establishmentem opovrhovaných účastnících technoparty, provést demonstrativní a brutální zásah.

Všechna zdůvodnění zásahu policie jsou dělána až "ad hoc". Jsou (ta vysvětlení) vedena snahou napasovat do oněch vachrlatých právních norem cosi, co se v běžném lidském styku označuje salónním výrazem "podraz". Ten byl totiž v samém základu policejní akce.

Konkrétněji: na přístupové cestě, která vedla k technaři nasmlouvaným pozemkům stála, ještě před zahájením festivalu policie. Tím přinutila účastníky hledat alternativní přístupy k místu konání akce. Tím se účastníci festivalu dostali na pozemky, kde být nechtěli. Podle mého tedy policie přispěla k tomu, aby sama vytvořila podmínky k následnému zásahu. Kdo se kdy tímhle bodem celého toho policejního programu zabýval? Nevím. Nikdo asi... Všechno další, co se u Mlýnce odehrálo, se odvíjí od tohoto podrazu. A že mohlo dojít ke spáchání trestného činu? A že policie zasáhla v předstihu, aby spáchání zabránila? To je nadmíru ošemetná věc... Má snad policie a její velící složky nějaké paranormální schopnosti? Vědí tito paranormálové, kdy bude spáchán trestný čin? Jestli ano, proč se dennodenně odehrává tolik a tolik trestných činů? Proč jim všem tedy naše čacká policie předem nezabrání, jak tomu, údajně podle mnoha policejních nálezů a nyní i podle průběžného nálezu ombudsmana, učinila při červencové technoparty?

Proč se ještě vůbec mohou konat srazy neonacistů, když je snad každému (včetně obyčejných lidí, nevybavených těmi nadlidskými věšteckými schopnostmi) jasné, že na nich dojde ke spáchání nějakého trestného činu? Proč se mohou konat srazy komunistů, propagujících režim, který je u nás zákonem označen jako protiprávní? Nějak těm právům, respektive jejich ochraně v případě zbitých účastníků CzechTeku, zatím nerozumím. Nicméně se obávám, aby nenastal nějaký, s teoriemi chaosu srovnatelný, "Motejlův" efekt.

Malé odbočení od konsekventního dohledu nad dodržováním práv všech občanů, nikoli jen jaksi "práv moci" (zastoupených v tomto případě policií), by mohlo mít, za pár chvil a v širších souvislostech, nedozírné a devastující následky. Tak se tedy těšme na zprávu závěrečnou a komplexní, zohledňující i stanoviska účastníků letošního CzechTeku.

zdroj: ..:. Rozhlas.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: