[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

CzechTek 2005 - otevřený dopis Senátu


2005-12-3, 0:59:00 • Média
Často zaznívá z úst především momentálních vládních a policejních představitelů tvrzení, že již v současné době existují důležitější věci, kterými bychom se měly zabývat. Co je ale důležitější než vyšetření události, při které došlo poprvé v moderní demokratické historii tohoto státu k tak masivnímu a bezdůvodnému použítí represivních sil proti lidem, kteří se jen chtěli bavit podle vlastního uvážení? Pochybné záminky, kterými se zaštiťují zastánci zásahu, nemohou obstát.

Parlament České republiky
Senát
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1V Praze 3. listopadu 2005


Věc: Otevřený dopis senátnímu výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost k projednávání událostí kolem technoparty CzechTek 2005

Vážení pánové,

přivítal jsem Vaše včerejší rozhodnutí ve věci policejního zásahu proti freeparty CzechTek 2005, ve kterém jste odmítli zprávu ministra vnitra a trváte na zodpovězení klíčových otázek k této události.

Velmi oceňuji Váš důsledný přístup. Především z důvodu, že současný vývoj kolem této závažné události nasvědčuje tomu, že celá věc míří do ztracena.

Chci věřit, že se tak nestane a že naopak důkladné vyšetření tohoto policejního zásahu povede k tomu, že se výrazně omezí policejní násilí. Jsem přesvědčen, že je nutné tak učinit i kvůli mnoha dalším obětem případů policejního násilí, které nebyly a nejsou dobře zdokumentovány a kterým se nedostalo mediálního zájmu.

Při diskuzi ve výboru zaznělo mnoho názorů. Rád bych se k některým vyjádřil.

Často zaznívá z úst především momentálních vládních a policejních představitelů tvrzení, že již v současné době existují důležitější věci, kterými bychom se měly zabývat.


Co je ale důležitější než vyšetření události, při které došlo poprvé v moderní demokratické historii tohoto státu k tak masivnímu a bezdůvodnému použítí represivních sil proti lidem, kteří se jen chtěli bavit podle vlastního uvážení? Pochybné záminky, kterými se zaštiťují zastánci zásahu, nemohou obstát. Je také neuvěřitelné, že někteří představitelé státní moci celou věc systematicky bagatelizují a že si dovolí veřejně vystupovat a obhajovat své činy dle nechvalně známého hesla, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.


Také se setkávám s názorem, že srovnávání zásahu na Czechteku se situací před rokem 1989 je zavádějíci a nevhodné. Bohužel je tento argument používán někdy i od osob, které aktivně vystupovali proti minulému totalitnímu režimu. Do jisté míry chápu, že jejich zkušenost je vede k tomu, že tato srovnání odmítají. Při vší úctě k jejich statečným postojům v minulosti bych byl ovšem rád, aby je jejich vlastní zkušenost nezaslepila a dokazáli se na věc podívat jasně.


Nebudu se tu pouštět do exaktního srovnání počtu zraněných, použité policejní techniky a prostředků v zásazích minulého režimu a zásahu na CzechTeku, přesto že by z tohoto srovnání vyšly zajímavé závěry. Avšak dle mého vychází v tomto srovnání policejní postup na CzechTeku v mnohem horším světle. Uvědomme si, že tento akt násilí se stal v demokratickém státě a násilí bylo použito proti apolitické akci. Navíc teknokomunita nepatří ke skupinám, které vyhledávají konfrontaci. Důkazem jsou předešlé ročníky Czechteku i řada pokojných demonstrací, které proběhly na protest proti zásahu.


Podobný argument zaznívá i v tom, že nelze srovnávat situaci ve svobodném a totalitním státu. Samozřejmě je situace naprosto odlišná. Dnes sice neschází svoboda slova a projevu, ale zápasíme s jinými protivníky - s informační přesyceností, s daleko profesionálnějšími metodami mediální manipulace, se stále tvrdším politickým bojem o moc, s nefukčním justičním aparátem.


Dále si uvědomme, že naprostá většina příznivců teknokultury nepamatuje komunistický režim a tudíž nemá přímé srovnání těchto zcela odlišných světů. Právě proto je však varující, že se dnes cítí podobně jako někdejší odpůrci totalitního režimu. Nemají důvěru v současné instituce. Tomu mimo jiné nasvědčuje i skutečnost, že velká část účastníků odmítla partcipovat na vyšetřování. Nevidí v tom žádný smysl.

Po prvních spontánních protestech veřejnosti došlo k jistému úleku. Hodně rozhodujících osob celkem správně odhadlo, kam až by situace mohla směřovat. A jak by to vypadalo, kdyby kvůli "nějakým vysmaženým technařům" padla vláda?! Ješte k tomu v situaci, kdy před pár měsíci těžce vznikala vláda nová.

Dnes je již jasné, že toto "nebezpečí" nehrozí. Proto když již není bohužel pravděpodobné, že z brutálního zásahu bude vyvozena politická odpovědnost, trvejme alespoň na tom, aby byl důkladně vyšetřen celý policejní postup, který vedl k naprosto nesmylsné akci. Věc nesmí skončit jen potrestáním řadových příslušníku, kteří byli vinou svého neprofesionálního velení postaveni do složité a psychicky náročné situace. Musíme zabránit minimálně tomu, aby při obdobných zásazích v budoucnu nedocházelo k tak zbytečnému násilí.

Včerejší jednání Vašeho výboru mi dává naději, že je možné tohoto cíle dosáhnout, za což Vam patří můj dík.

S přátelským pozdravem
Dalibor Záhora

Pro objektivnost dále uvádím následující skutečnosti.

Narozen v roce 1967. Byl jsem přímým účastníkem freeparty CztechTek 2005 na Tachovsku a při policejním zásahu jsem byl zraněn příslušníky Policie ČR. Byl jsem i účastníkem freeparty u Boněnova v roce 2004, i několika dalších menších akcí spojených s teknokulturou. Nikdy jsme však nebyl organizátorem technoparty ani jsem na těchto akcích finančně či jinak neprofitoval.
Od roku 1990 působím v agentuře Rachot, která se zaměřuje na nemainstraemové kulturní aktivity (např. pořádá již osmým rokem festival world music RESPECT - www.respectmusic.cz.)
V souvislosti s událostmi kolem Czechteku 2005, jsem podal souhrné trestní oznámení na příslušné politické a policejní představitele.
Za odborné pomoci organizace Iuridicum remedium, o.s. (www.iure.org) byla podána správni žaloba na Policii ČR s cílem dosáhnout rozhodnutí o nezákonnosti policejního zakroku.

S pomoci právního zástupce z organizace Liga lidských práv (www.llp.cz), bylo podáno trestní oznámení na pro podezření ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 a mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 259a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona.
Uvedené dokumenty i další informace jsem ochoten kdykoliv poskytnout.

Dalibor Záhora

zdroj: ..:. Virtually.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: