[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Současný anarchismus v přednášce Ondřeje Slačálka


2005-12-16, 19:35:00 • Média
Současný anarchismus
(Ondřej Slačálek, Britské listy, 14. prosince 2005)

...

Téma tohoto diskusního úvodu jsme vymezili jako současný anarchismus, možná by ale bylo přesnější hovořit o novodobých anarchismech v plurálu. Anarchismus totiž není jednotnou teorií, neodvozuje se od myšlenek jednoho autora, jedná se spíše o jednotící linku a určitý relativně široký myšlenkový směr.

Pokud máme pro tento proud hledat nějaký jednotící prvek, je to především odpor proti útlaku ve všech jeho podobách (politické, ekonomické, genderové aj.) a úsilí o skutečnou rovnost mezi lidmi. Oblast anarchistického myšlení tvoří právě průsečík mezi úsilím o rovnost mezi všemi lidmi a negováním útlaku, tedy úsilí o svobodu každého jedince. Základní východisko anarchismu, formulované v té největší obecnosti, by šlo možná shrnout takto: Na jedné straně se nesmí rovnost zvrhnout v rovnost spočívající v tom, že budou všichni stejně nesvobodní, na druhé straně nelze akceptovat to, že něčí svoboda existuje na úkor druhého.

...

Jiným kontroverzním přístupem proslul teoretik známý pod pseudonymem Hakim Bey. Odmítl anarchismus ve smyslu utopie nastolené natrvalo revolucí jako archaický a nerealizovatelný koncept. Rozhodl se vyměnit úsilí o svou trvalost a dopad v celospolečenském makrokosmu za možnost uskutečnit své myšlenky teď a tady, vytvořit dočasnou pospolitost, která bude "mikrokosmem" svobodných vztahů. Stávající neporazitelnost států na globální úrovni bylo podle něj třeba využít k přechodu od revoluce k revoltě, k důrazu na (byť dočasné) osvobození teď a tady. Jedná se zároveň často o pokus osvobozovat určitý prostor, vystoupit z mapy světa, již sestavila moc a která nikdy nemůže pokrýt celou skutečnost v měřítku jedna ku jedné, a na níž tedy stále existují místa, ze kterých lze alespoň načas vzdorovat tlakům moci. Přesněji řečeno místa, na něž se lze před mocí na čas skrýt a zároveň odtud svou osvobodivou aktivitou moc zasáhnout. Formou tohoto osvobození mělo být dočasné vymknutí se zpod kontroly mocenských institucí a vytvoření "autonomní zóny", která bude mít charakter slavnosti a překonání každodenní rutiny. Tento přístup měl pozvedat svobodu člověka a zároveň jeho zakořenění ne v širší společnosti, ale v malé pospolitosti - tlupě - a být oslavou nomádství. Ze svého hlediska vykládal Bey dějiny anarchismu, přičemž chápal anarchistické revoluční pokusy jako svého druhu "autonomní zóny", které byly rovněž "dočasné", i když to ani v nejmenším nebylo jejich záměrem. Za předchůdce svého pojetí rovněž pokládá nejrůznější utečence z imperiální Evropy, kteří podle něj často přebíhali k 'divošským' národům, a rovněž piráty. Koncept dočasné autonomní zóny vyvolal značnou diskusi. Ze strany tradičněji orientovaných anarchistů vedl k rozhořčenému odmítnutí, našel naopak odezvu u některých autonomisticky a kontrakulturně orientovaných anarchistů - i ti ale hovořili spíše o tom, že by se nemělo jednat jen o jednorázové extatické úniky, ale o vytváření stabilnějších kontra-institucí - permanentních autonomních zón. Jeho kniha Dočasná autonomní zóna vyšla přednedávnem i v češtině.

...

Moc nejsou jednotliví lidé, kterých bychom se případně mohli zbavit atentáty. Tak jako vesměs neměly smysl anarchistické atentáty na přelomu 19. a 20. století, tak by i dnes bylo k ničemu například provést atentát na George Bushe, i když by se to možná leckomu líbilo. Moc jsou především vztahy a struktury, moc jsme svým malým dílem my sami - jak upozorňují poststrukturalisté a jak napsal anarchista Gustav Landauer na přelomu 19. a 20. století: "Stát je... určitý vztah mezi lidskými bytostmi, způsob chování, který zničíme uzavíráním jiných vztahů, tím, že se budeme jeden k druhému chovat jinak... My jsme stát a zůstaneme jím, dokud nevytvoříme instituce, které zakládají skutečnou lidskou pospolitost."

více na ..:. BritskéListy.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Hynek: Anarchizmus,spíš libertariánský socialismus (28.01.2011, 09:04:17)
Ať Čeští Anarchisti vytvoří první zemědělské nebo výrobní družstvo,né bořit,budovat.Porazit kapitalismus družstvy.Korporace ano,ale družstevní,Mondragonská družstevní korporace ULGOR,větší,než Fordovy závody.Můžeme začít teď.Uliční komuny,ve sklepech paneláků můžou být dílny,které budou vyrábět vše,co dovážíme z Číny.Libertariánská družstva na krajích měst,která budou pěstovat zeleninu,ovoce.Občané budou kupovat Pražská,Kolínská jabka,nebojte se.V družstvech najdou práci nezaměstnaní,pro bezdomovce tam můžou být jednoduché ubytovny.Můžeme pěstovat česnek,Český česnek,družstevní bezpečnostní agentury,bez šikanování,bez okrádání.Na sídlištích družstevní mikro drubežárny,vajíčka bez dioxinů.Kuchyňský odpad z domácností,doplněný vitamíny a minerály pro nosnice.Na Internetu jsou podrobné návody pro ekologické chovy.A pro nezaměstnané,bezdomovce libertariánské standarty,prapory s portrétem Durrutiho pro zvýšení hrdosti těchto ponižovaných občanů.Nebát se a spolupracovat s KSČM(pro získání pozemků pro družstva),nikdo nevstoupí po druhé do stejné řeky,KSČM skutečně nepojídá malé děti.Prostudovat si libertariánské Katalánsko a Noama Chomského,to je světlo.A agitovat,pokud se nám to bude dařit občané se přidají.Pojďme cestou Jižní Ameriky.Né Klaus,ale Nestor Kirchner(ostatně jsme před bankrotem jako Argentina).Na rapidshare a vipfile jsem pod NWO dal Sout of the Border s výbornými slovenskými titulky,stáhněte si to.
[2] ergo: Ad Hynek (01.02.2011, 19:05:10)
Tohle byla vážně bolest přečíst. Jinak tvůj revoluční ideál je sice pěkný a inspirativní, nicméně v prostředí postmoderní kultury a globalizovaného politického systému alespoň zatím neproveditelný. Ostatně minimálně ten druhý problém se projevil již během tebou vzpomínané Španělské občanské válce.