[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Poslanec Jan Klas interpeloval ministra vnitra


2005-12-19, 19:57:00 • CzechTek
Policie schvaluje metody NKVD či GeStaPa
(Poslanecká sněmovna ČR, 15. prosince 2005)

Ve čtvrtek 15. prosince 2005 interperoval člen branně-bezpečnostního výboru Jan Klas ministra vnitra Františka Bublana. Ve svém vystoupení odsoudil závěr šetření Inspekce MV ve věci brutálního zásahu čtyř policistů vůči jednomu z účastníků technoparty. Výroky policejní mluvčí, která zákrok obhajovala, považuje za vrchol arogance moci a žádal odvolání ředitele inspekce Miroslava Borníka. Ministr vnitra odpověděl na interpelaci ve stylu: „Já nic, já Bublan.“

Publikujeme stenozáznam interpelace:

Poslanec Jan Klas:
Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, dámy a pánové. Když výbor pro obranu a bezpečnost projednával zásah policie na technoparty nazývané CzechTek, byl jste spolu s policejním prezidentem Husákem tomuto projednávání osobně přítomen. Měl jste tedy možnost přímo slyšet argumenty obou stran sporu vedeného o přiměřenosti zásahů policistů vůči tzv. technařům. Ale především jste měl možnost vidět záběry z videokamer zachycující různé situace při střetu policistů s účastníky technoparty. Jeden z těchto záběrů byl skutečně výjimečný a tím byl brutální zásah čtyř policistů vůči jednomu z účastníků technoparty. Kopání a mlácení bezbranného ležícího člověka můžeme zhlédnout v historických dokumentech o metodách bolševické Čeky či NKVD nebo speciálních oddílů SS či gestapa. Ale rozhodně není myslitelné, aby tyto metody byly akceptovány v demokratických státech ve 21. století.

Proto se vás ptám, pane ministře za prvé – jak je možné, že jste akceptoval závěry šetření vaší inspekce, která ústy svého ředitele Borníka prohlásila, že tito čtyři chebští policisté se nedopustili žádného trestného činu a že celá věc byla odložena podle § 159a odst. 1 trestního řádu?

Za druhé – jak je možné, že jste akceptoval výroky vaší mluvčí Kovářové, že zásah nebyl v rozporu s metodickými pokyny policie? Já se vás ptám – jaké policie? Policie totalitního, či demokratického státu? Vrcholem arogance moci je vyjádření paní Kovářové, že postižení měli jen dvě pohmožděniny a oděrky. Takže se jimi zřejmě nebudeme zabývat, dodávám já.

Za třetí – jak je možné, že vás musí suplovat ministr spravedlnosti Pavel Němec, který nařídil nejvyšší státní zástupkyni, aby práci vaší inspekce zkontrolovala?

Za čtvrté – měl byste se zamyslet, zda ředitel inspekce Borník je mužem na svém místě a je skutečně nejvyšší čas, aby vaše inspekce byla převedena pod ministra spravedlnosti.

A konečně za páté. Pane ministře, budete spolupracovat s ministrem spravedlnosti na řádném vyšetření tohoto excesu, nebo jej budete i nadále bojkotovat?

Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr vnitra pan František Bublan.

Ministr vnitra ČR František Bublan:
Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, otázka šetření tzv. excesů policistů při zásahu na CzechTeku je řešena od prvních dnů, kdy tato kauza trošku rozhýbala nejenom naši politickou scénu, ale i naši veřejnost. Inspekce Ministerstva vnitra začala provádět příslušná šetření. Bylo skutečně provedeno mnoho úkonů včetně výslechu svědků, včetně podání různých oznámení. Zde už jsem myslím posledně říkal, že nastaly trošku komplikace, protože z těch čtyřiceti, možná padesáti oznámení se nepodařilo dohledat víc jak třetinu těch osob, které toto oznámení podávaly, protože se podepsaly falešnou identitou. Nicméně i tak inspekce se snažila skutečně všechny osoby najít, vyslechnout, zhlédla mnoho hodin záznamů a dokumentů, které byly pořízeny jak policejními kamerami, tak i kamerami ostatních televizních štábů, případně i soukromými osobami, které tam ty situace natáčely. Kromě toho byly vyhodnoceny také znalecké posudky. Znalecké posudky z Policejní akademie, kde odborníci, kteří třeba i tvoří metodiku na tyto policejní zásahy, posuzovali, zda jednotlivé postupy, úkony policistů byly správné, či přesahovaly určený rámec. Byla vyhodnocena i lékařská prohlídka, ta je jako docela zajímavá a důležitá. A všechny tyto věci potom byly shrnuty do určitého závěru. Tento závěr byl poskytnut státní zástupkyni, která celý tento případ dozorovala. A státní zástupkyně předala tento závěr poškozenému.

Tolik k tomu mohu říci. Já jsem se státní zástupkyní paní dr. Zelenou mluvil. Ona mně důrazně řekla, že si nepřeje, aby se závěry z tohoto šetření zatím zveřejňovaly, že si to ponechává ve své pravomoci. A teprve až se poškozený k tomu vyjádří, případně podá stížnost, bude věc řešena dále. Já bohužel tedy nejsem ani oprávněn, navíc nejsem účastníkem trestního řízení, takže neznám podrobnosti, abych sděloval výsledky tohoto šetření, a ponechám vše až do skončení celého případu, protože ten případ ještě ukončen není.

Z tohoto důvodu se také nemohu vyjádřit k tomu, zda akceptuji nebo neakceptuji výroky pana ředitele Borníka, případně tiskové mluvčí, navíc to byly výroky pouze takové kouskovité, určitě nevystihovaly ucelený závěr tohoto šetření.

A co se týče mého kolegy pana ministra Němce, ten se vyjádřil k tomu, že nechá přezkoumat postup státního zastupitelství, nemůže přezkoumávat postup inspekce.

zdroj: ..:. psp.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] (19.12.2005, 20:30:57)
Bublane! Bublane že ti neni z tebe na blití
[2] Interpelovat Bublana..? (19.12.2005, 20:39:44)
Bublana bych interpeloval ostnatym drátem do prdele! Pazmrda!
[3] Bublan.. (19.12.2005, 21:44:16)
přijde čas.. a..vybublá...
[4] bubly bubly... (19.12.2005, 21:56:08)
bubliny bublající ze sudu na dně orlické přehrady...