[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Penc nezahálí - 'Paroubek je nactiutrhač'


2006-01-2, 8:50:00 • Si děláš kozy...
Penc žádá od Paroubka věřejnou omluvu
(Kozy.cz, 30. prosince 2005)

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16
Správní odbor – oddělení přestupků a stížností

Trutnov dne 30.12.2005

Dnešního dne se dostavil ke zdejšímu Městskému úřadu v Trutnově Stanislav Penc, nar. 28.2.1970, bytem Staré Hrady čp.53, okr.Jičín a udává:

Jiří Paroubek učinil oznámení na mou osobu, prostřednictvím advokátní kanceláře Petra Topinky, a to za to, že jsem nahlas přečetl veřejné číslo na jednoho z výkonných úředníků tohoto státu. Vzhledem k tomu, že celá věc byla ve sdělovacích a veřejností vnímána tak, že jsem byl v podstatě označován za pachatele skutku, který se neslučuje se slušným chováním, či mravy, cítím se tímto poškozen.

Jiří Paroubek mě veřejně označil za člověka " bez respektu k zákonům i ke slušnosti", což dalo podnět řadě komentátorů a novinářů, potažmo občanů domnívat se, že moje jednání je skutečně zavrženíhodné.Tím, že se 15 let zabývám otázkou porušování lidských práv, vystupuji v jednotlivých kauzách a veřejně se vyjadřuji právě k těmto věcem. Výrokem Jiřího Paroubka a aktivitou jeho právního zástupce v tom, aby moje jednání bylo označeno za neslušné a nezákonné, mě velkou měrou ublížilo na cti, urazilo a vydalo v posměch u velké části lidí.

Případné písemné reakce, novinové články a další, můžu správnímu orgánu předložit. Současně upozorňuji na to, že přestupkové řízení, vedené proti mé osobě, bylo trutnovským správním odborem uzavřeno tím, že jsem se přestupku nedopustil. Tím je zcela zjevné, že i přestože měl Jiří Paroubek právní zastoupení, se dopustil přestupku v souladu s ust. §49 odst. 1 písm. c) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů / dále jen přestupkový zákon/ a to tím, že mě nepravdivě obvinil z přestupku.

Vzhledem k tomu, že po hlasitém přečtení veřejného čísla Jiřího Paroubka, mu svůj názor, případně dotaz, poslala velká řada lidí, které Jiří Paroubek označil za lidskou žumpu – viz. zpráva ČTK ze dne 21.8.2005 /cit. "podle toho, jaké zprávy mě chodily, je psala lidská žumpa, pan Penc, by se měl zamyslet nad tím, co je slušné a co je normální, Penc postupuje bez respektu k zákonům i ke slušnosti"/. Domnívám se, že velká řada tazatelů se cítí být osobně dotčena tvrzením, že jsou lidská žumpa a to zvláště od člověka, který zcela prokazatelně veřejně lže a vzhledem k jeho minulosti, je možné ho označit za nomenklaturního kádra KSČ.

Z tohoto důvodu žádám správní orgán, aby při použití § 75 přestupkového zákona, vyzval Jiřího Paroubka k předložení všech výpisů SMS zpráv i s čísly jejich odesílatelů, jelikož jsou to věci, které jsou důležité pro zjištění skutkového stavu věci. Žádám od správního orgánu, aby vyzval Jiřího Paroubka a jeho advokáta, Petra Topinku, k veřejné omluvě.

Toto mé sdělení žádám, aby správní orgán přijal jako podnět k zahájení návrhového přestupku dle § 49 odst. 1 písm. a) a c) přestupkového zákona. Žádám o vyrozumění, jakým způsobem správní orgán ve věci naložil, stejně tak žádám o informace o krocích, které správní orgán hodlá v celé věci učinit.

Sdělení přijala a záznam napsala: Naděžda Včelišová
Sdělení přečteno, uznáno správným v 11.45 hod
Sdělení učinil: Stanislav Penc

zdroj: ..:. Kozy.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: