[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Trutnovská radnice brání Pencovi nahlédnout do spisu


2006-01-2, 9:07:00 • Si děláš kozy...
Obstrukce trutnovské radnice
(Kozy.cz, 30. prosince 2005)

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16
Správní odbor – oddělení přestupků a stížností

Trutnov dne 30.12.2005

Dnešního dne se dostavil ke zdejšímu Městskému úřadu v Trutnově Stanislav Penc, nar. 28.2.1970, bytem Staré Hrady čp.53, okr. Jičín a udává:

Jakožto účastník řízení ve věci přestupkového řízení proti mé osobě, které v uplynulých dnech bylo ukončeno odložením celé věci a které je na trutnovském úřadu vedeno pod č.j. SPR-IV/9510/05-Vc/280 a následně pak pod č.j. SPR-IV/12577/05-Vc/352, jsem požádal o nahlédnutí do spisu, abych zjistil, jakým způsobem se správní odbor s odložením přestupku vypořádal.

Před mou návštěvou na zdejším úřadě jsem telefonicky hovořil s vedoucím správního odboru – Mgr. Jiřím Ratajíkem. Bylo mi sděleno, že mě informace, jakým způsobem bylo správní řízení odloženo, nebude písemně sdělena, s odkazem na správní řád. Při nahlédnutí do spisu a žádostí o kopie mě bylo právě tímto pánem sděleno, že se trutnovská radnice, potažmo správní odbor spletl a vyslechl mě na špatný formulář. Tímto v podstatě ztrácím možnost, jakožto účastník řízení, do spisu nahlížet. I přes opětovné upozornění, že ve spisovém materiálu jsou dvě moje výpovědi – výpověď jako podání vysvětlení a výpověď obviněného a předtištěný protokol o poučení obviněného z 18.10.2005, podepsaný jak mnou, tak správním orgánem, ho nepřesvědčilo k tomu, aby mě do spisu nechal nahlédnout a nechal učinit kopie.

Vnímám to, jako svévolný zásah do mých práv a vzhledem k tomu, že p. Ratajík odmítl sepsat tento protokol s odkazem, že mu to nepřísluší, tím pádem svou odpovědnost za své rozhodnutí se tímto způsobem snažil předat svému podřízenému. Tímto je zcela zjevné, že vedoucí správního odboru – Mgr. Jiří Ratajík se dopustil obstrukce, která mě měla zabránit a v tomto případě také zabránila zjistit, jakým způsobem se trutnovský úřad s celou věcí vypořádal.

Žádám tímto o prošetření, jestli je možné tímto způsobem ve správních věcech jednat. Vaší odpověď v písemné formě čekám v co nejkratší době. Pro informaci s celou věcí se obrátím na příslušným odbor Krajského úřadu Královehradeckého kraje a zvážím i možný podnět Policii ČR ve vztahu k trestnému činu zneužití pravomoci veřejného činitele.

Sdělení přijala a záznam napsala: Naděžda Včelišová
Sdělení přečteno, uznáno správným ve 12.56 hod.
Sdělení učinil: Stanislav Penc

zdroj: ..:. Kozy.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: