[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Ředitel Inspekce MV: Špatná výslednost, ale kopání je v pořádku


2006-01-4, 19:50:00 • Vládní lži a jiná svinstva
Vyjádření k článku deníku PRÁVO ze dne 4. 1. 2006 "Ve vyšetřování Czech Teku mám čisté svědomí"
(Zpravodajství Ministerstva vnitra, 4. ledna 2006)

Plk. Mgr. Miroslav Šoulej byl ustanoven vedoucím 8. oddělení Inspekce ministra vnitra (IMV) dnem 1. 12. 2004. Bylo to po reorganizaci IMV, kdy došlo ke spojení oddělení Plzeň a Karlovy Vary. V první polovině roku 2005 jsem s ním měl pohovor na téma jeho neuspokojivé řídící práce, která vedla k tomu, že se zhoršovala výslednost oddělení. Dohodli jsme se na tom, že se řídící práci bude věnovat s větším nasazením a ke konci roku 2005 jeho činnost jako vedoucího znovu vyhodnotím. Jím řízené oddělení skončilo, v období leden až listopad 2005, při porovnání s obdobnými odděleními, jako poslední.

Dnem 5. 8. 2005 byl pan Šoulej ustanoven do funkce vedoucího týmu, který šetřil události kolem CzechTeku. Událost se stala na teritoriu, které patří pod oddělení IMV Plzeň, které v té době řídil. Jeho ustanovení vedoucím týmu tedy bylo zcela logické. V průběhu šetření jsem zjistil, že jím vedený tým neodvádí, co se týká kvality a rychlosti takovou práci, jakou jsem od něj očekával. Na věc jsem reagoval tím, že jsem část spisů, po dohodě s dozorovým státním zástupcem, odebral a nechal dokončit ostatními odděleními IMV. Spisy byly během krátké doby uzavřeny.

Vzhledem k výsledkům dosaženým jím řízeným oddělením a také výsledkům, které dosáhl jako vedoucí týmu, jsem mu při osobním jednání v první polovině prosince 2005 sdělil, aby zvážil své setrvání ve funkci vedoucího oddělení. Na to reagoval tím, že dne 12. 12. 2005 požádal o uvolnění z funkce vedoucího oddělení a zařazení na pracoviště do Karlových Varů jako řadový pracovník IMV. Jeho žádosti jsem vyhověl. Při svém rozhodnutí jsem bral v úvahu i skutečnost, že před ustanovením do funkce vedoucího spojených oddělení, ještě jako vedoucí malého kolektivu v Karlových Varech, měl dobré výsledky.

Dne 22. 12. 2005 požádal pan Šoulej o uvolnění ze služebního poměru příslušníka Policie ČR. Na žádost tohoto typu může služební funkcionář reagovat pouze tak, že jí vyhoví. Od podání žádosti totiž běží lhůta a po jejím skončení služební poměr skončí bez ohledu na stanovisko služebního funkcionáře. Proto jsem i této jeho žádosti musel vyhovět.

Zásadně odmítám tvrzení, že od počátku šetření událostí kolem CzechTeku, byla vyvíjena snaha s cílem obvinit některé policisty nebo jiné osoby. Nic takového jsem, kromě vyjadřování se politiků v hromadně sdělovacích prostředcích, nezaznamenal. Stejně tak odmítám tvrzení, že jsem panu Šoulejovi doporučil odchod z funkce po vydání rozhodnutí vůči čtyřem chebským policistům. Spisový materiál tohoto případu znám a s učiněným rozhodnutím se ztotožňuji.

V žádném případě ale nemohu souhlasit se zveřejňováním výsledků šetření v době, kdy rozhodnutí není v právní moci a nebylo doručeno oprávněné osobě. Ta má právo využít možnost opravného prostředku. Rozhodnutí pak musí přezkoumat věcně a místně příslušný státní zástupce. Ten může mít na věc jiný názor. Jeho názor je pro policejní orgán závazný a může také být konečným rozhodnutím ve věci.

plk. JUDr. Miroslav Borník
ředitel Inspekce ministra vnitra

zdroj: ..:. PČR.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: