[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumor

CzechTek WebLog

Podrobně ze soudu s italským demonstrantem

2006-01-19, 0:54:00 • CzechTek

Podrobně ze soudu s italským demonstrantem

Soud se konal dne 16. ledna 2006 na Ovocném trhu v Praze 1. Kromě rodiny obžalovaného bylo procesu přítomno pět novinářů. Před soudní síní natáčel štáb České televize.

Soudce Rudolf Šídlo zahájil soud výpovědí Luca Pietro Giacomo Barbicha. LB uvedl, že do Česka přijel na CzechTek a osobně viděl násilí, které se tam odehrálo. Po příjezdu do Prahy se rozhodl spontánně zúčastnit demonstrací a po dohodě s některými organizátory připravil dodávku na hudební produkci, aby mohl na demonstraci zahrát. Když přijel k budově Ministerstva vnitra, viděl, jak policisté ukazují, aby pokračoval v jízdě. Domníval se, že policisté neví, že jede právě na demonstraci, aby zde zahrál. Proto před policisty zastavil a snažil se jim vysvětlit, že je tam pozván. Policisté mu ovšem nerozuměli, protože neuměli anglicky. Dav za policisty si všiml stojící dodávky a přesunul se k ní a následně policisty rozdělil na dvě strany. On pak pomalu popojížděl dopředu až před MV.

Soudce pak položil LB několik otázek, jako např.:
RŠ: Jsou v Italii technopárty povolené?
LB: Některé ano, některé ne.
RŠ: Co se stane, když neuposlechnete v Itálii výzvu policisty?
LB: Myslím, že se jedná o přestupek.

Dále kladla otázky státní zástupkyně Ivona Horská (podrobnosti o situaci před MV, kde si LB koupil hašiš, jak často hašiš kouří, etc.)

Poté měla doplňující otázky obhájkyně. Ptala se například, zda ho kontaktovali policisté na demonstraci, případně později. LB řekl, že ne, a že mu to připadá podivné.

Následovalo vyjádření znalkyně z oboru toxikologie Marie Balíkové, která hodnotila zabavený hašiš. Podle rozboru určila množství THC v droze a z toho vypočítala množství možných dávek na minimálně 66 a maximálně na 400 dávek. Dále uváděla účinky hašiše na lidských organismus. Na dotaz obhajkyně, zda dlouhodobé užívaní hašiše vede ke snižování účinků drogy, odpověděla, že to není vědecky prokázáno.

LB se pustil do polemiky se znalkyní. Nesouhlasil s množstvím dávek, které určila. Upozorňoval, že kvalita hašiše je proměnlivá, a že nelze laicky poznat, kolik obsahuje aktivních látek. Podle praktických zkušeností se běžně balí jedna cigareta z půl gramu hašiše. Na to znalkyně odpověděla, že svoje informace čerpá z odborné literatury. LB kontroval, že odborná literatura tedy nečerpá ze zkušenosti. Nakonec se shodli na tom, že ze zabaveného hašiše mohl připravit minimálně asi 20 cigaret. (Což i tak překračuje tolerované množství. Tolerováno je asi 10 cigaret).

Na návrh obhajoby vypovídal Stanislav Penc.

Uvedl, že při přípravě demonstrací komunikoval s úředníky MV i MHMP. Během demonstrace stál na schodech a pozoroval okolí. Chtěl také, aby přijel sound systém a na demonstraci zahrál. Nebyla zde žádná překážka, neboť zaměstnanci MV z budovy odcházeli zadními vchody. Také mluvil s policisty, kteří zde hlídkovali a ujišťoval je, že se jedná o poklidný protest. Dále potvrdil výpověď LB v tom, že do policistů nenajížděl, a že policisty vytlačil dav. Toto však viděl pouze z dálky.

Italský soundsystem hrál před budovou MV cca hodinu. Divil se, že pokud by se incident odehrál tak, jak ho popsali policisté, proč policie nezasáhla hned. Přitom v budově MV byla údajně připravena i jednotka těžkooděnců.

Dále uvedl, že ještě ve středu 3. 8. 2005 nikdo z pracovníků Ministerstva vnitra neuváděl, že se během demonstrací stal trestný čin, uváděli jen, že se šetří jen několik přestupků.

V závěru označil zatčení za účelové a celé trestní stíhaní za zmanipulované. Podle něj jde o komplot, který měl podpořit demagogické trzení, že se v kauze CzechTek jedná o mezinárodně propojené anarchistické živly.

Následovaly výslechy svědků přátel LB, kteří s ním byli na demonstraci a v dodávce. V podstatě potvrdili výpověď LB.

Soudce Rudolf Šídlo přečetl tresty, které stanovuje italský právní řád za napadení veřejného činitele. Sazby byly obdobné české legislativě – trest odnětí svobody až na 5 let.

Na to LB reagoval, že policisty nenapadl, a že v žádném případě automobil nepoužil jako zbraň.

Obhájkyně navrhla nový znalecký posudek na toxikologii a výpověď dalšího svědka z demonstrace. Soudce oba návrhy zamítl.

Vystoupila státní zástupkyně Ivona Horská. Podle ní se jednalo o běžný kriminální čin a odmítla zpolitizování trestního stíhání. LB musel z reakce policistů pochopit, že tam nemá jezdit. Trvala na tom, že se jednalo o útok na veřejného činitele se zbraní (auto).

Odmítla spekulace o tom, proč byl obžalovaný zadržen až třetí den po incidentu, s tím, že vyšetřování bylo zahájeno již 1. 8. 2005, podezřelý byl monitorován a kriminalisté tak postupují běžně.

Navrhla trest vyhoštění z ČR v dolní hranici sazby, což by znamenalo maximálně 5 let.

Obhájkyně Eva Radová trvala na tom, že obžalovaný je nevinen ve věci útoku na veřejného činitele. Na podporu tohoto tvrzení zopakovala, že se LB i jeho přítel snažili s policisty komunikovat. Dále upozornila na rozpory ve výpovědích policistů. LB nechtěl útočit, ani mu to nebylo dostatečně prokázáno.

Dále citovala z metodického pokynu Policie ČR při zastavování automobilů, podle kterého policista nesmí při tomto úkonu postupovat riskantně a ohrožovat svůj život.

Drogový delikt hájila tím, že LB neznal právní úpravu platnou v ČR a chtěl ho zkonzumovat pouze pro vlastní potřebu. Navíc se jedná o měkkou drogu, jejíž společenská nebezpečnost je nízká.

Státní zástupkyně doplnila svoji obžalobu s tím, že žádá také propadnutí věci, tedy zabaveného hašiše.

V závěrečné řeči Luca Barbich připustil, že se možná dopustil přestupku, když neuposlechl prvotní výzvu policistů. Zpochybnil znovu znalecký posudek na zabavený hašiš.

Uvedl také, že nezpůsobil nikomu z policistů žádná zranění. Naopak, proti němu bylo použito neadekvátní násilí při zatýkaní. Na těle mu byly způsobeny šrámy a podlitiny. Zatýkali ho maskovaní policisté, kteří se neidentifikovali. Nevěděl, o koho se jedná. Považoval je za skinheady. Mířili na něj zbraněmi a on měl při tom strach o svůj život. Během zatýkání vystřelili pětkrát až šestkrát mezí skupinu cca 30 osob a mohli tím někoho zranit. Při tom zastřelili psa jeho přítele, přestože na ně neútočil. Osoby, které ho zatýkali, ho vystavili nebezpečí, aniž bych on sám ohrozil někoho jiného.

Svou řeč zakončil: "Domnívám se, že jsem za celou událost zaplatil již vysokou cenu. Strávil jsem měsíc ve vazbě, což je těžká životní zkušenost. Navíc jsem za kauci a právní zastoupení byl nucen vydat velmi vysokou částku." (pozn.: kauce údajně činila 17.000 euro).

Po přestávce soudce vynesl rozsudek.

Rudolf Šídlo uznal obžalovaného vinného ve všech bodech obžaloby a odsoudil ho k 10 letům vyhoštění a propadnutí věci (hašiše).

Soudce považoval trestné činy za prokázané a obhajobu označil za účelovou a nevěrohodnou, protože ve prospěch obžalovaného vypovídali jen jeho přátelé.

Rozpory ve výpovědích policistů, na které upozorňovala obhájkyně, označil za nepodstatné. Soudce přihlédl k dosavadní bezúhonnosti obžalovaného a ke zvláštním okolnostem, během kterých k incidentu došlo a kvalifikoval trest jako velmi mírný. Přesto si obžalovaný podle něj musí uvědomit, že policisté se poslouchají všude na světě a na nepovolené demonstrace se nejezdí.

K okolnostem zatčení, na která LB upozorňoval, soudce uvedl, že soud je nemůže v tomto řízení posoudit a pokud má LB nějaké námitky, musí se obrátit na inspekci MV.

Státní zastupkyně i obhájkyně s obžalovaným si ponechali lhůtu na rozmyšlenou pro případné odvolání proti vynesenému rozsudku.

P.S.: Zatím není jisté, zda se Luca Barbich proti rozsudku odvolá.

Komentář: Po sledování pondělního soudního líčení a ve spojení s celou kauzou CzechTek se nelze ubránit dojmu, že se jednalo o podivný proces, kterému předcházely neméně podivné okolnosti zatčení.
Soudce se evidentně neřídil zásadou, která říká, že jsou-li v důkazech o vině pochybnosti, uplatní se ve prospěch obžalovaného. Navíc nepřipustil ani dalšího svědka obhajoby, aby pak pokrytecky zpochybnil svědectví s tím, že svědčili jen přátelé obžalovaného. Přitom zamítnutý svědek obhajoby byl pravděpodobně přímý svědek incidentu a nebyl k obžalovanému v žádném vztahu.

Luca Barbich si také odseděl měsíc v pankrácké vazební věznici, což vskutku není žádný pětihvězdičkový hotel. K tomu jeho 'personál', stejně jako většina českých policistů, nevládne žádným světovým jazykem, kromě češtiny.

Přestože soudce označil vynesený rozsudek za mírný, celý případ působí spíše tak, jako by měl odradit další zahraniční technaře od cest do Česka.
Tedy stručně řečeno, nejenže dostanete namláceno na CzechTeku, ale jestli proti tomu budete ještě protestovat, a navíc teknem přímo před Kachlíkárnou, pěkně vám to spočítáme!
V tomto duchu lze chápat i zdánlivě nesmyslnou poznámku soudce, že "na nepovolené demonstrace se nejezdí".

Další nepříjemný pocit se dostavil po zjištění, že v případu Luca Barbicha se k soudu dostavili pouze dva svědci incidentu, když nepočítáme jeho italské kamarády. Docela jsem se za demonstrující, kteří vloni prvního srpna trsali před Ministerstvem vnitra, styděl.

Ruka Blogu, 20. 1. 2005 19:30

Po upozornění Stanislava Pence připojujeme jeho vyjádření k výpovědi před soudem s Lucou Barbichem: U soudu jsem jasně řekl, že obviněného neznám a poprvé jsem ho viděl před dvěmi hodinami u dnešního soudu.

Stejně tak, že na místo, kde se měl skutek stát, jsou namířeny průmyslové kamery a že řada tajných policistů točila dění i ze střechy budovy MV.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Jan Ringoš: Co je to za člověka? (19.01.2006, 08:50:40)
Kdybych v tomto případě chtěl tvrdit, že soudce Šídlo trpí pokročilou demencí, ačkoli nejsem lékař, můžu svou domněnku podložit tímto článkem. Pokud netrpí žádnou psychickou nemocí, pak je minimálně zaujatý a definitivně neobjektivní. Proboha jak může soudce zamítnout svědka obhajoby, existuje přece presumce neviny!?!
Evidentně je to člověk, který není způsobilý zastávat funkci soudce!

Pokud je to jen trochu možné, odvolal bych se k vyšší instanci, kde už snad sedí trochu inteligentnější lidé!

[2] Fuche: (19.01.2006, 09:57:35)
Herdek tady je to samý odborník na trestní právo.
[3] ruka blogu: (19.01.2006, 10:48:08)
J.Ringoš: odvolání bude stát mimo jiné další prachy, osobně bych zcela chápal, kdyby se na to Luca prostě vykašlal, i s ohledem na to jakou má "podporu" z české strany
...nebo je reálná třeba sbírka na náklady spojené s dalším soudem?
(čas na to je, než bude doručen rozsudek a poběží odvolací lhůta bude to bratru minimalně nějaké 2-3 měsíce)

[4] ruka blogu: (19.01.2006, 10:49:40)
Fuche: Budu jedine rad, kdyz se k tomu nejaky odbornik na trestni pravo vyjadri ;)
[5] (19.01.2006, 10:57:21)
ještě vydařenější případ soudce Šídla, ve srovnání s ním dopadl Luca ještě zlatě

14.12.2005
Otřesný stav české justice:
Nevinný člověk, jehož soudce Šídlo odsoudil do vězení za neprokázanou blbost
http://www.blisty.cz/2005/12/14/art26128.html[6] (19.01.2006, 10:58:56)
je to případ Petra Partyka
[7] Fuche: (19.01.2006, 12:03:20)
Označit člověka jako dementního na základě toho, že nesouhlasím s jeho názorem, postojem mi přijde přinejmenším neslušné. Presumpce neviny s nepřipuštěním svědka souvisí snad jen v tom, že obé by se dalo zařadit do zásad dokazování. Na to ovšem netřeba odbornosti v trestním právu procesním. Ovšem nemohu se zbavit dojmu, že zde nejde o odbornost, ale spíše o uplatnění hesla "kdo nejde s námi, jde proti nám, a je dementní, neobjektivní,atd."
[8] ruka blogu: (19.01.2006, 12:29:40)
Fuche: dementni ...no obcas se clovek neudrzi vyjadri svy emoce

ale to nepripusteni svedka skutecne nechapu
[9] (19.01.2006, 12:32:03)
V pondeli 16.1. byla na CT24 ve zpravach v 15:00 krátka reportaž ze soudu, mluvil tam Luca, pravnicka a Penc, ale v nepodarilo se mi to nalezt v zadnem z poradu CT24, ktere jsou v archivu ..kdyby mel nekdo stastnejsi mys, hodte sem link
[10] Fuche: ruka blogu - to zní strašidelně (19.01.2006, 12:51:41)
Ten chlapec ze země věčného města věděl velice dobře co dělá a jeho líčení události je účelové. A to je v pořádku. Jest to jeho právem. On se může během celého řízení bránit v podstatě jakkoliv. Včetně účelového líčení skutku, či spíše svého jednání a pohnutky.Ovšem nelze lát soudci, že tyto bulíky a špíčky nebaští. O úloze obhájce netřeba myslím mluvit. Stejně tak policejní sbor. Ten je a má být pouze nástrojem. A nadávat či hanět rýč, nůžky, nebo hlídacího psa je hodno skutečně pouze člověka mdlého rozumu. Nebo jak pravíš Ty dementního.
[11] Jan Ringoš: 2 Fuche (19.01.2006, 13:24:18)
1) Odborník na trestní právo nejsem, ale snažím se na věc dívat zdravým "selským" rozumem.
2) Ve svém příspěvku zjevně nikoho za dementního neoznačuji; schválně jsem příspěvek formuloval tak abych jej takto neoznačil a přesto se rejpal našel ;-)

Na oné demonstraci jsem nebyl, neviděl jsem jestli tím vozidlem na policisty útočil, nýbrž z informací převážně z médií jsem dospěl k naprosto opačnému názoru. Protože mnohé rozsudky soudce Šídla jsou přinejmenším kontroverzní, dospěl jsem k určitému názoru i na něj, a ten jsem zde prezentoval.

[12] ruka blogu: (19.01.2006, 13:31:30)
Fuche: v celku souhlas, lec me namitky:

1. On pripustil, ze se dopustil prestupku, ze neuposlechl prvotni vyzvu, ale v celem kontextu to je banalita. To se muze stat komukoliv, ze mu policista ukaze, aby pokracoval a on ho neuposlechne a protoze umi cesky vysvetli mu proc tam chce jet.

2. Vypoved obz. mohla byt samozrejme ucelova. Ovsem podle mych informaci proti svedcili jen policiste, jejich vypovedi byly udajne rozporuplne.

3. Podezereni, ze se vec nestala podle variaty, ke ktere se priklonil soudce nahrava i skutecnost, ze policie nepredlozila videozaznam ci foto, ktere by najizdeni potrvzovalo. Pritom cele okoli monitorovala.

4. a nevim jak muze soudce obhajit ci zvysit mou duveru v jeho rozhodnuti, kdyz odmitl vyslechnout dalsiho svedka, podle me na to neexsituje protiargument

5. policie sorry, ale po vsech jejich lzich ji je fakt tezky neco verit, tim nerikam, ze hazim veschny do jednoho pytle, ale to je snad jasny
[13] ruka blogu: (19.01.2006, 13:37:51)
6. podle me se proste nepodarilo zcela nezvratne prokazat, ze do policistu najel
proti sobe svedcily dve strany policie a pratele obz. + Penc
neobjevil se relativne nestranny svedek, ktery jednu ci druhou verzi podporil
v tento moment nastupuje zasada, ze lepsi neodsoudit vinika, nez potrestat nevineho

7. a i kdyby do policistu najel, myslim, ze mesic na pankraci bohate staci
[14] Fuche: (19.01.2006, 14:26:26)
Občané právě kvůli Vašim námitkám,selským a jiným rozumům, zde máme institut odvolání.Nikdy jsem se nesmířil s odsouzením totho a toho, ale jako rozhodnutí soudu to respektuji.Tečka.A vážně už naposled, policie nelže.Policie plní rozkazy.Jestli někdo lže tak jsou to konkrétní lidé. Josef, Antonín, Já, Ty, Vy ale nikoliv policie.Uplatňujete princip kolektivní viny a to je nepřípustné i při průchodu emocí a i kdyby tu nějaká vina skutečně byla.V tomto státě je kolem 50-60.000 příslušníků policie a drtivá většina z nich nemá k tekové komunitě jiný vztah než třeba k lyžařům, či důchodcům. Tj. jsou jim víceméně ukradení. Alespoň doufám.
P:S:Bělušické zařízení Pankrác daleko předčí.Ve všech směrech.
[15] admin: hovno! (19.01.2006, 22:11:05)
jakýže "policie nelže"??? větší blábol jsem už dlouho neslyšel! policie v souvislosti s CzechTekem 2005 lže neustále, a to již zhruba od půlky července 2005! nejde o uplatňování nějaké kolektivní viny - ano, jde o konkrétní lidi, a to asi tak, že konkrétních 9 policistů z 10 ohledně CzechTeku a následných událostí bezostyšně lže! pak je vcelku pochopitelné říkat zjednodušeně že "policie lže"... je to o to horší, jestliže tedy tímto způsobem policie plní rozkazy (a pak: čí rozkazy, aha?)...
[16] Fuche: (19.01.2006, 22:36:32)
Taky názor. Z té "zjednodušenosti" až mrazí.
[17] admin: nikoliv... (19.01.2006, 22:56:10)
to nebyl názor - to jsou fakta! a jediné z čeho mrazí, byly a jsou ty policejní lži!
[18] (19.01.2006, 23:43:12)
Policie lže.Jaké by to bylo bez policie? Tady se píše jen o tom, co bylo, ale ne o tom, jak by to mělo být.Policie nás nechrání? Pak je to špatné.Pak je těžké, když jeden policista lže, ale už se pak řekne : policie lže. Jeden policisty někoho zbije : policie bije lidi. Jeden policista vezme úplatek : policie bere úplatky. Pak potkám policistu a můžu s úsměvem říct: pane policisto, vy berete úplatky, lžete, bijete lidi a proto nemám rád policii, tzn. nemám rád vás, protože jste policista.Jste špatný a zkažený, protože policie je špatná a zkažená.
[19] admin: ghá..? (20.01.2006, 03:52:29)
když jeden policista z desíti lže, tak se neřekne "policie lže". když ovšem lže devět policistů z desíti, je pak těžké neříci ono "policie lže"...
[20] Vobo: Neši soudci (20.01.2006, 13:24:30)
Bohužel musím říct, že bejt tím Italem raději se zbalím a jdu s týhle republiky pryč. Se soudy jsem měl již dost zkušeností. Moje poslední zkušenost je však spíš zábavná. Představte si, že Vás někdo uráží a špiní tím jméno vaší osoby v jednom časopise. Soudce případ dostane, nepřipustí žádnýho svědka (ani jedné straně). Dá mi za pravdu ale řekne že se mi omlouvat nemusí. Takže urážejte veřejně koho chcete a nic se vám nestane. Jen pozor aby jste neurazli "někoho výš".
[21] Fuche: Milý Admine (21.01.2006, 08:44:33)
Nejspíš to bude asi tak, že za vše můžou policajti a cyklisti. Na Vaši následnou otázkou proč cyklisté si odpovězte sám.
[22] (21.01.2006, 11:57:58)
Jsem policista a DENNĚ mně uráží několik osob a to způsobem dost nevybíravým, a hodněkrát jsem byl i fyzicky napadený. Jdu z práce a potkávají mně osoby tzv. kriminálně závadové, které mi vyhrožují zabitím. A mám podávat denně několik trestních oznámení ???? A jak se mám já bránit, když jsem jenom zkažený malinký policajt. Mohl bych tady psát romány, ale jávím, jseš policajt, dobře ti tak.
[23] (21.01.2006, 16:21:19)
tak si založ si blog, vole ..a slibuju, že ti tam nebudu psat takový blbosti, jako píšeš ty sem. Krom toho to bude i produktivnejsi než ty tvoje radoby rozkladny poznamky psát sem. nazdar.
[24] (21.01.2006, 20:10:14)
Pan chytrej promluvil. Kdybych si založil jak říkáš blog, tak bych si přál abys tam psal svoje názory, aale vidím, že tady máte jen svůj názor a další už slyšet nechcete. Pořád jen brečíte nad maličkostmi.
[25] (23.01.2006, 13:14:13)
a pana Blbeho zase nenapadlo nic chytreho :DDD
[26] (23.01.2006, 20:06:48)
a pana chytrého, kdyby byl chytrý, tak by blbého nechal vykecat
[27] idnes.cz: Vyhoštění ztrácí smysl, v Evropě mizí hranice (21.06.2007, 10:43:07)
Trest vyhoštění pro zločince, občana Evropské unie, se zdá být překonaný. V Evropě bez celníků totiž téměř není možné takové lidi na hranicích zastavit. Důkazem může být příběh Francouze Pinela. Ačkoli je z ČR vyhoštěný na tisíc let, několik měsíců se beztrestně pohyboval po Plzni.

"Kontroly na hranicích samozřejmě probíhají, ale pokud policisté osobu vyhoštěnou nepoznají náhodou podle fotografie nebo jména z policejních evidencí, nemají šanci zjistit, že je u nás nežádoucí nebo hledanou osobou," připustila na dotaz iDNES.cz mluvčí cizinecké policie v Plzni Helena Fajrajzlová.

http://zpravy.idnes.cz/vyhosteni-ztraci-smysl-v-evrope-mizi-hranice-faq-/domaci.asp?c=A070618_182721_domaci_hos