[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Další připomenutí Palachova týdne a tehdejší role současného šéfa inspekce MV Miroslava Borníka


2006-01-21, 16:54:00 • Retro
Šamanovo doupě: Co vlastně Borník proved'
(Jan Kovanic, Neviditelný Pes, 9. září 2004)

V neděli odpovídal na dotazy redaktorů Primy pan premiér Gross. Ti se ho ptali, proč ponechává v úřadu šéfa policejní inspekce pana Miroslava Borníka, který "vyslýchal zatčené v Palachově týdnu". Pan premiér nejdříve kontroval dotazem "kolik máte v Primě bývalých komunistů?" (asi to ví) a pak dotazem "a co vlastně Borník proved?" (asi to neví).

Protože to nevěděli ani redaktoři Primy, a protože to evidentně neví ani nový pan ministr vnitra Bublan, poskytuji jim všem tímto dobrovolnou výpomoc: Opíšu pár řádků z Lidových novin z února 1989:

"Dvacetiletého Davida Kabzana /bytem.../ odvezli v úterý 17. ledna ze zaměstnání dva muži v civilu do Bartolomějské ulice k údajnému výslechu svědka. Ptali se mj. na jeho účast při nedělní demonstraci na Václavském náměstí, na Petra Placáka a Václava Havla... Vůbec však nebrali zřetel na to, co D. Kabzan říká, a do protokolu si zapisovali své vlastní verze. Když proti tomu protestoval, byl zbit obuškem přes záda, zátylek a ruce. Nakonec ho zcela zhrouceného pod pohrůžkou dalšího násilí policisté donutili protokol podepsat. Poté byl předveden k jinému vyšetřovateli.* Ten přepsal "výpověď" do protokolu o výpovědi svědka, aniž vzal v potaz Kabzanovy námitky, že výpověď je nepravdivá a že podpis pod ní byl vynucen násilím. Vyšetřovatel* odmítl zjistit totožnost příslušníků, kteří D. Kabzana bili a vyhrožoval mu obviněním z trestného činu křivé výpovědi v případě, že by chtěl zkonstruovaný protokol měnit. V protokolu je mj. uvedeno, že D. Kabzan byl zfanatizován Václavem Havlem, uposlechl jeho výzvu a šel na Václavské náměstí. Lékař pohotovostní služby pro Prahu 5 uznal ještě týž den Davida Kabzana práce neschopným. Postižený si podal stížnost u Vojenské obvodní prokuratury v Praze."

Na potvrzení svého osobního svědectví vypovídal pan Kabzan v této věci na vojenské prokuratuře už 18.1.1989, čili není to nějaká pozdější manipulovaná věc.

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) sdělil v Informaci o Chartě 77 ze dne 6.2.1989 č. 895 toto: "Ještě vyšší stupeń společenské nebezpečnosti vykazuje však jednání vyšetřovatele* SNB. Z celého jeho postupu je totiž patrno, že byl s chováním předvádějících a vyslýchajících příslušníků SNB srozuměn. Z člověka, kterého zmlátili, se zprvu pokusil vytěžit potřebnou výpověď. Když se setkal s námitkami, kryl je a po té se uchýlil k nezákonné výhružce vůči jejich oběti."

Zmanipulovaného protokolu bylo později použito tak, jak byl koncipován v procesu proti Václavu Havlovi. Jenže při samotném soudním jednání David Kabzan svou vynucenou výpověď opět popřel, takže nebyla dále brána v potaz. A ani tehdejší soud, který poslal Václava Havla do vězení za položení kytice k výročí upálení Jana Palacha, ani tento komunistický soud neobvinil svědka z křivé výpovědi!

Před soudem byla tato výpověď přečtena, takže víme, kdo ji vyrobil:

Miroslav Borník, současný šéf inspekce ministerstva vnitra.

Psáno v Praze dne 6. září 2004

Šamanovy poznámky:

1. Borník kvůli tomuto případu už jednou odstoupil z funkce ředitele pražské policejní správy, kterou vedl v letech 1994 až 1998. Tehdy řekl: "Nechci, aby útoky na mou osobu poškozovaly pověst policie." Zdá se, že pověst Inspekce ministerstva vnitra, která má prověřovat protiprávní jednání policistů, nejspíš už nejde poškodit...

2. Bublanova glosa (podle LN): "Jeho kauza byla několikrát vyšetřována inspekcí a dalšími možnými orgány a nikdy se nenalezlo nic, co by ho nějak mohlo poškodit. Proto nemám důvod, abych ho odvolával," řekl listu Bublan. Hlavní vyšetřování v roce 1989 podle něj vedla Státní bezpečnost (StB). "On (Borník) byl příslušníkem Veřejné bezpečnosti, on byl v podstatě jen zapisovatel," uvedl ministr.

Jsem přesvědčen, že ani případné další vyšetřování IMV nenajde žádné pochybení na jednání svého ředitele...

3. Borníkova glosa: "Je to sice sprosťárna, ale on mě nejmenoval a já se vlastně s tím chlapcem už nechci špinit"...

4. Oproti únoru 1989 se změnilo leccos – i to, že dnes raději neuveřejňuji adresu pana Kabzana. Co kdyby se s ním někdo "chtěl špinit"...

5. Myslím, že je čas založit VSNN (Výbor pro stíhání nespravedlivě nestíhaných)...

6. Nelíbí se mi, že Miroslav Borník vede ausgerechnet Inspekci ministerstva vnitra! Divím se, že panu ministru vnitra se to líbí. Od této chvíle nevěřím žádnému prohlášení tohoto orgánu...

7. Nelíbí se mi takový předseda vlády. Tváří se, že "neví". Ale ví! Moc dobře ví!!! Stanislav Gross byl o celém případu informován ještě jako ministr vnitra dopisem Johna Boka ze 17. června 2004. To je ta odvrácená tvář upřímnosti.

8. John Bok drží proti předsedovi vlády od 23.8. hladovku, to je už osmnáctý den. Jeho hladovka je namířena proti Grossově "bezbřehé aroganci, svévoli a hlouposti" se kterou současný premiér instaloval "pohrobky z řad represivních složek totalitního režimu, které bezezbytku sloužily k potlačování občanských práv a svobod". Nu, Johne, nevím, jestli dokážeš, aby ta osoba zmoudřela... Ale měli by zmoudřet voliči!

ODKAZ ..:. sv.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] masonashpeily: (22.01.2006, 20:48:29)
Inspekce ministerstva vnitra je důvěryhodná a potřebná asi jako Mickey mouse.