[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Reakce Johna Boka na jmenování Borníka šéfem Inspekce MV z června 2004


2006-01-21, 21:30:00 • Retro
Věc: odvolání Miroslava Borníka z funkce ředitele Inspekce ministra vnitra a výzva k odstoupení z funkce ministra vnitra
(John Bok, 17. června 2004)
Pane ministře vnitra Grossi,
jsem udiven a pobouřen ze skutečnosti, ač jsem od Vás zvyklí značné otrlosti, arogance a absence právní a politické korektností, že jste do funkce ředitele Inspekce ministra vnitra (IMV) jmenoval Miroslava Borníka, který musel v době, kdy pan Mgr.Stanislav Novotný byl ve funkci prezidenta Policie, odejít z funkce ředitele policejní správy Hlavního města Prahy a Středočeského kraje, pro skutečnosti, které i nadále jsou trvalou překážkou, aby tento spolupachatel zločinu proti lidskosti mohl vykonávat vedoucí funkci v resortu, který Vám byl dočasně svěřen. Tím, že jste jej do jeho nynější funkce jmenoval, demonstrujete opovržení nejen lidskými právy ale právy vůbec, neboť jak jinak si lze vysvětlit obhajobu vašeho rozhodnutí zcestným tvrzením, že "ta věc z roku 1989 byla prošetřena a nepřekážela tomu, aby byl pan Borník náměstkem ředitele inspekce", jak jste řekl minulý týden Mladé frontě Dnes, když jste hájil dalšího pohrobka totalitních praktik. Víte moc dobře, že věc nebyla řádně prošetřena a že byla jak IMV, tak i ÚDV (nutno podotknout, zločinů komunismu), smetena jednoduše řečeno pod koberec. Kdyby byla věc, jak říkáte či vědomě lžete, prošetřena, proč by se před nedávnem příslušný vyšetřovatel ÚDV dotazoval lékařky pana Davida Kabzana, vůči němuž se v roce 1989 tehdejší soudruh Borník dopustil několika trestných činů, na následky vyšetřování.

Pokud byste chtěl demagogicky zlehčovat tehdejší jednání vašeho chráněnce, musím Vás upozornit, že i podle tehdejších zákonů se vyšetřovatel SNB Borník dopustil při nejmenším trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, neboť ač mu bylo neprodleně sděleno poškozeným, že dva pachatele – příslušníci StB, kteří nezákonným způsobem, bitím a vydíráním, po dobu několika hodin vynucovali, na tehdy devatenáctiletým bezúhonným občanovi, nepravdivé doznání, které od nich jmenovaný Borník převzal, nezahájil proti nim trestné stíhání. Dále se tehdejší vyšetřovatel Borník dopustil trestného činu maření úkonu veřejného činitele, neboť ač mu poškozený ukázal svá zranění a podlitiny, zlehčoval je nepravdivým tvrzením, že jsou to podlitiny, které jsou následkem jeho bití při účasti na demonstraci proti komunistickému režimu, ač z výpovědi poškozeného a ztýraného Davida Kabzana věděl, že se demonstrací nezúčastnil. Tím se také dopustil i trestného činu schvalování trestného činu a trestného činu nadržování, jakož i trestného činu nepřekážení trestného činu, neboť ač věděl o zločinném jednání konkrétních pachatelů, které dodnes kryje, neučinil nic pro jejích stíhání a potrestání, a byl srozuměn s jejích jednáním i jeho následky. Navíc se dopustil, tím, že pod pohrůžkami a zastrašováním nutil poškozeného Davida Kabzana k nepravdivé výpovědi, trestného činu vydírání.

Je možné, že ti dva komunističtí zločinci, které stále kryje, jsou dnes policejními důstojníky a do budoucna, díky dispozicím a zvyklostem, které nynější ředitel IMV získal za doby totality, budou jejích nové excesy, díky absolutní absenci zodpovědnosti a smyslu pro povinnost nynějšího šéfa úřadu, který vyšetřuje zločiny policistů, opět tolerovány. A nejen jejich.

Zhovadilost pana Borníka je doložitelná i tím, jak drze, arogantně a nepodloženě zlehčuje váhu zveřejněných informací, které redaktor LN Jan Kubita uvedl v článku popisujícím Kabzanův případ, když říká "Je to sice sprosťárna, ale on mě nejmenoval a já se vlastně s tím chlapcem už nechci špinit". Jak se pane ministře člověk, pošpiněný svojí ustrašeností, servilitou, zbabělostí a spáchanými trestnými činy, za něž, jako mnozí jemu podobní, nebyl dodnes potrestán, může pošpinit od někoho, kdo se léta dovolává svých práv. Je to snad tím, že pan Borník žije stále komunistickou minulostí a díky vaší náklonnosti a tolerantností k lidem jeho druhu si je jistý, že je nedotknutelný? Je snad i vaše svazácká minulost oním garantem spřízněnosti volbou?

Jestli není pravdou to, co pan David Kabzan vypověděl dne 18.1.1989 na VOP Praha vojenskému prokurátorovi npor.JUDr. I.Palanovi a následovně 1.5.1998 na Policejním presidiu, oddělení kontroly a stížností npor. Mgr. Františku Medovi, proč na něj Miroslav Borník nepodal trestní oznámení pro trestný čin křivého obvinění nebo aspoň žalobu na ochranu osobnosti a pro pomluvu. Navíc, jestliže je tak nevinný. Tímto mu umožňuji, aby se špinil se mnou a vyvrátil před soudem to, co je zmíněno i ve sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných ( VONS ) – Informace o Chartě 77, ze dne 6.2.1989 č. 895, který Vám přikládám jako přílohu.
Zdůrazňuji, že se pan Borník do dnešního dne, ani v době totality, kdy měl větší šanci, co by pohůnek zločinného režimu, uspět, neohradil proti tomuto znění sdělení VONS : " Ještě vyšší stupeń společenské nebezpečnosti vykazuje však jednání vyšetřovatele SNB. Z celého jeho postupu je totiž patrno, že byl s chováním předvádějících a vyslýchajících příslušníků SNB srozuměn ( pro pořádek uvádím, že se jednalo o estébáky, kteří v civilu zatkli pana Davida Kabzana na jeho tehdejším pracovišti). Z člověka, kterého zmlátili, se zprvu pokusil vytěžit potřebnou ( pro budoucí proces proti Václavu Havlovi nezbytnou) výpověď. Když se setkal s námitkami, kryl je (estébáky) a po té se uchýlil k nezákonné výhružce vůči jejich oběti." Důkaz, že se jednalo o vyšetřovatele Miroslava Borníka lze spatřovat ve zfalšovaném protokolu výpovědi Davida Kabzana, která byla čtena v politickém procesu s Václavem Havlem, podepsaná Vaším nynějším ředitelem IMV. Soudkyně si pak nevěděla rady, když svědek Kabzan svojí vynucenou a Borníkem zfalšovanou výpověď popřel. David Kabzan nebyl stíhán pro křivé svědectví, tj. soud vzal tuto skutečnost na vědomí a vynucenou výpověď proti Václavu Havlovi nepoužil. Tím de facto potvrdil, že se Borník dopustil těch trestních činů, které jsem v úvodu svého dopisu uvedl. Je Vám zapotřebí jiných důkazů? Zmíněné skutečnosti Vám může potvrdit jak bývalý prezident Václav Havel, tak i novinář a předseda výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání při Radě vlády ČR pro lidská práva Ing. Petr Uhl, také příslušný trestní spis Obvodního soudu pro Prahu 3.

Proto Vás vyzývám, abyste nejen neodkladně odvolal Miroslava Borníka z funkce ředitele IMV ale okamžitě ho přeřadil na zcela jiné pracoviště, neboť na základě výše zmíněných skutečností je nepřípustné, aby někdo, jako je on, směl vyšetřovat a prověřovat případnou trestnou činnost policistů, neboť svým doložitelným jednáním neposkytuje záruky, že by konal svojí povinnost, kterou mu ukládá zákon.
Ba naopak, tím, že nadále lže a neprojevil jakoukoliv lítost, ani se do dneška za své jednání panu Davidu Kabzanovi neomluvil, potvrzuje, že své zločinné jednání považuje za normální. Potvrdil to i svojí nedávně vyřčenou cynickou obhajobou svého tehdejšího jednání, když se hájil tím, že jednal jako cvičená opice a že by se tak choval na jeho místě každý.
Ne nechoval. A určitě by se tak neměl chovat důstojník policie, který řídí instituci, která má prověřovat a vyšetřovat případnou trestnou činnost příslušníku Policie ČR. Cvičená opice totiž cvičeným opicím zaručí beztrestnost jejich opičího jednání.
Na tuto část dopisu od Vás očekávám, v zákonné lhůtě, vyčerpávající odpověď.

S odkazem na skutečnosti, které jsou obecně známé, s ohledem na to , že se Vaše žena dlouhodobě vozí ve služebním voze ministerstva vnitra, řízeném zaměstnancem a důstojníkem ministerstva vnitra, s odkazem na skutečnost, že jste právnickou rychlokvašku bez řádné úcty k právu a pro samu podstatu absence zodpovědnosti a korektnosti, Vás jako občan České republiky, disident, signatář Charty 77, odpůrce totalitních praktik a zastánce lidských práv nejen mých diskriminovaných spoluobčanů, vyzývám, abyste okamžitě resignoval na svůj úřad. Abyste už nemohl ohrožovat svým nekompetentním chováním bezpečnost republiky a jejích občanů, abyste nemohl svým chováním dávat příklad a tím posilovat a zavádět praktiky policejního státu, abyste již nemohl podporovat ve vnitru a u policie ČR svojí spřízněností s pohrobky totality ony postkomunistické praktiky, které represivním složkám dávají pocit nekontrolovatelné a bezmezné moci.

Nepředpokládám, že byste naslouchal jiným hlasům, než těm, které Vás chválí, pochlebují Vám a utvrzují v bludu, že jste výjimečný člověk. Kdybyste jim byl, neobklopoval byste se pohrobky totality, to jest lidmi, kterými se doposud obklopujete, nemohl byste opakovaně dokazovat svoji nekompetentnost tím, že jste dodnes nepředložil vládě bezpečnostní doktrínu, tím, že jmenujete do bezpečnostně důležité funkce člověka, jakým je Miroslav Borník. Nešířil byste účelově, Vámi dodnes nijak nepodložené zprávy ( tj. poplašné), že jakési nespecifikované podnikatelské kruhy ve spojení s organizovaným zločinem usilují o Váš život, a to jen proto, abyste mohl uhájit skutečnost, že pro dopravování vaší ženy poskytujete služební vozy ministerstva vnitra (odkazuji na vaše tvrzení, že ve čtvrtek v rychle jedoucím vozem MV, sledovaným redaktory Mf Dnes, jste nejel Vy ale vaše manželka). Z vašich vyjádření a vyjádření vašich podřízených čiší typická "vnitrácká" arogance.

Pokud je Vaše žena chráněnou osobou a byla dle slov Vašeho podřízeného Lubomíra Kvíčaly přepravována "způsobem přiměřeným okolnosti, že přepravovali chráněnou osobu na bezpečné místo", táži se, na základě jaké zákonné normy jí vozí policisté z ochranné služby, na základě jakého rozhodnutí se stala chráněnou osobou a kdo tak rozhodl? Chcete li balamutit veřejnost tvrzením, jak jste to již v minulosti nastiňoval, že máte potvrzeno od operativní složek policie, že Vás chce někdo odstranit, pak se táží, ví o této skutečnosti předseda vlády pan Špidla? Sdělil Vám on, na základě informací od zpravodajských složek, které spadají do jeho pravomoci, takové skutečnosti či poznatky a jestliže ne, jak je možné, že BIS o těchto skutečnostech, které Vy rozšiřujete, neví? Informoval jste svého předsedu vlády, a jestliže ne, tak proč? Neboť v případě, že vaše strašení občanů, je opodstatněné, je od věci, nejen kvůli vaší bezpečnosti ale hlavně kvůli bezpečnosti státu, aby jako Váš šéf o Vám hrozícím nebezpečí věděl. V opačném případě se dopouštíte obyčejného trestného činu, šíření poplašných zpráv. Jsem přesvědčen, že lidem věšíte bulíky na nos, neboť pokud vím, policie ze zákona nedisponuje a ani nesmí disponovat zpravodajskými složkami. Pokud by Vám hrozilo jakékoli nebezpečí, určitě by o tom věděl pan premiér. Ale pokud vím, doposavad se o něčem takovém nezmiňoval.

Nijak jste, za dobu svého působení na svěřeném Vám ministerstvu, nepřispěl k potlačení organizovaného zločinu, obchodování se ženami, nucenými k prostituci, praní špinavých peněz a obecně rozšířené korupce. Ba naopak, za dobu, co jste ve funkci ministra se znásobila trestnost policistů. Proč by Vás chtěl někdo odstraňovat, vždyť vy jste pro organizovaný zločin požehnáním tím, že jste dodnes nezavedl systémové změny a stále chaoticky přeorganizováváte policejní složky. Proč by tudíž někdo ohrožoval vaší rodinu.

Jste politicky zodpovědný za řízení policie a Vaše osobní vlastnosti a postoje se promítají do jejího chování. Znám řadu případů, kdy jste svými stanovisky podporoval pocit nadřazenosti policistů a chránil policii nebo její jednotlivé funkcionáře před vyvozováním odpovědnosti za její selhání. Například jste, bez jakéhokoli vyšetřování posoudil jako pouhý přestupek, z důvodů prošlé lhůty kázeňsky neřešený, účast pracovníků vaší Inspekce na policejní provokaci, kterou Ústavní soud ČR vyhodnotil jako protiústavní a nezákonný čin. Nebo, ač jste o celé věci řádně informován, zcela ignorujete nezákonné jednání jihlavského policejního vyšetřovatele, který na základě osobních pohnutek, pronásleduje a vykonstruovaně kriminalizuje již několik let řádného a bezúhonného občana, podnikatele, jehož firma stamilionovými odvody do státní pokladny a zaměstnáváním dvou a půl tisíců lidí je zcela evidentně pro naší zemi užitečnější a více nenahraditelná, než Vy a celá vaše strana dohromady. Neboť jak dobře víte, politické strany žijí z peněz daňových poplatníků, kdežto strany, z důvodů svých antagonistických zájmů, daňovým poplatníkům většinou škodí.Vaše proklamované zásady se velmi často dostávají do rozporu s činy. A praxe, jak jistě víte, je zkušebním kamenem teorie.
Neapelují na Vaše svědomí, neboť kdybyste ho měl, nemohl byste zneužívat svého postavení a nechoval byste se tak, jako se chovala totalitní komunistická nomenklatura. Jako občan, nejvyšší a nejzazší moc tohoto státu, Vám nařizují, abyste si sbalil svých pět švestek a šel dělat to, čemu jste se vyučil a co jste snad i schopen zvládnout. V této věci od Vás neočekávám žádnou odpověď. Jedinou a smysluplnou odpovědí je pouze Vaše resignace z poslanecké i ministerské funkce.
Proto Vás vyzývám, abyste resignoval, nejen ze své funkce ministra vnitra, ale zároveň i z funkce poslance poslanecké sněmovny. Straníkem a místopředsedou své podivně socialistické strany si zůstaňte třebas až do smrti, neboť to je pouze vnitřní věc Vaší partaje. Chtějí li Vás tam mít, dobře jim tak. Zdá se, že nazrál čas, abyste nejen odstoupil ze své funkce, ale aby celá vláda požádala naše zákonodárce o vyslovení důvěry.

V Praze dne 17. června 2004

John Bok, Praha

Pan
Mgr. Stanislav Gross
ministr vnitra ČR
Nad Štolou 3
Praha 7
zdroj: ..:. Svědomí.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: