[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Z historie policejní brutality - Palachův týden


2006-01-22, 8:26:00 • Retro
Palachův týden 1989: krok ke změně totalitního režimu
(Václav Bartuška, 16. ledna 1999)

"Bezvýznamný pokus o provokaci", k jehož potlačení však bylo zapotřebí 2200 příslušníků Sboru národní bezpečnosti a 1300 komunistů z Lidových milicí – tak se jeví lednové demonstrace před deseti lety v dokumentech bývalé Státní bezpečnosti, z nichž některé byly v poslední době odtajněny. Takzvaný Palachův týden, kdy masové protesty v centru Prahy trvaly od 15. do 19. ledna 1989, byl špičkami KSČ vnímán jako vůbec největší krize normalizačního režimu.

Zatímco oficiální zprávy události bagatelizovaly, spisy StB skýtají jiný obraz. Jan Palach, jenž se upálil na Václavském náměstí 16. ledna 1969, nepřestal komunisty strašit ani dvacet let po své smrti.
Když se tisícovkám policistů podařilo demonstrace zlomit, politbyro uvěřilo, že se napříště dokáže vyrovnat s každou podobnou situací. Zřejmě i proto zpočátku tolik podcenilo vývoj v listopadu 1989.
"Hodnotili jsme lednové události jako mimořádně závažné a mysleli jsme, že nic horšího se už nemůže stát," přiznal bývalý generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš v prosinci 1989.
S jeho výpovědí se shodují jak tvrzení dalších komunistických představitelů, tak i skutečnost, že v průběhu Palachova týdne jednalo předsednictvo ÚV KSČ prakticky denně. V normálních dobách se scházelo jednou týdně.
Československé vedení se především obávalo, že by při dvacátém výročí Palachova činu mohl znovu nějaký student zvolit stejnou smrt. "Základní problém, který vyvolal napětí a nervozitu před lednovými událostmi, byla známá informace o tom, že je připraven student, který se chce upálit," řekl u výslechu v lednu 1990 Miroslav Štěpán, smutně proslulý pražský partajní šéf.
K ničemu takovému nedošlo, zato se v centru Prahy odehrálo něco, s čím stranické špičky nepočítaly a čemu bezpečnostní složky již dávno odvykly: jednorázový protest přerostl v pětidenní sérii demonstrací, k jejichž zlomení bylo nakonec zapotřebí dosud neviděné brutality a metod.
Velení SNB nasadilo coby "pořádkové síly" obrněné transportéry, slzný plyn, vodní děla, služební psy a příslušníky s obušky, případně i štíty. Policisté zadrželi celkem 454 osob, v nemocnicích skončilo dalších 47 lidí.
Opatřením, k němuž komunisté sáhli v lednu 1989 vůbec poprvé, bylo vyvážení demonstrantů do vzdálenosti 30 až 50 kilometrů za Prahu. Celkem bylo na Benešovsko, do Brd a na další místa vyvezeno 195 osob.
"Napadlo nás, že by se třeba mohlo někomu něco stát, ale byl to rozkaz," odpověděl v průběhu vyšetřování jeden z policistů na otázku, co si myslel, když vysazoval zadržené lidi uprostřed mrazivých lednových nocí desítky kilometrů od Prahy.
Právě vyvážení lidí, odporující dokonce i tehdy platným zákonům, přivedlo po změně režimu Miroslava Štěpána do vězení. Jeho aktivní zasahování do práce Bezpečnosti, včetně pokynu vyvážet "recidivisty a další osoby" za hranice Prahy, bylo kvalifikováno jako zneužití pravomoci veřejného činitele. Štěpán dostal trest dva a půl roku vězení.
V době socialismu však Generální prokuratura ČSR hodnotila všechny zákroky jako zákonné a oprávněné. Za účast na demonstracích bylo stíháno 56 osob. Z příslušníků VB a StB nebo funkcionářů KSČ pochopitelně nebyl stíhán nikdo.
Zajímavé je srovnání tajných dokumentů vnitra s tehdejšími oficiálními údaji. Zatímco například zpráva ČTK tvrdí, že 15. ledna bylo zadrženo 91 "nejaktivnějších narušitelů", interní materiál StB uvádí 117 zadržených a 92 osob vyvezených desítky kilometrů za Prahu.

Perly nedávné minulosti

Událostmi v Praze ve dnech 15.-21. ledna 1989 vyvrcholil proces přechodu antisocialistických sil od skrytých forem podvratného působení k otevřeným konfrontačním akcím, započatým v srpnu 1988.
Analytický materiál StB

Já jsem mu řekl: "Já tě také k tomu nenavádím, ani ti to nenařizuji, ale vím, že byste byli rádi, kdyby to bylo mnou řečeno."
Vedoucí tajemník pražského výboru KSČ Miroslav Štěpán o svém rozhovoru s náčelníkem správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje generálem Bohumilem Cardou na podzim 1988

Na zasedání MV KSČ jsme jasně řekli, že "pendreky" nejsou naším programem.
Štěpán ve svém vyjádření k obžalobě, jaro 1990

Já jsem se v této souvislosti zeptal Cardy, jestli mají slzný plyn. Carda odpověděl, "máme, soudruhu tajemníku, ale tady je to stejné jako s veškerou technikou, nemáme ani vrhače slzného plynu". Nato já jsem humorně řekl, "když nemáš techniku, musíš mít silné chlapy".
Štěpánova vzpomínka na říjen 1988

Odvezení XY mimo prostor při narušení veřejného pořádku mělo ve smyslu těchto právních předpisů charakter bezprostředního zákroku... Za těchto okolností v určitém omezení osobní svobody XY nelze spatřovat protiprávní jednání
Předepsaná jednotná odpověď z ministerstva vnitra, zamítající stížnosti občanů na nezákonné vyvážení osob 30 až 50 kilometrů za Prahu

...protivník zvolil centrum Prahy k veřejným konfrontačním vystoupením záměrně s cílem dosáhnout co nejširší publicity a zdání masovosti...
Analytický materiál StB

Boj s tímto protisocialistickým jevem, směřujícím ve svých důsledcích k rozvracení socialistického společenského a státního zřízení, vyžaduje zvýšit účinnost nechanismu rozkladných, preventivních, politických a ideově výchovných prostředků a opatření.
Stanovisko Generální prokuratury ČSSR

zdroj: ..:. iDNES.cz:.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] masonashpeily: (22.01.2006, 11:41:08)
Změnilo se vůbec něco od té doby? Kromě názvů a jmen..
[2] (22.01.2006, 18:27:35)
no ...to je fakt těžká votázka???