[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Ples 1978: Otevřený dopis prezidentu a předsedovi vlády ČSSR


2006-01-28, 0:03:00 • Retro
Otevřený dopis prezidentu ČSSR a předsedovi vlády ČSSR

Pane prezidente ČSSR,
pane předsedo vlády ČSSR.

Obracíme se na Vás jako na nejvyšší ústavní činitele, odpovědné za zákonnost a pořádek v našem státě. Obracíme se na vás také jako na politiky, kteří v poslední době (např. předseda federální vlády při své návštěvě v Rakousku) opakovaně a veřejně potvrdili své odhodlání vládnout v souladu se zákonem.

Na základě doposud shromážděného dokumentárního materiálu a na základě osobních zkušeností některých z nás, chceme, předběžně konstatovat toto:

28. ledna 1978 se v Ústředním domě železničářů konal veřejný ples, pořádaný ZV ROH železniční stanice Praha-Vršovice. Někteří signatáři Charty77 si spolu se svými rodinnými příslušníky a přáteli zakoupili na tento ples. Jejich jediným cílem bylo pobavit se a neformálně se setkat. Proto svůj záměr jít na ples nijak netajili. Státní bezpečnost se však rozhodla reagovat rozsáhlou akcí. Zahájení plesu bylo na poslední chvíli posunuto a v původně oznámenou hodinu byly vstupní prostory domu železničářů obsazeny několika desítkami civilistů. Byli mezi nimi bezpečně rozpoznáni vyšetřovatelé a příslušníci operativy StB a též funkcionáři Lidových milicí z různých podniků a institucí. Tito civilisté postupně přicházející signatáře vizuálně identifikovali, vraceli jim pod různými záminkami vstupné a vykazovali je z budovy. Jak v budově, tak i před ní, někteří z nich, zvláště pak příslušníci asi dvacetičlenného oddílu pod jednotným vedením , vykazovaným občanům nenávistně vyhrožovali, soustavně je provokovali a hrubě uráželi. Počínání zmíněných vyvrcholilo vážnými fyzickými útoky na pokojné občany. Uniformovaní příslušníci pohotovostního oddílu VB, rozmístění od časných večerních hodin v okolí budovy se řídili – zřejmě neradi – pokyny těchto civilistů , a odmítali přispět na pomoc jejich obětem. Naopak, během večera předvedli (většinou opět na pokyn civilních osob) větší počet nevinných občanů. Někteří předvedení byli propuštěni ještě téhož večera. Čtyři z nich, kteří nejsou signatáři Charty77 byli zadržováni zhruba 48 hodin. Tři další – tentokrát signatáři – byli vzati do vazby a obviněni z trestných činů, kterých se nedopustili. Jsou to dramatik Václav Havel, dělník Jaroslav Kukal a herec Pavel Landovský.

Mohlo by se zdát, že se tak mnoho nestalo. Skupině občanů byl zamezen přístup na veřejně přístupnou zábavu. Padlo bezpočet urážek i ran. Nicméně patrně ne více než dva postižení (dr. Dana Horáková a dramatik Pavel Kohout) byli vážněji postiženi na zdraví. Toliko tři nevinní občané jsou obviněni a to ještě z činů s poměrně nízkou hranicí trestní sazby.

Ve skutečnosti se však 28. l. l978 stalo něco , čemu jsme zatím (alespoň v hlavním městě) nebyli svědky. Před zraky veřejnosti zde nesmyslně a brutálně vystoupil anonymní oddíl, postrádající jakýkoli respekt k zákonům. Důvodně se domníváme, že celá akce nebyla jen násilnickým gestem vůči stoupencům Charty 77, ale i výhružnou demonstrací nezávislosti určitých složek bezpečnostního aparátu na Vás, jakožto nejvyšších politických představitelů našeho státu. A toto vše má být korunováno soudním procesem, kde násilník bude žalobcem své oběti.

Zkušenosti z nedávné historie nás učí, že řešení politických problémů vyvoláváním nenávisti a pogromistických nálad či používáním nekontrolovatelných skupin je stejně nebezpečné pro oběti jako pro inspirátory a ohrožuje samy základy právního státu. Je nejen právem , ale i povinnosti každého občana usilovat všemi prostředky o to, aby takovéto tendence v politice, byly již v zárodku potlačeny. Právě tak je naší povinností postavit se na obranu našich přátel, kteří jsou ohroženi a přitom nevinní.

Přesvědčeni o závažnosti celé záležitosti a vycházejíce z práv, která nám zaručuje Ústava ČSSR, a v souladu s posláním Charty 77 rozhodli jsme se dnešním dnem ustavit "Výbor pro propuštění Václava Havla , Jaroslava Kukala a Pavla Landovského. Ve složení: ing. Rudolf Battěk, dr. Václav Benda, Jiří Dienstbier, zasl. umělkyně Vlasta Chramostová, Ivan Medek, dr. Gertruda Sekaninová – Čakrtová, Jaroslav Suk, Jan Vladislav, Jan Vodňanský. Hlavním posláním je usilovat o očištění a o okamžité propuštění všech tří nevinně vězněných. Jestliže k tomu bude zapotřebí blíže objasnit skutečný průběh událostí, jsme připraveni zpracovat dokumentační materiál, a předložit jej příslušným státním orgánům. Z důvodů výše uvedených jsme přesvědčeni, že by se osud všech tří neprávem nařčených spoluobčanů i okolností jejich zadržení měly stát předmětem veřejného zájmu. Chceme proto o všech svých krocích a zjištěních podrobně informovat naši i světovou veřejnost. Jsme odhodláni pokračovat ve svém úsilí tak dlouho, dokud se nám nepodaří dosáhnout vytčeného cíle. Poté se tento výbor rozejde.

V Praze dne 17.2.1978

Výbor pro propuštění Václava Havla, Jaroslava Kukala a Pavla Landovského.

zdroj: ..:. Cibulka.com:.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Roman: (28.01.2006, 17:33:18)
Moc dobré připomenutí. Jako bych to odněkud znal... :-(
[2] masonashpeily: (28.01.2006, 20:57:02)
A pak že za totality neexistovala svoboda slova. Člověk by řekl,že když jim pošlou takovejdle dopis,tak je zavřou až zčernají... Dneska nás taky sleduje protiextremistický.Kde je rozdíl??
[3] (29.01.2006, 07:10:51)
rozdíl je, že SS se přestěhovalo z čSSr do čSSd ;*)
[4] (29.01.2006, 08:46:10)
Zrovna tebe někdo sleduje, zeptej se babičky, co to je SS a přečti si pár knížek, pak takové píčoviny už nebudeš psát.
[5] (29.01.2006, 10:44:09)
ale budu!
[6] (30.01.2006, 19:20:13)
Tak potom s Tebou už nikdo nehne, máš tžkou schizofrenii a myslím, že na léčbu už je pozdě.