[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Jedno z trestních oznámení na policisty, kteří způsobili zranění při Czechteku 2005


2006-02-2, 18:47:00 • CzechTek
Trestní oznámení na zasahující policisty u Mlýnce

Zveřejňujeme jedno z konkrétních trestních oznámení, které bylo podáno na zasahující policisty proti freeparty CzechTek u Mlýnce na Tachovsku. Zatím není známo, zda státní zastupitelství v Plzni policisty obviní nebo věc odloží.

Okresní státní zastupitelství Plzeň – město
Klicperova 13
306 27 Plzeň

od

Dalibor Záhora nar. xx. xx. xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx

zastoupený

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Liga lidských práv
Bratislavská 31
602 00 Brno

V Brně, dne 1. 11. 2005

Věc: trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 a mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 259a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona

Podle § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) podává xxx xxxx (dále jen „poškozený“) trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 a mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 259a. K naplnění uvedených skutkových podstat došlo zejména bezdůvodným surovým bitím poškozeného. Trestní oznámení podává na neznámé pachatele z řad příslušníků Policie ČR. Poškozený žádá, aby byl v zákonné lhůtě o učiněných opatřeních vyrozuměn jeho právní zástupce.

O D Ů V O D N Ě N Í:

Poškozený popisuje věc takto: „V sobotu 30. 7. 2005 jsem kolem 17 hodiny přijel do obce Mlýnec vlastním autem. Zaparkoval jsem u křižovatky před kukuřičným polem. Na křižovatce byla hlídka dvou policistů, která dále nepouštěla automobily. Pěší osoby pouštěla dál, nepodávala žádné informace. Stejně jako já v tuto dobu přicházely – odcházely od svých zaparkovaných automobilů – i desítky dalších osob. Nevydal jsem se po cestě, ale přes kukuřičné pole vyšlapanou cestou, protože jsem viděl uprostřed na dálničním převaděči osoby, které z vrchu obhlížely louku, kde zasahovala policie. Viděl jsem z vyhlídky na převaděči kordon policistů, účastníky, auta, stany, rozestavěné soundsystémy, lidé tam tančili a hrála se tam hudba. Šel jsem přes dálnici (jeden pruh byl uzavřený, u druhého stála další hlídka) přímo k hlídce. Při přelézání mezi svodidla na dálnici mě policista zastavil a oznámil mi, že tam nemám co dělat. Zeptal jsem se proč a na základě jakého zákona. Na základě silničního zákona prý nelze přecházet dálnici pěšky. Tudíž jsem se vrátil. Šel jsem asi 200 m podél dálnice a pak jsem vylezl na louku, kde stáli účastníci.

V 17: 20 jsem se dostal na louku, která byla zaplněna účastníky CZT. Protože ostatní části louky byly již pod kontrolou Policie ČR, předpokládal jsem, že se nacházím na pozemku, který byl legálně pronajat pro konání CZT. To se dalo usuzovat i s faktu, že žádná z policejních hlídek, kolem kterých jsem procházel, mě neinformovala o tom, že by akce byla označena jako nepovolená či zakázaná) a že účastnící byli vyzváni k odchodu.

Šel jsem loukou nahoru, abych našel místo, kde jsem se měl setkat s přáteli. Když jsem se blížil do středu louky, vzrůstala mezi účastníky CZT nervozita a panika. Někteří utíkali, snažili se odjíždět auty a balili stany. Všude vládl zmatek a chaos. Snažil jsem se od okolních lidí zjistit, kde jsou stany se stolním fotbalem, kde jsem měl mít sraz s přáteli.

Pak začaly kolem vybuchovat dělbuchy, dýmovnice a granáty se slzným plynem. Abych se nenadýchal slzného plynu, uvázal jsem si přes nos a ústa tričko. Ve spodní části louky byl umístěn jeden sound systém, kolem kterého bylo shromážděno asi 300 lidí, kteří tančili. Viděl jsem jak přímo mezi tančící lidi, kteří byli nashromážděni těsně vedle sebe, dopadají dělbuchy a granáty se slzným plynem. Nechápal jsem proč policie útočí na osoby, které se nacházejí na legálně pronajatém pozemku. Neslyšel jsem žádnou výzvu k tomu, aby se účastnící CZT rozešli.

Míjel jsem auto, které se pokoušelo odjet z louky, ale zapadlo. Pomáhal jsem ho roztlačit. Vzápětí jsem potkal kamaráda xxx xxxx a ptal jsem se ho, jestli je tam také můj bratr xxx xxxx. Řekl mi, že tam někde je, ale neví přesně kde. Snažil jsem se jít louku stále nahoru, kde jsem předpokládal, že najdu přátele. Najednou jsem se ocitl přímo před řadou černě oděných policistů s helmami, štíty a tonfami. Podíval jsem se nahoru a viděl jsem jak několik těchto policistů bije tonfami do polonahého chlapce, který ležel na zemi a snažil se krýt před dopadajícími údery. Někdo z okolo stojících vykřikl: „Musíme ho vytáhnout!“ Několik se nás rozběhlo k policistům s cílem zachránit chlapce před nesmyslným bitím. Jak jsem se přiblížil k policistům dostal jsem zřejmě zásah tonfou a upadl na zem. Poté na mě začaly dopadat další rány tonfami. Jednalo se o nejméně jeden úder do hlavy, jeden úder směřoval na žebro, vedle toho jsem nejméně ránu pod levou lopatkou. Poté jsem dostal minimálně dvě rány pod pravou lopatku a jeden úder směřoval na zadnici. Nejvíce ran dopadlo na levou ruku, kterou jsem se snažil krýt hlavu. Ran směřujících na levou ruku mohlo být asi pět. Nevím kolik jich bylo přesně, snažil jsem se jenom krýt. Policisté mě potom obstoupili a vytáhli za sebe. O chlapci, kterého bili, jsem ztratil přehled. Zřejmě mě zachránila od pokračování bití skutečnost, že jsem díky zásahu do hlavy silně krvácel z temenní části lebky. K tomuto incidentu došlo asi v 17:30.

Neviděl jsem kolik mě bilo policistů, ale i díky fotografiím (viz příloha č. 1) usuzuji, že se jednalo nejméně o 4 policisty.

Výše uvedené zásahy do konkrétních částí těla dokládá fotografie (příloha číslo 2, prostřední foto) pravé části zad – byla pořízená na chodbě kolem 20 hodiny v ošetřovně Plzeň. Dosvědčuje zřetelný zásah tonfou v oblasti nalevo od pravé lopatky, další zásah tonfou v oblasti mezi pravou lopatkou a pravým ramenem.

Fotografie (příloha číslo 2, dolní foto) levé části zad – pořízená na chodbě ve stejnou dobu jako foto číslo 2 dosvědčuje nejméně jeden zásah do levé části zad na levo od levé lopatky pod levým ramenem a druhá rána pod tím. V dolní části zad je zřetelný levý okraj rány tonfou, kterou bylo způsobeno naštípnutí žebra (viz lékařská zpráva – příloha čílslo 4 – fraktura 9. žebra vlevo).

K ranám na levé části zad a žeber viz fotografie (příloha č. 3).

K ráně do zadnice viz fotografie (příloha č. 4).

K ráně do hlavy a krvácení z hlavy (příloha č. 2 horní foto, příloha č. 5 dvě dolní fota a foto příloha č. 6).

Poté jsem již jen ležel na zemi. Postavili mě. Zjistil jsem, že silně krvácím z hlavy. Jeden policista, jehož číslo bylo xxxxxx, mě vedl k vozu záchranné služby, který stál přímo za kordonem policistů. Lékař záchranné služby mi prohlédl zranění hlavy a sdělil policistovi, že musím na centrální ambulanci. Během této prohlídky jsem zjistil, že mám silně opuchlý loket na levé ruce. Ptal jsem se lékaře, jestli ho mám zlomený. Lékař ho prohmatal a řekl, že ne. Poblíž mě se objevil fotograf, který mě začal fotit. Poznal jsem ho. Občas jsme se potkávali v Praze na Žižkově, kde máme kancelář. Později jsem zjistil, že se jmenuje xxx xxxx.

Potom mě policista vedl na západní konec louky, kde se nacházela centrální ambulance. Cestou nás míjela policejní dodávka, která nás naložila a odvezla do centrální ambulance. Tam jsem takto dorazil kolem 17:45. Během jízdy jsem slyšel, jak do policejní vysílačky říkal nějaký policista, že mu docházejí granáty a že rychle potřebuje další, nebo že to tam nezvládne. Policejní komunikace ve vysílačce mi připadala hodně zmatená a měl jsem z ní dojem, že nemají přehled, kde se co děje.

V centrální ambulanci mi omyli ránu na hlavě a konstatovali, že se bude muset zašít, že budu muset jet do nemocnice. Ránu na hlavě mi provizorně ošetřili, aby nekrvácela. Znovu mi také prohlédli zraněnou levou ruku a zchladili mi otok. Dále mi řekli, že musím počkat až bude volná sanitka. Čekal jsem vedle stanu ambulance. Vedle mě seděl nějaký kluk. Požádal mě, jestli by si mohl zavolat z mobilu, že svůj někde ztratil a chce dát zprávu bratrovi. Půjčil jsem mu ho, ale nemohl se dovolat protože nefungovala síť. Zeptal jsem se ho, co se mu stalo. Řekl, že má několik tržných ran na těle. Jednu ukázal na hrudi. Řekl, že seděl na louce a vybuchl vedle něj granát. Jmenoval se xxx xxxx.

Mezitím si policista, který mě přivedl do ambulance, zapsal moje údaje z občanského průkazu a vrátil mi ho. Zapsal jsem si jeho služební číslo (xxxxxx). Do ambulance přicházeli další zranění. Přítomno bylo asi čtyři nebo pět osob ze záchranné služby, pamatuji si na dva muže a jednu ženu. Kolem bylo také několik policistů, asi deset. Na centrální ambulanci jsem čekal asi půl hodiny. Během této doby jsem zde zaznamenal nejméně deset zraněných účastníků (2 z nich krváceli na hlavě; jeden upadal do bezvědomí a padal z lavice; jeden byl přiveden v poutech a krvácel na rukou, pak mu pouta sundali; zranění ostatních nebyla již na první pohled patrná). Byli zde také 3 zranění policisté, jeden říkal, že se nadýchal slzného plynu, druhý krvácel na krku, u třetího si zranění nevybavuji. Situace v ambulanci byla dost chaotická, vypadalo to, že přítomní lékaři nemohou zvládnout příliv zraněných. Neviděl jsem, že by se prováděla nějaká evidence zraněných.

Lékař, který mě ošetřoval, se snažil zavolat mobilem další vozy záchranné služby, ale ani jemu se nepodařilo dovolat. Uviděl jsem, že za stanem ambulance za policejní páskou, je xxx xxxx. Šel jsem k němu a říkal jsem mu, že je tam hodně zraněných a málo zdravotníků a jestli ho nenapadá, co by se s tím dalo dělat. Nějaký policista, který tam hlídal, ho ale odehnal, že tam nemá co dělat.

Šel jsem zpět ke stanu a oslovil jsem jednu policistku. Sdělil jsem jí, že mi připadá, že je tam málo zdravotníků a zeptal jsem se, jestli s tím může něco udělat. Odpověděla, že ne, že to není v její pravomoci. Ptal jsem se jí, kdo má na starosti péči o zraněné. Řekla, že neví. Odvětil jsem, že to snad není možné, že při tak velkém zásahu snad musí mít nějakou strukturu velení. Nakonec mi řekla, že muž, který velí zásahu, je momentálně někde vpředu (ve východní částí louky) a že je v civilu a poznám ho podle modré košile.

Mezitím přijel vůz záchranné služby a lékaři rozhodovali, kterého zraněného odvezou dřív. Chtěli odvézt mě, ale protože nebyl dostatek míst, řekl jsem, že můžu chodit a že si poradím sám, ať naloží někoho, kdo je na tom hůř. Pak jsem odešel z ambulance směrem do vesnice Újezd nad Přimdou. Ve vesnici jsem požádal jednoho místního obyvatele, jestli by mi nemohl dát led, abych si zchladil oteklou ruku. Ochotně mě pozvali dál a dali mi z lednice led do umělohmotného sáčku, kterým jsem si chladil ruku. Říkali mi, že jsou naštvaní, že sepsali petici, aby policie pustila účastníky na louku, ale policie to ignorovala.

Pak jsem pokračoval přes vesnici Újezd do vesnice Mlýnec, kde jsem měl zaparkované auto. Procházel jsem dál do vesnice Mlýnec a hledal auto přátel, se kterými jsem se měl setkat. To se mi nakonec podařilo. Našel jsem auto a potkal i přátele. K tomu došlo asi v 18:50. Byli to xxx xxxx, xxx xxxx, xxx xxxx a xxx xxxx. Po krátké debatě jsme se rozhodli, že pojedeme do nejbližší nemocnice, aby mě ošetřili. Přátelé usoudili, že bych mohl mít otřes mozku. xxx xxxx, šel se mnou k mému autu, abych nemusel řídit. Nasedli jsme do auta přijeli k autu přátel a společně odjížděli z Mlýnce. Když jsme odjížděli, potkal jsem ještě xxx xxxx, přítelkyni mého bratra. Krátce jsem jí řekl, co se stalo a že bratr tam někde je, ale nevím přesně kde. Při odjezdu z Mlýnce jsme ještě zastavili dvěma děvčatům, která stopovala odjíždějící auta. Byli to studentky gymnázia z Prahy. Domluvili jsme se, že je odvezem alespoň někam, kde bude vlakové nebo autobusové spojení. Cestou jsme poslouchali rozhlas, kde hlásili, že všechny okolní nemocnice jsou přeplněny zraněnými a aby lidé vyhledávali ošetření jen v naléhavých případech. Rozhodli jsme se proto, že pojedeme do nemocnice do Plzně. Na dálnici jsme v protisměru potkali kolonu policejních vozidel s výstražnou signalizací, která jela směrem na Rozvadov. Ve 20: 45 jsme přijeli do xxxx nemocnice v Plzni. Na chirurgické ambulanci mě vyšetřili a popsali moje zranění (viz lékařská zpráva, příloha č. 7). Po vyšetření jsme odjeli do Prahy.“

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se poškozený domnívá, že ze strany policistů došlo k naplnění skutkových podstat shora uvedených trestných činů:

1) Trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. b) trestního zákona, vzhledem k tomu, že byl zcela bezdůvodně, vědomě a protiprávně udeřen nejméně jednou do hlavy, jeden úder směřoval na žebro, vedle toho dostal nejméně jednu ránu pod levou lopatku. Poté byl minimálně dvakrát udeřen pod pravou lopatku a jeden úder směřoval na zadnici. Nejvíce ran dopadlo na levou ruku, kterou se snažil krýt hlavu. Ran směřujících na levou ruku mohlo být asi pět.

Tyto údery neplnily a ani nemohly plnit funkci donucovacích prostředků ve smyslu § 38 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů. Poškozený se nedopouštěl žádného protiprávního jednání a pachatelé nechránili bezpečnost osob, svou vlastní, majetek ani veřejný pořádek.

Jednání navíc bylo vedeno s úmyslem způsobit poškozenému škodu, bitím chtěli pachatelé ponížit jeho důstojnost, zasáhnout fyzickou i psychickou integritu poškozeného a svévolně ho trestat. Svým jednáním způsobili pachatelé škodu na zdraví, na právech poškozeného i morální škodu.

2) Trestného činu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 259a trestního zákona se pachatelé dopustili zejména tím, že v souvislosti s výkonem pravomoci způsobili poškozenému nelidským a krutým zacházením spočívajícím v opakovaných surových úderech, které zanechali zřetelné stopy na těle poškozeného, nepřiměřené tělesné a duševní utrpení.

Navrhované a předkládané důkazy:

Svědci: xxxx

Další důkazy:

- fotografie v příloze
- lékařské potvrzení

Další přílohy:

- plná moc

……………………………..

xxx xxxx

Adresa pro doručování:
Liga lidských práv
Bratislavská 31
602 00 Brno
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Rolf: (02.02.2006, 22:54:07)
Jako předvolební agitka ODS by to snad ušlo. Jinak je to snad ještě blbější než stanoviska MV a policajtů dohromady.Ale mládežníci to zbaštěj i s chlupama, takže proč ne:):):)
[2] Odpůrcům (03.02.2006, 09:42:24)
Nemohli byste si vymyslet už něco trochu jiného, než pořád mlít o ODS?

Co třeba lékárníci. Ty nás přece tajně zásobujou drogama a ještě policajtům namíchali do jídla prášky, takže pak vůbec netušili co činí.

Trochu invence, jinak je to skutečně už nudný.
[3] Petrushka: 2 Rolf (03.02.2006, 15:23:23)
Vzhledem k tomu, že jsem se na louce pohybovala az do 11 hodiny večerni, tak bych řekla, že situace vypadala přesně podle vyprávění toho kluka.
Trapný kecy o předvolební agitce ODS si nech do diskuze ňákýho socanskýho plátku.
Pro nás to není politika, ale především snaha o spravedlivé posouzení celé té nešťastné události.
[4] Petrushka: 2 Rolf (03.02.2006, 15:35:24)
Na louce jsem byla do 11 hodiny večerní a myslím, že výpověď toho kluka přesně odpovídá atmosféře, která tam byla.Strach a absolutní nepochopení, že se něco takovýho může stát v demokratický zemi...
Kecy o předvolební agitce ODS jsou ubohý a trapný. Pro nás to není politika, ale snaha dobrat se spravedlnosti.
[5] emma: (03.02.2006, 17:45:01)
asi jsem slepa nebo intelektove podprumerna... Mohl byste tedy byt od te dobroty a vysvetlit mi, v cem spociva zrovna v tomhle pripade agitka ODS? Me prijde, ze je to popsane jeste docela mirne, videla jsem tam i horsi veci...
[6] Petrushka: prekvapko:-)) (03.02.2006, 19:47:49)
tak já byla zklamaná, že se mi ten můj výtvor nepodařilo odeslat a nakonec je tu dvakrát, výborně:-))
[7] suttek: (03.02.2006, 20:04:13)
agitka je to proto, že je nevelebíme, jak statečně zabranili pošlapaní jedné louky ..f.o.
[8] suttek: (03.02.2006, 20:05:14)
No a holky sepsali ste nekde svoje zážitky? sem s tím!
[9] Zevl: (04.02.2006, 14:16:39)
ROFL:seš asi jeden z těch tupej nácků co mlátily do lidí tonfama.Jinak několikrát jsem viděl jak policisté popíjejí energáče.To znamená, že měli solidní zásobičku Taurinu a Guarany.Jo a dokonce to míchaly s chlastem viz zpráva Drop-in.A to platím ze svých daní

[10] Rolf: (05.02.2006, 14:18:24)
Nejsem nácek, ani socan. Jen mám prostě jiný názor. To je vše.
[11] fízl: (05.02.2006, 18:49:22)
Rolf - tady jak máš jiný názor, než ostatní, tak jsi nácek, kretén a socan.