[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Ještě jedno shrnutí zprávy ombudsmana k CzechTeku (Econnect)


2006-02-4, 10:55:00 • Média
Ombudsman prohlásil policejní zásah na Czechteku za nepřiměřený
(Tomáš Tetiva, Econnect.cz, 3. února 2006)

Po šesti měsících uzavřel veřejný ochránce práv Otakar Motejl případ policejního zásahu na technoparty Czechtek 2005. Podle něj policie svoji roli nezvládla a měla by z této kauzy vyvodit opatření, která by zamezila podobně nepřiměřeným zásahům do budoucna. Iniciativa PolicejníStát.cz souhlasí s hodnocením ombudsmana a oceňuje jeho úsilí o pravdivou interpretaci střetu mezi technaři a policisty.

"Šetřením jsem zjistil, že policie měla oprávnění konat, avšak před silovým řešením nevyčerpala důsledně všechny reálné prostředky k obnovení pořádku bez použití síly. Tato skutečnost činí postup policie nepřiměřeným," uvedl ve své zprávě ombudsman.

Ombudsman se zaměřil na okolnosti blokování vjezdu na pronajaté pozemky, komunikaci policie s účastníky a samotný průběh zákroku. Organizátorům akce Czechtek ombudsman vytkl především neoznačení pronajatého prostoru. Ti však dokládají, že policie znemožnila přístup přizvanému geodetovi, čímž znemožnila i označení tohoto prostoru.

Ombudsman uvádí minimální výčet kroků, které policie mohla uskutečnit. Mezi ně patří označení prostoru, kde se účastníci mohou legálně usazovat, výzvy účastníkům, aby upustili od konkrétního porušování zákona či výslovné upozornění, že při neuposlechnutí výzev bude použito síly.

"Mimo těchto možností policie nevyužila především té hlavní a to komunikovat s Václavem Šroubem či jinými osobami, které se snažily vzniklou situaci řešit," doplnil David Čermák, koordinátor iniciativy PolicejníStát.CZ.

"Nekvalitními výzvami a chybějícími výzvami s výstrahou tak velení policejního opatření přispělo k eskalaci situace v prostoru technoparty a následného střetu, vzniku násilí jak ze strany účastníků technoparty, tak zakročující pořádkové jednotky, a tím již předem ohrozilo zdraví a životy účastníků a policistů," uvádí ombudsman.

Podle něj také policie dostatečně nevyvrátila námitky účastníků o nedůvodném používání donucovacích prostředků. Ombudsman nesouhlasí s tvrzením policie, že nemohla provést videozáznam svých akcí při druhé vlně zásahu navečer, protože nebyla vybavena dostatečně kvalitní záznamovou technikou.

"Neschopnost prokázat, že nedošlo k nedůvodnému násilí ze strany postupujících policistů, je pochybením státu. Videozáznamy celého průběhu služebního zákroku policie pořídit mohla a měla, ale neučinila tak. Vypovídací hodnota ostatních záznamů je také snížena tím, že v převážné míře neobsahují datum a přesný čas," prohlásil Motejl s tím, že v některých případech policejní kameramané snímali místo střetu pouze nedůležité detaily.

Celková komunikace policie s veřejností prostřednictvím médií hraničila podle ombudsmana s dezinformacemi. "Policie neobstála při mediální prezentaci zákonnosti, nezbytnosti a přiměřenosti svého postupu. Celková mediální prezentace důvodů a průběhu zákroku policie nebyla jednotná, v některých případech byla dokonce nepravdivá a zdůvodnění svého postupu policie průběžně měnila," řekl Motejl.

Ředitel tachovské policie tvrdí, že učinil vše pro to, aby na místě policejního opatření byly od počátku orgány, kterým přísluší kontrolovat a prošetřovat jednání policistů. Pro příklad uvádí Inspekci ministra vnitra a pracovníky stížnostně kontrolního orgánu policie správy Západočeského kraje. Dotčené orgány měly podle ředitele možnost neprodleně reagovat při případném selhání řízení policejního opatření nebo jednotlivých policistů.

Ministr vnitra František Bublan ve svém vyjádření připustil, že se policie pochybila při koordinaci činnosti svých jednotlivých složek, při dokumentování zásahu a i při komunikaci s účastníky technoparty. Nápravu hodlá do budoucna zajistit výcvikem a školením příslušných složek policie.

Ministr uvažuje rovněž o využití zkušeností "antikonfliktních týmů" zřízených v rámci pohotovostní pořádkové policie Berlín. Podle něj by měly být nastoleny nové metody podporující proaktivní přístup policie v komunikaci s veřejností na místech konání akcí podobného typu.

Podle iniciativy PolicejníStát.cz je zjevným nedostatkem zprávy přehlížení faktu, že policie zasahovala na pozemcích, které byly pronajaty a tedy hrubým způsobem jako orgán veřejné moci narušila soukromoprávní vztah mezi pronajímatelem pozemku a organizátory taneční party. Tím zmařila účel uzavřené nájemní smlouvy a způsobila újmu oběma smluvním stranám.

"Ombudsman ve své zprávě uvádí na pravou míru řadu důkazů a faktů, včetně těch, které byly policií a ministerstvem vnitra špatně vykládány, zatajovány či bagatelizovány. Ombudsman v závěru zprávy navrhuje změny v práci policie, avšak přes zjištěná vážná pochybení policie nenavrhnul zahájení žádného disciplinárního řízení či trestního stíhání pro trestný čin či přestupek," zhodnotil ombudsmanovu zprávu koordinátor iniciativy PolicejníStát.cz David Čermák.

Iniciativa PolicejníStát.cz se domnívá, že dalším důležitým materiálem pro osvětlení policejní akce mohou být odpovědi na otázky, které předložil Senát předsedovi vlády v prosinci loňského roku. Premiér na otázky však odmítl odpovědět. Jeho odpovědí se nyní zabývá výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Minulý týden také tachovský okresní soud zprostil obžalovaného Tomáše Matouška obžaloby z útoku na veřejného činitele v souvislosti s technoparty Czechtek. Obžaloba tvrdila, že skutku se měl dopustit najetím vozu, který řídil na policisty, když se snažil projet na louku, kde se CzechTek konal.

"Případ odhalil nejen rozpory ve výpovědích policistů, zmatek v práci policie na místě, ale i obecněji snahu kriminalizovat účastníka CzechTeku za jednání, které by maximálně mohlo být hodnoceno jako přestupek, tedy sjezd z komunikace, avšak v dané situaci bylo jednáním v krajní nouzi," uvedla Helena Svatošová ze sdružení Iuridicum Remedium, které obžalovanému poskytuje právní pomoc.

Obhajobě se podařilo prokázat, že nejen že obžalovaný nemohl černě oděné policisty ve tmě vidět, ale i to, že policisté nedávali pokyny k opuštění dálnice v souladu se zákonem a rovněž nepostupovali v souladu se zákonem po údajném činu. Rozsudek není dosud pravomocný, státní zástupkyně se proti němu na místě odvolala. Případ se tak bude projednávat před odvolacím soudem.

zdroj: ..:. ecn.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: