[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Inspekce MV dnes zveřejnila informace o trestné činnosti policistů za rok 2005


2006-02-8, 19:11:00 • Média
Trestné činy policistů? Nejméně za 9 let
(Aktuálně.cz, 8. února 2006, 17:47)

Praha – Počet trestných činů spáchaných policisty je nejnižší za posledních devět let. Strážci pořádku loni vážně porušili zákon ve 284 případech.

Oproti roku 2004 se jejich počet podle Inspekce ministerstva vnitra snížil o 41 případů. Nejvíce trestných činů, 665, spáchali policisté v roce 2001. Vyplývá to ze statistik, které dnes inspekce zveřejnila. Do statistik inspekce zahrnula trestné činy, u kterých zahájila trestní stíhání, zkrácené přípravné řízení nebo věc odložila.

Trestné činy páchá i méně policistů

Ubylo také policistů, kteří trestnou činnost spáchali. Zatímco loni jich bylo 262, v předchozím roce o 65 více. "Počet objasněných trestných činů se v roce 2005 vrátil zhruba k úrovni roku 1997 a počet pachatelů rovněž," uvádí se v materiálu inspekce.

Na 1000 policistů ve službě tak v loňském roce připadlo 6,2 trestných činů.

Zákon porušují hlavně mladí policisté...

Věkové složení pachatelů vykazuje proti předchozímu roku jen minimální odchylky. Téměř 50 procent policistů je ve věkové kategorii do 30 let. Policisté do 40 let pak tvoří přes 30 procent pachatelů. Vzhledem k délce služby byla nejrizikovější skupina policistů, kteří slouží pět až deset let. Tvořila 31 procent pachatelů.

... z pořádkových složek

Na celkovém počtu pachatelů se největší měrou podíleli pořádkoví policisté, bylo jich 130, tedy téměř polovina všech pachatelů. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří kriminální policie a vyšetřování s 53 pachateli. Podíl pachatelů mezi dopravními policisty poklesl oproti roku 2004 o tři procenta na 27 policistů.

Co převažuje? Zneužití pravomoci veřejného činitele

Nejčastějším deliktem byly v loňském trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele, kterého se policisté dopustili v 90 případech, což je 32 procent všech zjištěných trestných činů. Již méně časté jsou pak majetkové trestné činy, trestné činy v dopravě a násilné trestné činy.

zdroj: ..:. Aktuálně.cz :.


celá zpráva Inspekce MV zde: ..:. MVČR.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: