[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Terorismus a omezování svobod. EU horší než USA. Česko horší než EU.


2006-02-19, 16:32:00 • Média
Bojovníci proti terorismu bez kontroly
(Karel Dolejší, týdeník A2, 16. února 2006)

Protiteroristická opatření států Evropské unie zasahují do práv občanů více než jejich americké vzory.

Nevládní organizace Privacy International zve­řejnila 13. prosince 2005 studii Guse Hoseina Threatening the Open Society: Comparing Anti-terror Policies and Strategies in the U.S. and Europe (Hrozba otevřené společnosti: Srovnání protiteroristických politik a strategií Spojených států a Evropské unie). Autor komparativní analýzy amerických a evropských protiteroristických bezpečnostních opatření dospěl k překvapivému závěru: s výjimkou režimu hraničních kontrol Evropská unie dovádí kontrolu občanů, která potenciálně ohrožuje právo na soukromí, mnohem dále než Spojené státy. A co hůře: zatímco v USA je každé omezení individuálních práv a svobod předmětem rozsáhlých diskusí a někdy i protestů občanské společnosti, Evropané v podstatě bez reakcí akceptují rozhodnutí činěná za zavřenými dveřmi bruselských kanceláří. Klišé Evropy hájící západní hodnoty proti autoritářství Bushovy Ameriky možná vystihuje situaci na poli mezinárodní politiky, kde EU opravdu oponuje silovým řešením a unilateralismu. Pokud však jde o zajišťování vnitřní bezpečnosti, liberální tradice USA se ukazuje být vůči snahám o posilování státu mnohem odolnější než evropský etatismus.

Nové hrozby s sebou samozřejmě přinášejí potřebu nových pravomocí pro bezpečnostní aparáty. Šokující je však naprostý nezájem řadových Evropanů o konkrétní zdůvodnění a rozsah schvalovaných pravomocí státních orgánů. Silný stát vybavený informačními technologiemi přitom dnes může nad občany uplatňovat historicky bezprecedentní míru kontroly. Komplexní zpravodajské systémy mohou podle analýzy Privacy International silně omezit osobní svobody, zejména právo na přístup k nestranným informacím, právo spolčovací a shromažďovací a právo žít svobodně bez svévolného zasahování úřadů. A pokud toto téma i nadále zůstane mimo veřejnou debatu, mohou nová bezpečnostní opatření, odůvodňovaná vágní potřebou „boje proti terorismu“, zredukovat sféru individuálního soukromí na minimum. V tom případě je však na místě otázka, zda evropská budoucnost a budoucnost demokracie jsou ještě stále jedno a totéž.

(...)

Horší než EU

Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika je v příslušných studiích charakterizována jako relativně bezpečná země, potenciálně využitelná teroristy zejména k logistickým operacím, jsou rozsah a komplexnost připravovaných bezpečnostních opatření překvapující. Ještě daleko více je však hodna pozornosti skutečnost, že se o chystaných plošných opatřeních, jejich potřebnosti a rozsahu, jakož i potenciálních rizicích s nimi spojených dosud nevede veřejná diskuse – a půjde-li vše podle (akčního) plánu, ani žádná diskuse nevznikne. Občané budou prostě příslušnými úřady informováni o změnách příslušných zákonů, zpřísňování kontroly, a stanou se též objektem mediálních kampaní zaměřených na prevenci radikalizace.

Jestliže studie Guse Hoseina Threatening the Open Society konstatuje, že protiteroristická politika a strategie EU jsou oproti běžnému mínění restriktivnější a méně transparentní než jejich americké protějšky, platí to tím více pro Českou republiku s jejím „nejkomplexnějším“ evropským plánem boje proti terorismu. Hoseinova analýza končí výzvou: „Zatímco vlády trvají na přejímání špatných zákonů a jedna druhou překonávají v navyšování pravomocí, nejsou již tak dychtivé při studiu toho, co bylo jinde vyzkoušeno a co selhalo. Místo toho usilují o omezení debaty a diskuse, přičemž ignorují jak vstupy, tak různost pohledů. Téměř jako by věřily, že snaze zachránit otevřenou společnost musí být obětovány její principy.“ Pro obyvatele země, kde byl napsán Kafkův Zámek, jsou to jistě slova hodná zamyšlení.

Autor je publicista.

celý článek v aktuálním vydání A2 nebo po zaplacení zde: ..:. tydeníkA2.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: