[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Naposledy CzechTek 2005 (Zahrada, 16. 2.)


2006-02-22, 19:23:00 • Komentáře / názory

Naposledy CzechTek 2005

(Zahrada.Bloguje, 16. února 2006, 9:21)

Zpráva veřejného ochránce práv o Czechteku 2005 a zpráva právníků z Ligy lidských práv o stavu lidských práv v ČR v roce 2005 – výsledek je jasný, ale co z něj vyplývá?

Dosud se tato událost objevuje s neutuchající pravidelností v médiích a já pořád bedlivě sleduji vývoj. Protestní happeningy neustávají a své k tomu již řekl i Veřejný ochránce práv ve své zprávě ze dne 31. ledna 2006 a také Liga lidských práv ve zprávě ze dne 8. února 2006. První zpráva se zaměřuje více objektivní hodnocení celého postupu a věnuje se i chybám pořadatelů. Druhá zpráva je čistě o lidských právech a jejich porušování ze strany policie v rozporu s právním řádem a především tím, co většina z nás považuje za únosnou mez.

Dovolím si ocitovat příslušnou část z té druhé zprávy. Je to oddíl III., který je nadepsán Nelidské a ponižující chování ze strany policie.

2. Masivní porušování základních práv při zákroku policie proti CzechTeku

Po letech vesměs nekontroverzních zákroků ve veřejném prostoru došlo k nepřiměřenému zásahu policie proti taneční oslavě na pronajaté louce a v jejím sousedství v západních Čechách. Policie zasáhla apriorně proti všem osobám, včetně stovek těch, kteří pobývali na pronajatém pozemku. Policie nebyla schopna ani po řadě zkušeností s konáním tanečních oslav v minulých osmi a více letech připravit výcvik a vzdělávání policistů ani taktiku zásahu proti těmto akcím v případě porušování zákona tak, aby byly dodrženy závazky státu v oblasti ochrany lidských práv a nemuselo dojít k masovému porušování práva nebýt podroben nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestání z její strany. Veškerá vina za absenci preventivních a asistenčních opatření ze strany státu je (jak už bylo zvykem i v minulosti) i v rámci této kauzy v rámci vyjádření zodpovědných představitelů v případě porušení mezinárodních závazků státu v oblasti ochrany lidských práv přenesena na občany.

Nejvíce problematické aspekty zásahu při CzechTeku představovalo:

  • hromadné a úmyslné zakrývání identifikačních čísel zasahujícími policisty, které úmyslně ztěžovalo identifikaci pachatelů trestných činů ze strany policie
  • nezvládnutá koordinace zásahu pod jednotným velením a tím pádem i zodpovědnost za spáchání trestných činů, včetně trestného činu obecného ohrožení, zejména vzhledem k druhému (nočnímu) zásahu policie
  • hromadné bití účastníků bez důvodů obušky, pěstmi a za pomoci kopanců do různých částí těla a házení nebezpečných předmětů (dýmovnic, rozbušek) do automobilů a do těl (včetně hlavy) v prostoru se nacházejících osob. Všechny uvedené zásahy se týkaly jak mužů, tak žen, včetně nezletilých osob. Brutální policista tak svým zásahem např. roztříštil loket čtrnáctileté dívce...

Tolik tedy ke špičce ledovce, kterou máme obsaženou v tiskových zprávách útvarů, které máme k poskytování nezávislé zpětné vazby toho, jak jsme na tom s lidskými právy. Proč to vlastně všechno píšu? Protože si myslím, že ta otázka není o tom, zda policie udělala či neudělala chybu a zda řešila situaci správně nebo špatně. V obou zprávách totiž chybí jedna velmi důležitá věc – a sice zohlednění toho, jaké vlastně obdržela policie instrukce od vlády. Tento rozkaz vůbec nezněl "situaci řešit". Právě naopak. Pan Paroubek nařídil (cituji) "proti účastníkům technopárty postupovat co nejrázněji". Což vrhá na celý problém úplně jiné světlo. Myslím si proto, že policie udělala přesně to, co se po ní chtělo a splnila rozkaz. Hledat tedy vinu za to, že byla v masovém měřítku porušována lidská práva, pouze u ní je podle mě přinejmenším problematické.

A v celé věci při tom vůbec nejde o to, kolika chyb se dopustili organizátoři a účastníci. To je už úplně jiná kapitola. Kdyby skutenčně o dodržování práva a zákonů, policie by se pokusila věc vyřešit a příslušníci by měli nezakrytá čísla. Pak bychom se třeba mohli bavit o porušování zákonů na té či oné straně. Pokud je ale policii jedno, kdo je či není na pronajatém pozemku se souhlasem majitele, zasahující se brání identifikaci a nutí k jízdě řidiče pod vlivem alkoholu, hází lidem do aut nebezpečné rozbušky a dýmovnice, dostáváme se do úplně jiné roviny. Což je přesně ten důvod, proč mám na celou věc naprosto jednoznačný názor.

Za zajímavý považuji nicméně fakt, že v tomto státě žije celá řada lidí, kteří naopak postup schvalují a porušování lidských práv vůči ostatním lidem se jim zamlouvá. Myslím si, že je to velmi důležité ponaučení o tom, jak je tahle společnost vyspělá a jak se staví k nezávislým vývojovým trendům v kultuře. Také si můžeme povšimnout, jak byla celá záležitost už od samého začátku mylně interpretována a jak lhala nejen média a politici, ale i sama policie. A jestli se chcete nad pokrytectvím opravdu hořce pobavit, tak se podívejte na kampaň, kterou rozjíždí Ministerstvo vnitra dnes. Jeho úvodní věta je velmi moudrá: "O vyspělosti společnosti svědčí i to, jak dokáže netolerovat a odmítat násilí ve všech jeho podobách." Přesně to si já myslím taky a z toho důvodu se domnívám, že o naší vyspělosti svědčí i způsob, kterým to všem odpovědným prošlo a jak vysokou měla nepřiměřená policejní brutalita podporu mezi občany.

Tento příspěvek nevyšel v mém deníku hned po Ambivalentýnu náhodně. Právě naopak. Oba tyto příspěvky mají něco společného. Ano... je to poukázání na to, jak se necháváme snadno oblbovat a nechávat si nenápadně měnit způsob, kterým vnímáme svět. Úplně jednoduše a s chutí. Lidská omezenost a stádní mentalita se zdají býti zcela bez hranic. Docela ochotně přistoupíme na hru, kdy jsou nám 'příznivci techna' nebo 'účastníci technopárty' prezentováni jako jiní občané a nepřátelé a docela klidně zapomeneme na to, že jsou to naopak lidé jako my. Jako mávnutím kouzelného proutku. Kdepak Harry Potter! To televize je největší čaroděj...

zdroj: ..:. Zahrada.Bloguje.cz :.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: