[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Soud po Palachově týdnu (před 17 lety)


2006-02-22, 20:46:00 • Retro
Rozsudek obvodního soudu Praha 2
(ČTK, 22. února 1989, 10:55)

Praha 22. února 1989 (čtk) -Vynesením rozsudku skončilo dnes večer u obvodního soudu v Praze 2 dvoudenní hlavní líčení v trestní věci proti obžalovaným Janě Petrové, Otakaru Veverkovi, Davidu Němcovi, Stanislavu Pencovi, Petru Placákovi, Janě Sternové a Alexandru Vondrovi.

Bylo prokázáno, že obžalovaní byli seznámeni s rozhodnutím ONV Praha 1 ze dne 6. ledna 1989 o zákazu konání veřejného shromáždění označeného jako tzv.vzpomínkový akt na Jana Palacha na Václavském náměstí dne 15. ledna t.r. Přesto se den nato, 16. ledna po 15. hodině demonstrativně srotili kolem sochy sv.Václava a narušili tak veřejný pořádek. Obžalovaná Jana Petrová, Otakar Veverka, David Němec a Jana Sternová v jednání pokračovali, po incidentu mezi obžalovanou Petrovou a neznámým mužem, který jí odcizil květiny, obžalovaná Petrová a obžalovaný Veverka slovně napadli hrubě urážlivými výroky zakročujícího příslušníka VB a způsobili tak srocení davu. Při zjišťování totožnosti i při předvádění Petrová, Veverka, Němec a Sternová hlasitě štvali shromážděný dav proti zakročujícím příslušíkům VB, odmítali se podrobit jejich pokynům a tímto provokačním chováním vyvolali shromáždění většího počtu osob, které hrubými výroky urážely příslušníky VB a bránily normálnímu provozu v horní části Václavského náměstí, takže k obnovení veřejného pořádku musela zakročit pořádková jednotka Veřejné bezpečnosti.

Janu Petrovou, Otakara Veverku, Davida Němce a Janu Sternovou uznal soud vinnými z trestného činu výtržnictví podle paragrafu 202 odst.1 trestního zákona, Janu Petrovou a Otakara Veverku navic v jednočinném souběhu z trestného činu útoku na veřejného činitele podle paragrafu 156 odst.2 trestního zákona. Jednání Stanislava Pence, Petra Placáka a Alexandra Vondry kvalifikoval soud jako přečin proti veřejnému pořádku podle paragrafu 6 písmeno a) zákona číslo 150/1969 Sb.

Janě Petrové uložil soud nepodmíněný úhrnný trest odnětí svobody na 9 měsíců s výkonem v I.nápravně výchovné skupině. Další obžalovaní byli odsouzeni: Otakar Veverka k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 12 měsíců s výkonem ve II.nápravně výchovné skupině vzhledem k tomu, že v posledních deseti letech před spácháním této trestné činnosti byl ve výkonu trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin, David Němec k trestu odnětí svobody na 6 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu tří let, a k peněžitému trestu 4000 Kčs, Jana Sternová k trestu odnětí svobody na 4 měsíce s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu 1 roku a Stanislav Penc, Petr Placák a Alexandr Vondra každý k trestu odnětí svobody na 2 měsíce s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu dvou let a k peněžitému trestu 2500 Kčs.

Obžalovaným, jimž byl uložen peněžitý trest, tj. Davidu Němcovi, Stanislavu Pencovi, Petru Placákovi a Alexandru Vondrovi byl pro případ zmaření výkonu tohoto trestu uložen náhradní trest odnětí svobody na 1 měsíc.

Jana Petrová se proti rozsudku odvolala, ostatní obžalovaní se nevyjádřili. Prokurátor se rovněž odvolal.

Rozsudek dosud nenabyl právní moci.

zdroj: ..:. Kozy.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: