[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

V kauze Ondřeje Šafránka soud trestní stíhaní podmíněně zastavil


2006-02-23, 18:02:16 • CzechTek
Soud rozhodl o zastavení trestního stíhaní

Vzhledem k ne zcela přesným informacím o dnešním soudu v Tachově ( viz. Novinky i iDNES) opakujeme, že soud s obžalovaným Odřejem Šafránkem již nepokračuje. Soud rozhodl, že využije §307 trestního řádu a trestní stíhaní podmíněně zastaví. Vzhledem k tomu, že obžaloba i obhajoba s rozhodnutím soudu souhlasila a na místě se vzdala práva stížnosti, nabylo rozhodnutí soudu právní moci. O dnešním soudním přelíčení přípravíme reportáž s podrobnějšími informacemi.

Trestní řád § 307

(1) V řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, může se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže
a) obviněný se k činu doznal,
b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě,
a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.
(2) V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví zkušební doba na šest měsíců až dva roky. Zkušební doba počíná právní mocí tohoto rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání.
(3) Obviněnému, který uzavřel s poškozeným dohodu o způsobu náhrady škody, se v rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání uloží, aby škodu v průběhu zkušební doby nahradil.
(4) Obviněnému lze též uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život.
(5) Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání může obviněný a poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek. Rozhodne-li o podmíněném zastavení trestního stíhání soud, má toto právo též státní zástupce.

zdroj: ..:. Zákony on-line.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: