[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Občané jsou primárně povinni všímat si zločinů, které spáchaly jejich vlády


2006-02-26, 16:49:00 • Média
O čem přednostně psát?
(Ondřej Slačálek, Britské listy, 24. února 2006)

Noam Chomsky o zodpovědnosti intelektuála

Intelektuálové (a vůbec občané) jsou primárně povinni všímat si zločinů, které spáchaly jejich vlády, které jsou páchány i jejich jménem. Co bychom si pomysleli o Solženicynovi, kdyby plamenně řečnil proti válce ve Vietnamu a mlčel o Gulagu?

"Mohli bychom říkat pravdu i o Čingischánovi, ale tento úkol lze stěží označit za vysoce morální"


Noam Chomsky

V souvislosti s diskusí o "zaujatosti" či "extremní nevyváženosti" Britských listů a o jejich "nenávisti" k Západu, která se údajně projevuje tím, že věnují větší prostor obětem USA než analogickým zločinům v jiných zemích, si nelze nevzpomenout na úvahy amerického filozofa a společenského kritika Noama Chomského o tom, jaká je vlastně odpovědnost intelektuála. Jeho kniha Perspektivy moci, již v českém jazyce vydalo roku 1998 nakladatelství Karolinum, je už beznadějně rozebrána, a proto myslím nebude na škodu připomenout některé myšlenky, které obsahuje.

Pro vymezení role intelektuála na Západě připomenul Chomsky obdivované disidenty v zemích východního bloku:

"Pokud sovětský intelektuál říkal pravdu o amerických zločinech, bylo to v pořádku, ale nijak jsme jej za to nechválili. K tomu je k dispozici dost komisařů a sovětští občané měli důležitější úkoly. Sovětské zločiny v Polsku a Československu se zdaleka nepřiblížily zločinům USA ve Střední Americe, abych uvedl zjevnou paralelu, ale mravní povinností ruského intelektuála bylo soustředit se na sovětské zločiny, i kdyby opomněl daleko horší zločiny, které se odehrávaly mimo dosah ruské moci. (...) Pokud sovětští intelektuálové ignorovali nebo ospravedlňovali sovětské zločiny, bylo to trestuhodné."

Chomsky z tohoto přístupu odvodil obecné pravidlo. Intelektuálové (a vůbec občané) jsou primárně povinni všímat si zločinů, které spáchaly jejich vlády, které jsou páchány i jejich jménem. Co bychom si pomysleli o Solženicynovi, kdyby plamenně řečnil proti válce ve Vietnamu a mlčel o Gulagu? Byl by pro nás mravně opovrženíhodný, a to právem. Co si dnes myslet o lidech, kteří volají po přehlížení zločinů páchaných největším českým spojencem v NATO a po tom, abychom se místo nich raději věnovali zločinům páchaných oficiálními nepříteli?

Je jistě důležité, aby si Britské listy všímaly nejen zločinů páchaných Západem (a je proto velmi dobře, že dokumentují praktiky totalitního režimu v Číně – a ovšem také to, jak s ním kolaborují západní firmy). Ještě důležitější ovšem je, aby ty západní zločiny neopomíjely. Je totiž iluzí myslet si, že lze slovy Vodňanského "včas zaujmout stanovisko nezúčastněného pozorovatele", že lze vylepšit svět a nezačít při tom u sebe.

zdroj: ..:. Blisty.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: