[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Konec freeparties v Česku?


2006-03-1, 8:17:00 • CzechTek
Gumový klacek nejen na tekno

Ministerstvo vnitra včera zveřejnilo vzor vyhlášky, která má obcím poskytnout návod, jak řešit konání freeparty. Po jejím přečtení a nahlédnutí do souvisejících právních předpisů, se člověk neubrání dojmu, že freeparty jsou největším nebezpečím pro zdejší obyvatelstvo od dob morových epidemií.
Po patnácti letech tolerance k neonacistickým projevům a ve světle stále jasnějšího propojení policie a politiků s organizovaným zločinem, se Vnitro pochlapilo, našlo vhodný cíl a sepsalo vyhlášku, která má svojí obludností zřetelně zakrýt i loňský zpackaný zákrok proti CzechTeku.

Zcela na úvod je nutné konstatovat, že vyhláška je jasně likvidační. Pokud by někdo chtěl dodržet její náležitosti nezrealizuje nejen freeparty ale ani bežnou vesnickou zábavu. Vyhláška ukládá povinnosti, které v současné době nemá ani pořadatel komerční megaakce s několikatisícovou návštěvností. Jako bonus ještě ministertvo k vyhlášce přibalilo dáreček v podobě hromady právních norem. Jejich pečlivá aplikace by v důsledku zapovídala i uprdnutí na vlastní louce.

Vnitrácká pomůcka pro starosty je také jasným nebezpečím pro všechny další hudební produkce. Ač se tváří, že postihuje jen příznivce tekna, kreativní zástupci obcí ji jistě dokážou využít i proti dalším akcím, které se jim z nějakého důvodu nebudou zamlouvat. U veselic dominantní společnosti, jako je řvaní na náměstích při sportovních událostech či koncertík nějaké kýčovité star, to samozřejmě nehrozí. To je přeci jen většinová všemi tolerovaná a oblíbená zábava, a obci z toho ještě něco kápne. A kde sou prachy, tam se zapojení dohodnou.

Ministerstvo namísto vstřícného gesta či racionálního přístupu opět volí, stejně jako loni u Mlýnce, nesmyslnou konfrontaci. Nyní sice v sofistikované řeči paragrafů, ale výsledek může být stejný – další střety na loukách. Uvažování Bublana, jeho ministerské party i policejních důstojníků, ale i všech dalších zastánců „pořádku“ zůstalo trčet hluboko v sedmdesátých letech minulého století. Jak jinak si vysvětlit fakt, že se snaží represí omezit jev, na který po letech vyčerpávajícich a nákladných šarvátek rezignovali před časem úřady ve Francii.
Jistě, eskalace se může hodit. Vznikne problém, kterým se překrýjí nebezepečnější jevy. Vyděsí se část veřejnosti, která pak ráda zatleská policajtům s obušky a ještě se spravedlivě ukojí touhy xenofobní lůzy.

Snaha o „zavedení pořádku“ působí také velice přesvědčivě v prostředí, kde se běžně nedodržují řady zákonů, kde je korupce běžnou součástí každodenního života a kde bylo před nedávnem očividně a bez trestu rozkradeno takové množství majetku, na které je i lidská představivost krátká. V prostředí, které je s železnou pravidelností otravováno tunami jedů a kde jsou nenávratně ničeny hektary půdy.
Jistě, je zde i tolerance. Přednostně k mocným, vlivným a vychytralým subjektům či osobám. Ale proč bysme s tím ordnungem nezačali u technařů, že? Nakonec to jen příznačně odhaluje charakter společnosti – když nebývalou tvrdost a razanci uplatňuje proti skupině, která se od ní snaži distancovat a která deklaruje, že se do její špinavé hry zapojit nechce.

Možná obrana?

Další vývoj bude záležet na tom, nakolik se obce vyhlašky iniciativně chopí. Nic asi nezabrání tomu, aby ji obec přijala. Její zrušení z důvodu protiústavnosti bude trvat měsíce či roky. Prostor pro konání nejen letošního CzechTeku, ale i dalších akcí se tak muže povážlivě změnšit. Nedělal bych si iluze, že se najde starosta, který si dobrovolně nechá CzechTek na své hlavě.
Pokud tedy nebude vyhláška nějak zázračně zlikvidována jako protiústavní, nabízí se asi nejjednoduší obrana před úřední zvůlí a buzerací. Prohlásit každej tekk za politické shromáždění. Tím se ovšem dostaneme do rozporu se samotnou filozofii freetekna.
Blízká budoucnost zřejmě ukáže, kam až a k čemu bude svobodný duch zahnán. Přes všechny hrozící nástrahy ale platí vize jedné blížící se freetekno akce:

We are the future – Resistance is futile
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: