[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Dokument: Dopis senátora Štětiny premiérovi Paroubkovi ze 16. ledna 2006


2006-03-3, 13:39:00 • CzechTek
Dopis senátora Štětiny premiérovi Paroubkovi ze 16. ledna 2006

Vážený pan
Ing. Jiří Paroubek
předseda vlády

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 118 01


Vážený pane premiére,

ve smyslu § 12 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb. a zákona č. 172/2004 Sb. si Vás dovoluji požádat o odpověď na otázky týkající se problematiky zásahu České policie na festivalu CzechTeku u Tachova v srpnu roku 2005.

Jsem členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR a podílel jsem se spolu se zástupci veřejnosti na veřejném slyšení výboru na vypracování těchto otázek. Odpovědi na tyto otázky palčivě zajímají část české veřejnosti, protože na ně dosud neobdržela odpověď. Já sám potřebuji odpověď na položené otázky pro výkon své funkce.
Otázky (celkem 17) jsou uvedeny v příloze k tomuto dopisu.V dokonalé úctě

Jaromír Štětina
senátor


V Praze dne 16. 1. 2006příloha usnesení Senátu č. 293

1. Existovaly zpravodajské a operativní informace o tom, že se bude konat CzechTek 2005, který může narušit veřejný pořádek a majetek občanů? V případě, že ano, kdo vyhodnocoval v předstihu akci CzechTek 2005? Kdo na základě vyhodnocení nechal vydat Rozkaz policejního prezidenta č. 67/2005?

2. Na základě jakých poznatků a oprávnění byly nařízeny body II. b) 3, II. c) 1, 2, 4 a II. d) Rozkazu policejního prezidenta č. 67/2005?

3. Na základě jakých poznatků a oprávnění je vyčleněno sledování a postihování cizinců v bodě II. c) 6 Rozkazu policejního prezidenta č. 67/2005?

4. Na základě jakých poznatků a oprávnění byly nařízeny body II. b) 2, 6, 8, II. e) 1 a II. i) 2, 11 Rozkazu policejního prezidenta č. 67/2005? Kdy a s jakým výsledkem byly, vzhledem k povaze těchto bodů, kontaktovány zpravodajské služby?

5. Proč Policie ČR celé páteční dopoledne blokovala dálniční sjezd č. 136 dálnice D5 a více dní i množství okolních silnic? Proč nezajišťovala bezpečnost a plynulost silničního provozu, když jí to ukládá §2 odst. 1 písm. i) Zákona o Policii ČR?

6. Kdo vyhodnotil požadavky tachovského ředitele Mgr. Knížete a rozhodl o stažení policejních jednotek z celé republiky? Kdo vyhodnotil §42b Zákona o Policii ČR a na základě jakých poznatků a kterého bodu zákona povolal zásahové jednotky? Jaké je znění tohoto rozkazu? Kdo a kdy ho vydal?

7. Které konkrétní přestupky a trestné činy účastníků proti zákonu byly důvodem pro zásah proti účastníkům? Jaké kroky podnikla Policie ČR pro zabránění páchání těchto přestupků a trestných činů před samotným zásahem?

8. Kdo byl dle §42 Zákona o Policii ČR velitelem zákroku pod jednotným vedením a kdo ho určil? Přiložte transkripci zvukového záznamu či písemný záznam o tomto rozhodnutí.

9. Na základě jakého rozkazu byly pořádkové síly začleněny pod jednotné velení a pod koho byly začleněny? Přiložte transkripci zvukového záznamu či písemný záznam o tomto rozhodnutí.

10. Kdo určil velitele jednotek a kdo začlenil tyto velitele jednotek pod jednotné velení. Přiložte transkripci zvukového záznamu či písemný záznam o těchto rozhodnutích.

11. Kdo dal pokyn k použití donucovacích prostředků dle §42 Zákona o Policii ČR? Přiložte transkripci zvukového záznamu či písemný záznam o těchto rozhodnutích.

12. O použití jakých donucovacích prostředků bylo rozhodnuto a kdo jejich použití nařídil?

13. Kdo a jak určil policisty odpovědné za kontrolu výzbroje a výstroje zasahujících policistů, tak jak ukládá bod III. b) Rozkazu policejního prezidenta č. 67/2005? Přiložte transkripci zvukového záznamu či písemný záznam o tomto rozhodnutí.

14. Proč nebylo zabráněno neadekvátnímu používání donucovacích prostředků ze strany jednotlivých policistů (tzv. selhání jednotlivce) velitelem zásahu pod jednotným velením?

15. Byl noční zásah z hlediska taktiky a techniky správný? Umožňoval noční zásah pořízení dokumentace jak ukládá bod II. i) 10 Rozkazu policejního prezidenta č. 67/2005? Umožňoval noční zásah velitelům jednotek mít přehled nad situací?

16. Proč Policie ČR nechránila budovu Ministerstva vnitra během demonstrací "proti policejnímu zásahu na CzechTeku 2005" dle §2 odst. 1 písm. h) Zákona o Policii ČR? Jaká vznikla škoda? Postihovala Policie ČR někoho z účastníků demonstrace?

17. Na základě jakého ustanovení Zákona o Policii ČR byl zřízen Útvar kontroly a stížností na Policejním prezidiu a na jednotlivých útvarech? Dle §2 odst. 4 Zákona o Policii ČR úkol odhalovat trestné činy páchané policisty a zjišťovat jejich pachatele plní útvar ministerstva pro inspekční činnost, přímo řízený ministrem vnitra.

zdroj: ..:. JaromírŠtětina.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: