[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Vyvadil - soudce, který nezná zákony (Vyvadilův článek k CzechTeku)


2006-03-5, 23:23:00 • CzechTek
Rozumný návrh
(Jiří Vyvadil, Právo, 11. srpna 2005)

Po událostech CzechTek se (jak jinak) vyrojila řada návrhů, provolání a usnesení.
Mám-li být upřímný, za racionální nápad směřující k tomu, aby se události nemohly opakovat, pokládám jeden jediný. Ale o tom až naposled. Začněme s těmi, které ve svých důsledcích jsou buď omyly, nebo mediálními výrony, jež sice zaplňují stránky novin či televizních obrazovek, ovšem systémového efektu v nich není.

Prvním takovým omylem byla úvaha ministra Bublana, že požádá nějakou advokátní kancelář o vypracování nezávislého právního posudku k přiměřenosti policejního zákroku. Nic proti advokátům, sám jsem jím po drahnou část svého života byl, ovšem zdá se mi z podstaty nevhodné, aby ústřední orgán státní správy pro oblast vnitřní bezpečnosti zadával soukromému subjektu úkol vyložit právní otázky, jež má vykládat on sám. Samozřejmě, pokud jeho výklad nebude správným, posoudí jej z úhlu toho kterého případu dříve či později autoritativním způsobem nezávislý soud (ať již v řízení občanskoprávním, trestním, či soudním řízení správním).
Na druhé straně samotný zákon o policii otázky zákroku a jeho přiměřenosti v konkrétním případě, reakce na výzvu, či možnosti jejího nepoužití, dostatečně jasně řeší, a obecné úvahy (bez posouzení konkrétního případu) jsou v podstatě bezcenné.
Rovněž rozhořčený návrh Senátu vládě týkající se prošetření přiměřenosti zákroku, je ústavně zcela mimo, když vláda vůči této komoře parlamentu nemá žádnou ústavní odpovědnost.
Též ustavování nezávislých vyšetřovacích komisí, jejichž nezávislost by byla zajištěna zřejmě tím, že by se skládaly z podporovatelů této akce, tj. Stanislava Pence, Václava Havla, Michaela Kocába, těch ministrů, kteří vyslovili nad zákrokem pochybnosti, případně těch senátorů, kteří zákrok odsoudili, působí tragikomicky. Tyto návrhy samozřejmě mají svůj mediální význam, avšak tím se jejich význam vyčerpává.
Naopak návrh ministra Bublana na přesnou právní úpravu akcí, které lze pracovně nazvat "hudebními slavnostmi na divoko", v zákonu o shromaždování se jeví rozumným a moudrým. Můj osobní názor sice byl ten, že technoparty CzechTek již pod tento zákon spadala a jako taková měla ovšem být ohlášena, a když nebyla, šlo o akci protiprávní, ale jsem si vědom toho, že tento závěr by nebyl právní veřejností vnímám bezrozporně.
Navíc chápu, že zákon o shromažďování, vznikající v dobách popřevratových, byl naplněn přirozenou dobovou snahou maximálně eliminovat možnosti tehdy pro nás ještě všemocného státu a nikoho nenapadlo, že naopak stát by za určitých okolností měl chránit práva občanů před samotnými shromažďujícími se, což je upřímně řečeno obvyklá a narůstající tendence ve všech zavedených demokraciích, ke kterým se v dobrém i zlém začínáme řadit.
Je proto velmi cenné, že změně zákona o shromažďování dávají nyní podporu i první významní představitelé opozice. Základní charakteristikou právního státu je totiž právní jistota. Budou-li napříště stanovena jasná pravidla a povinnosti, které musí svolavatel takové akce splnit, a jasné podmínky, za kterých může být akce zakázána, bude každý vědět, jak a na čem je. Přispějí-li minulé události k takovému vývoji, ukáže se, že umíme věci řešit racionálně. Právní stát to jedině posílí.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] krtek: ty wemeno (06.03.2006, 22:31:54)
No jenom abysme místo právního státu neměli fašistický stát!
[2] (07.03.2006, 00:03:38)
naštěstí to vypada, že Vyvadil, je uz mrtvej muz ;) ...aspon o jednoho chlapka s autoritarskymi sklony min