[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Současní "Siouxové" ještě kladou odpor globálním vetřelcům


2006-03-12, 9:19:00 • Média
Skryté války proti tichým civilizacím
(Jakub Patočka, Literárky.cz, 7. března 2006)

Sborník Paradigm Wars popisuje otřesné dopady ekonomické globalizace na přírodní národy a jejich odpor proti ní.

Šedohnědé desky formátu většího než A4 ukrývají 232 stran četby vesměs zkrušující, kterou jen zřídka probleskne náznak možného příznivého rozuzlení. Podle odhadů Zeměkouli dosud obývá na pět tisíc přírodních národů, které se těší větší či menší míře autonomie, či přesněji strádají pod větším či menším asimilačním tlakem. Obývají Střední a Jižní Ameriku, jihovýchodní Asii, Afriku a nejsevernější, nehostinné oblasti planety. Podstatná část z nich udržuje své kultury v relativně nedotčené podobě. Všechny tyto národy si chtějí uchovat co nejvíce ze svých tradičních území, suverenity, samosprávy a z původních hospodářských, kulturních i náboženských pravidel.
Je hořkým paradoxem, že právě díky schopnosti opatrovat svá území nedotčená jsou dnes přírodní národy vystaveny tlaku nadnárodních korporací, které chtějí čím dál vzácnější přírodní zdroje zpeněžit. Přivádějí je sem neúprosné zákony současného globálního hospodářského systému, který stojí na exponenciálním hospodářském růstu a nemůže se tudíž obejít bez soustavně se zvyšujícího přísunu přírodních zdrojů: dřeva, nerostů, ropy a zemního plynu, ryb, pitné vody i orné půdy. Prospektoři nadnárodních korporací se v "divočině" ovšem zpravidla setkávají s naprostým neporozuměním, protože přírodní národy mají tendenci pěstovat soběstačnost, partnerský vztah s přírodou, pevné mezilidské vztahy v komunitách; představa prodeje posvátných území či jejich darů pro světový obchod je jim zcela vzdálená, až svatokrádežná.

celý text zde: ..:. Literárky.cz :.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: