[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Boj o městské autonomní zóny pokračuje - Amsterodam, Londýn, Praha?


2006-03-18, 8:20:00 • Squatting

Obsazené budovy

(Miloš Vojtěchovský, Týdeník A2, 16. března 2006)

V pondělí 20. února 2006 obsadili aktivisté z londýnské čtvrti Hackney tři prázdné viktoriánské budovy s cílem zabránit úřadům v demolici. Místní obyvatelé se pokusili prosadit proměnu komplexu na společenské a kulturní centrum, a předejít tak devastaci architektury a privatizaci pozemku. Záhy se objevili úředníci a nařídili protestujícím, aby během hodiny opustili pozemek.

Pak dorazili dělníci demoliční firmy, doprovázeni policií, a vnikli násilím do budovy. Aktivisté použili oblíbenou taktiku vzbouřenců, vylezli na střechu a vzdorovali autoritám. Třetího března vydal soud nařízení, aby aktivisté do 24 hodin opustili protiprávně obsazenou budovu. Příští den aktivisté zorganizovali protestní demonstraci před divadlem. Internetová stránka britských Indymedií neprozrazuje, jak akce dopadla. Pravděpodobnost, že občanská neposlušnost vzbudila v právním a výkonném aparátu města (kde hlavní vliv mají zájmy architektonických ateliérů a developerů) porozumění, je zanedbatelná.

Je to obvyklá scéna, která se opakuje od šedesátých let 20. století v mnoha městech západní Evropy, USA a Austrálie, většinou tam, kde dochází k radikálním změnám a posunům v urbánní demografické topografii, kde tektonika oblastí podléhá společenským a ekonomickým změnám. Střídají se periody rozpadu a obnovy a bohatí a chudí měšťané si na čas vyměňují obydlí.

Budovy zrušených nemocnic, části bývalých průmyslových zón, oblasti, které pozbyly původní funkci, se stávají přechodně útočištěm nejrůznějších společenství, hledajících nový životní a pracovní prostor v proměňující se městské krajině. V období bezvládí, kdy původní, opouštěná funkce staveb ještě nebyla nahrazena novou, se tu (často bez povolení) usazují skupinky umělců, nomádů, krakerů a squatterů. Vytvářejí 'autonomní zóny' nebo 'svobodný kulturní prostor'. Po čase obvykle autority donutí aktivisty k odchodu a budova je buď zbourána nebo přestavěna na kanceláře či luxusní obchodní, případně obytný komplex. Někde se ale obráncům podaří svá obydlí postupně legalizovat. Areály pak ožívají a slouží jako ostrovy autonomie, alternativní a komunitní kultury v prostředí formovaném racionalitou i iracionalitou zákonů trhu.

více na ..:. TýdeníkA2.cz :.
další fotografie z obsazené budovy v londýnské Hackney na ..:. IndyMedia.org.uk :.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: