[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

John Bok k odposlechům: Zkorumpovaná policie se snáží vzbudit dojem, že bojuje proti zločinu


2006-03-27, 18:47:00 • Média
Cílená kampaň
(John Bok, Fragmenty.cz, ?.března 2006)

Z mediálně prezentovaného odposlechu telefonního rozhovoru mezi panem Větrovcem a JUDr.Sovákem, je zřejmé, že nejde tak ani o tyto dva pány, jenž jsou v různých podobách spojování s případem "soudce Berka" jako o klasické zpravodajské hrátky, jenž mají zatáhnout do hry i předsedu městského soudu JUDr. Sváčka a jiné osoby, tak stejně jako v denících jindy prezentované telefonní odposlechy, jenž mají vrhnout podezření na prezidentskou kancelář, že někdo, někde, někomu. Zcela zjevně se jedná o dobře načasovaný a podlý útok, který má vyvolat paniku a vzbudit dojem, že jedinými poctivci jsou ti, kteří odposlechy praktikují a že jen policii je možno věřit. Po nespočtu skandálů, jenž dokládají, že část policie je nedílnou součástí organizovaného zločinu, ne li dokonce osnovatelem zločinů, potřebuje vzbudit dojem, že je jedinou zárukou nestrannosti a boje proti korupci a zločinu. Je pozoruhodné, že žádná/ý státní zástupkyně/ce ani vedení policie či ministr vnitra sám nepožadují okamžité vyšetření nezákonného nakládání s odposlechy.

Jestli si někdo s nimi může jen tak beztrestně nakládat, aniž by se zjistilo, kdo je oním výtečníkem, který je předal redakci ČTv, následně jiné deníkům, nastoluje se otázka, jak je ukládání a nakládání s odposlechy zajištěno, aby se během operativních úkonů policie, případně tr. stíhání nedostali do nepovolaných rukou a aby bylo nebo nebylo je možné účelově zneužít. Pokud se nemýlím, s odposlechy po dobu jejich záznamu a případného přepisu, může přijít do styku jenom výčet policistů a následně vyšetřovatelů. Pak by měli být všichni podezřelí, bezezbytku vyšetřovaní speciálním týmem, případně speciálně ustanoveným st. zástupcem, který by věc pečlivě dozoroval a svými pokyny vedl vyšetřování ke zdárnému konci. Policie ani státní zástupci tu nejsou od toho, aby zprostředkovávali zveřejnění odposlechů na vybrané jedince. Policie, či spíše ti spřízněni volbou, kteří ji mohou zneužívat ke svým cílům, chtějí zcela destabilizovat již tak nestabilní právní prostředí. Atak na soudce vrchního soudu v Praze Sováka a na některé poradce prezidenta (vůči některým mám i já své výhrady – neboť nepovažuji za vhodné, aby činní advokáti, soudci, případně st. zástupci či policisté byli poradci prezidenta), je zcela cílený. Vykazuje evidentně znaky zpravodajské hry, k docílení destabilizace a následnému požadavku pevné ruky, tj. vyhovuje lidem s diktátorskými sklony, kteří si přinesli z doby totality genetický kód, že je nutné mít vše pod kontrolou a určovat co je a co není správné.

Sama justice-st.zastupitelství i soudy, si na sebe ušily bič, když nevykonávaly důsledně svojí úlohu a povinnost vůči právu a přísně netrestaly excesy a zločiny policistů, a že st. zastupitelstvo s lehkosti jemu vlastní přenechávalo inspekci ministra vnitra, aby rozhodovala, zdali se policisté dopustili či nedopustili trestného činu. Bez ohledu na to, zdali se pan doktor Sovák, Muzikář, doktor Sváček, JUDr. Nedorost jakkoli podíleli nebo dopustili něčeho nezákonného a neetického či nikoli, měla být věc zveřejněných odposlechů postoupena příslušnému orgánu, přinejmenším pani nejvyšší státní zástupkyni, jenž by dala pokyn, aby byla vyšetřována podezření ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele a maření úkolů veřejného činitele, jenž předání či prodání odposlechů mediím evokují. Ti, kteří s odposlechy pracují a nakládají s nimi, měli zákonnou cestou, prostřednictvím představitelů svých resortů vyrozumět ty orgány státní moci, jejichž zaměstnanci či funkcionáři jsou v odposleších zmiňováni či dokonce údajně hovoří.

Navíc zůstává nezodpovězenou otázkou, jak je například průkazné, že do telefonu mluví pan Sovák či pan Větrovec. Kdo z těch, kteří v mediích veřejně označili ze záznamu hlasy za hlasy dvou zmiňovaných pánů, jejich hlasy neomylně rozpoznali? Na základě jaké zkušenosti či znalosti prezentovali jakési hlasy, za hlasy konkrétních osob? Slepě papouškovali to, co jim někdo sdělil, či přesněji nakukal. Šíření neověřených tvrzení je znakem bulvární stoky a nikoli profesionální a etické žurnalistiky, kterou bychom očekávali u veřejnoprávního media či u deníku, jenž se považuje za seriozní. Každý profesionál Vám potvrdí, že lze zcela lehce zinscenovat hovor z určitého telefonního čísla a pak tento zinscenovaný rozhovor prezentovat jako ten, jenž se skutečně stal. Jak je možné, že ČTv disponuje zvukovými odposlechy a že to není poprvé, kdy se něco takového děje? Jak je možné, že se rada pro televizní vysílání neznepokojuje a nevyzývá pana generálního ředitele, aby si ve svém chlévě sjednal pořádek? No proč asi?

zdroj: ..:. Fragmenty.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: