[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Další osvobozující rozsudek za Czechtek a londýnský bus na tachovském náměsti


2006-04-7, 13:12:00 • CzechTek
Report ze soudu s Rudolfem Sedláčkem
(CzechTek Blog, 7. dubna 2006, 12:41)

Ve čtvrtek 6.dubna 2006 pokračoval v Tachově soud proti Rudolfu Sedláčkovi (21). První stání proběhlo 19.ledna 2006. Druhé před měsícem – 8. března 2006.

Rudolf Sedláček čelil obvinění z trestného činu útoku na veřejného činitele s následnou újmou na zdraví. Tohoto činu se měl dopustit jako účastník CzechTeku 2005. Podle tvrzení Policie ČR měl při policejním zákroku proti freeparty u obce Mlýnec zasáhnout kamenem policistu. Ten utrpěl pohmoždění páteře. Léčil se měsíc. Podle lékařů by zranění nemělo způsobit trvalé následky.

Soudkyně Michaela Řezníčková zahájila soud čtením listinných důkazů. Uvedla časové údaje ze zprávy Záchranné služby Západočeského kraje ohledně zásahu vrtulníku, který přiletěl pro zraněného policistu. Požadavek na vzlet vrtulníku byl přijat v 19:06, start v 19:08. V 19:25 přistává na louce nedaleko za vytlačovanými účastníky. Z místa odlétá v 19:30 a přistává v 19:44 v plzeňské Vojenské nemocnici.
Soud si vyžádal časové údaje o letu vrtulníku na žádost obhajoby. Z předchozího vyšetřování nebyl totiž prokazatelně určen čas kdy k incidentu došlo a jaká doba uplynula mezi incidentem a zadržením údajného viníka. Časové údaje o letu vrtulníku se nakonec ukázaly jako jeden z klíčových momentů, díky kterému byl Rudolf Sedláček osvobozen.

Soud si dále vyžádal dostupné videozáznamy od Policie ČR i od televizních štábů, které zásah natáčely. Dalšími důkazy byly i fotografie na několika CD discích a nahrávka policejní radiokomunikace v systému Kongar během zásahu.
Následovalo sledování videozáznamů. Nejprve záběrů z policejního vrtulníku i z několika mobilních policejních kamer, a to i těch, které byly staticky ukryté na různých místech a snímaly prostor teleobjektivem.
Videozáznamy nebyly sledovány v kompletní délce. Hledal se především časový úsek, ve kterém se incident udál. Ani jeden z policejních videozáznamů neobsahoval inkriminovaný čas či prostor, kde se incident odehrál. Záběr z vrtulníku končil cca v 18:45 a pokračoval v 19:11. Předpokládalo se, že útok se odehrál kolem 19 hodiny.
(Vtipné byly záběry z videokamer Okresního ředitelství PČR v Tachově, které mimo jiné zaznamenaly dávání výzev účastníkům. Je na nich vidět policejní fábie, ze které se ozývají výzvy k opuštění prostoru v češtině a v němčině. Automobil však stojí minimálně několik stovek metrů od začátku ležení technařů. Pokud tyto výzvy někdo slyšel, mohli to být jedině tak policisté, kteří se motali kolem.).

Další videozáznamy byly pořízeny štábem České televize. Ani na těchto záběrech se nepodařilo dohledat žádny moment, který by napomohl objasnění případu. ( Záznam České televize docela věrně zachytil situaci během prvního zásahu. Především jeho závěr, kdy se policejní kordon rozpadl na několik částí a početné skupiny technařů na ně divoce útočí. Je vidět naprostý chaos, změť aut, stanů, pobíhajících lidi mezi kterými vybuchují zásahové výbušky a dým slzného plynu. Přímo mezi lidi zcela nepochopitelně také vjíždí vysokou rychlostí houkající policejní dodávky, aby vykonaly jakýsi půlkruh a vrátily se na víceméně vyklizenou část louky. Pokud se stále objevují spekulace o údajně přejetém člověku policejní dodávkou přímo na louce, tak uvedené záběry k jejich vyvrácení zrovna nepřispějí.)

Na řadu přišlo rychlé prohlížení fotografií z CzechTeku. Jednalo se jak o policejní fotografie tak i o fotografie, které shromáždila policie z otevřených zdrojů. Část fotografií, byla roztříděna podle druhu záběru, např. slzný plyn, zadržení spoutaní páskami, policejní taktika, atd. Mezi fotografiemi byly i amatérské videozáznamy. (Některé z nich jsou k dispozici na webu Policejního státu.). Ani tyto materiály nevnesly do případu nějaké nové skutečnosti.

Tím bylo skončeno dokazování. Ani jedna strana nenavrhovala další důkazy.

Žalobce Zbyněk Eger v závěrečné řeči uvedl, že považuje trestný čin za prokázaný a za prokázané považuje i určení pachatele. Policista Grepl sice označil pachatele i přes ztíženou situaci, která na místě panovala, ale po celou dobu si byl svou výpovědí jistý, neměnil ji a byl si plně vědom odpovědnosti za své svědectví. Přestože jsou videozáznamy, které jsme viděli, neprůkazné, lze z nich odhadnout, že útočníci proti policistům většinou vybíhali a bylo tedy snadné je určit. Obecná viditelnost byla také dobrá.
Svědci obhajoby sice popírali, že by obžalovaný něco házel, na druhou stranu připustili, že nikdo z nich ho na sto procent neviděl po celou dobu.
Podle názoru žalobce by měl být Rudolf Sedláček uznán vinným. Trest navrhl podmíněný v dolní hranici trestní sazby.

Obhájce obžalovaného Petr Hrůza měl na případ jiný názor. Na úvod zdůraznil, že posouzení celé události je náročnější a že se rozhoduje o vině. Ta musí být precizně prokázána a nesmí o ní trvat žádné pochybnosti. Nezpochybnil skutečnost, že se útok stal a policista byl zraněn. Za to napadl špatně odvedenou práci policie. Ta nebyla schopna přesně určit nejen čas incidentu, ale ani čas zadržení obžalovaného. Obhajoba tím měla mimo jiné ztíženou situaci při výslechu svědků. Jediným důkazem bylo svědectví policisty Jana Grepla, který pachatele útoku viděl a následně ho identifikoval. Zraněný policista David Cerman neřekl k objasnění věci nic podstatného. Poukázal také na nesrovnalosti ve výpovědi obou policistů.
Svědek Jan Grepl vypověděl, že útočníka zahlédl asi na 10 až 15 sekund. Po té to nahlásil svému nadřízenému a ten předal informaci dál a další určení policisté se vydali útočníka zadržet. Už při tomto předávání informací je vzhledem k situaci, která na místě panovala, docela pravděpodobné, že mohlo dojít k omylu.
Policista Grepl dále vypověděl, že se dostavil na služebnu policie v Tachově. Tam uviděl na chodbě mladíka, kterého považoval za útočníka. Policisté mu také ukázali občanský průkaz zadrženého a on ho podle fotografie poznal. Podle obhájce Hrůzy tímto došlo k zásadnímu porušení postupu, který stanovuje trestní řád.

K pochopení celé situace je také třeba uvést, že policisté měli za sebou rušné a dramatické odpoledne. Taková situace se přitom na Tachovsku neodehrává příliš často, maximálně jednou za rok. Policisté byli vystaveni silným útokům. Dopadali na ně klacky, tyče, kameny, lahve. Také byli cílem slovních útoků, často velmi vulgárních. To jsme mohli vidět i na videozáběrech. Viděli jsme i to, že policistům pod tímto tlakem také často povolily nervy. Obě strany konfliktu byly vzrušené a atmosféra byla maximálně vypjatá. Musíme si také uvědomit, že lidská schopnost vnímat a reprodukovat takovéto vypjaté momenty je také omezená. Jinak řečeno, policisté toho museli mít v sedm hodin večer prostě dost. Netvrdím, že policista Grepl je nevěrohodný, chci jen říct, že se mohl prostě splést.

Další významnou věc, kterou policejní vyšetřovatel zanedbal je rekognice. Je to standardní postup při vyšetřování, který má zajistit odstranění pochyb. Má prokázat, že svědek dokáže identifikovat věc či osobu důležitou pro vyšetření trestného činu.V případě osob probíhá tak, že svědek jí musí vybrat z několika podobných jedinců.
Vyšetřovatel nejen, že rekognici vůbec neprovedl, ale dopustil i to, aby policista Grepl spatřil zadrženého na chodbě policejní služebny a navíc mu ukázal jeho občanský průkaz.Tímto svým konáním se policejní vyšetřovatel dopustil zásadní procesní chyby. Tento nedostatek je tak závážný, že především z tohoto důvodu nelze obviněného uznat vinným.

U svědků, kteří byli společně s Rudolfem Sedláčkem účastníky technopárty, bych rád zdůraznil, že všichni shodně vypovídali, že ani jeden z nich nebyl vůči policii agresivní. Naopak uvedli, že agresivní byli spíše cizinci. To, že svědci obhajoby připustili, že obžalovaného neviděli po celou inkriminovanou dobu vypovídá spíše o tom, že jejich svědectví je upřímné a nesnaží se za každou cenu svého kamaráda křečovitě hájit.

Na základě všech těchto uvedených skutečností jsem přesvědčen, že není možné, aby byl můj klient uznán vinným. Navíc, když jediný důkaz obžaloby stojí na výpovědi jediného svědka.

Závěrečné slovo patřilo Rudolfu Sedláčkovi. Ten pouze znovu zopakoval, že se uvedeného činu nedopustil a policisty nenapadal.

Soudkyně vyhlásila dvacetiminutovou přestávku, po které měl být vynesen rozsudek.

Když jsme se o přestávce společně s Rudolfem Sedláčkem vydali zakouřit si před budovu soudu, čekalo nás na tachovském náměstí bizarní překvapení. (Vidíte ho na fotografii.)
Na náměstí probíhala předvolební akce ČSSD s pověstným oranžovým double-deckerem. Z ampliónků se linuly líbezné melodie a jednička západočeské kandidátky Václav Votava diskutoval s několika lidmi. Poslanec Votava minulý týden v pořadu České televize obhajoval zásah proti CzechTeku. Prý na CzechTeku byl a zásah považuje za oprávněný. Podle něj je jen „otázka zda-li v určitých momentech byl zcela přiměřený od některých policistů.“
Vzhledem k tomu, že jsem těsně předtím viděl videa ze zásahu, přál bych mu, aby měl také někdy možnost si českou policejní přiměřenost prožít. Bohužel rozhánění mítinků ČSSD naší profesionální policií asi v blízké době nehrozí.

Udála se tak podivná smyčka, ve které se spojil konkrétní osud jednoho účastníka CzechTeku a praktická politika strany, která se osm let pokouši řídit něco, čemu se říká stát.

Kdyby se její vrcholní představitelé nechovali pokrytecky a populisticky a nesledovali pouze své pochybné mocenské cíle, nemuselo k setkání na tachovském náměstí vůbec dojít. Soudy by se nemusely zbytečně zabývat důsledky uměle vyvolaného konfliktu. Rudolf Sedláček by nemusel čelit obvinění za čin, který možná vůbec nespáchal.


Po dvaceti minutách jsme se vrátili do soudní síně a vyslechli rozsudek Michaely Řezníčkové:

Soud nepochybuje, že se skutek stal. Trestný čin považuje za prokázaný. Rovněž považuje za prokázané, že nějaký mladík hodil po policistech 2 kameny. První kamen policisty přeletěl a minul. Druhý zasáhl policistu do zad a způsobil mu poranění páteře. Nebylo však jasně prokázáno, že skutek spáchal obžalovaný.
Soud pečlivě hodnotil výpověď svědka Grepla. Soud má za to, že svědek je věrohodný.
Krom pochybností, které uvedla obhajoba, považuje soud za důležitou především roli času. Jedinými spolehlivými časovými údaji, o které se můžeme opřít, jsou časy přistání a odletu vrtulníku. Z porovnání těchto údajů s výpověďmi svědků je jasné, že mezi činem a zadržením údajného pachatele uběhlo minimálně 30 minut. Tato doba je příliš dlouhá na to, aby bylo možné vyloučit případný omyl. Obžalovaný je proto zproštěn obžaloby.

Obhajoba se po vynesení rozsudku vzdala práva odvolání. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Rozsudek tak není ještě pravomocný.

Poznámka:
Tento článek je volným zachycením soudního přelíčení. Jednotlivé výroky zúčastněných nejsou zcela kompletní a mohou se v detailech lišit. Přesto jsme se maximálně snažili o co nejvěrnější zachycení události.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] no3: tak to dobre dopadlo (07.04.2006, 17:15:30)
ne? ;)
[2] suttek: (07.04.2006, 20:48:10)
zaplať teknobůh ;*)
[3] Eva: :-)) (07.04.2006, 23:34:11)
Ten Teknobůh je dobrej... a ta fotička ještě lepčí! :-)))))))
[4] RuDoLpHaToR: Miluju Paroubka :D (10.04.2006, 02:21:31)
No to mne poser vzdyt to jsem ja :D
[5] ruka blogu: (10.04.2006, 08:26:52)
..ses už proste hvězda ;*)
[6] rakovinaplic: (12.04.2006, 18:18:46)
skoda :))

[7] k.krTEK..: rudo! (16.04.2006, 19:32:02)
muj muzi ja vedela ze si to nebyl ty ale ten osklivy vedle tebe :-D
[8] FERO: Ne dyk more (22.04.2006, 03:19:38)
Sme tam byli s kluci a dyz sme vykradali stany tak se k nam pridal.Takze toho pana tim kamenem nemohl trefit :D
[9] jungel: (15.05.2006, 02:54:53)
lidi buďme soudný pokud to někdo udělal zaslouží si stejnej postih jako chlupáči za czektek tim neřikák že to udělal