[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Premiér, který ovlivňuje policii patří do vazby. Stejně jako policisté z incidentu. Probere se státní zástupce? (Blisty.cz)


2006-05-3, 12:00:00 • Média
Naprosté nepochopení demokracie
(Jan Zeman, Britské listy, 3. května 2006)

Policisté, kteří spáchali útok, by měli být postaveni před soud

Premiér nemá v ČR žádnou pravomoc "osobně dohlížet na řádné vyšetření". Premiér zjevně nepochopil svoji roli v rámci demokracie ani její pravidla. Odstoupení je mimo právní diskusi. Měl-li by být v ČR skutečně dodržován zákon, tak jak je napsán, premiér by měl být "předveden", umístěn do vazby, aby už neměl možnost ovlivnit vyšetřování a svědky. Obviněn. Nestane-li se tak, lze se oprávněně domnívat, že ČR není právním státem.

Mám za to, že postup vlády i orgánů činných v trestním řízení v kauze vyšetřování zbití Kateřiny Jacques je procesně nesprávný. Protože existují jasné důkazy, že se policisté přihlížející neadekvátnímu zásahu svého kolegy dopustili nejen nedbalostních trestných činů, ale i zcela jasně úmyslného a nezákonného nátlaku na novináře Michala Vlka, aby zničil důkazy o jejich vlastní trestné činnosti, pod záminkou "předvedení". Tak vznikl vazební důvod vyjmenovaný v OSŘ. Zúčastnění policisté by měli být nikoli jen postaveni mimo službu, ale zatčeni a umístěni do vazby. Odpovědnou osobou uvalit vazbu není Policie ČR, ani inspekce MV, ale státní zástupce. Neučinil-li tak bez zbytečného odkladu, je to důvodem podání stížnosti pro porušení zákona.

Při vší úctě ke zbité, kdyby nebyla oběť ředitelkou sekce lidských práv vlády, nic by se patrně nestalo, a případ by byl odložen, tak jako v naprosté většině předchozích případů policejní brutality "vyšetřované" inspekcí MV. Osobně si myslím, že zbití Kateřiny Jacques není nic "nového", v porovnání s takovým skandálem, jakým je zatčení novináře v přímé souvislosti s tím, že celý incident dokumentoval. V autě ho pak policista vyzýval, aby záznamy smazal. Měl snad Michal Vlk této "výzvy" policisty uposlechnout??

Policisté navíc snad na místě svého trestného činu dokonce zanechali nezletilé děti oběti. K tomu nemám slov.

Případ svědčí o vysloveně gangsterských metodách panujících v práci Policie ČR. Jejich prezident ji v televizi přirovnal k "firmě". Čí asi? Ministr vnitra prohlásil, že by se celá věc měla posuzovat jako dílo jednotlivce. Kamufláž. A předseda vlády se to dokonce snaží hrát na nepříčetnost.

Ať už je to jakkoli, premiér nemá v ČR žádnou pravomoc "osobně dohlížet na řádné vyšetření", naopak, něco takového by bylo nejen flagrantně v rozporu s Ústavou ČR, ale lze již implikovat, že se v jeho případě jednalo o přípravu k trestnému činu zneužití pravomoci veřejného činitele s podobnými vazebními důvody jako v případě policistů, jelikož vstupovat do jakéhokoli vyšetřováni, jinak než jako svědek, je mu nejen z titulu a povahy jeho ústavní funkce zakázáno.

Jestliže něco takového Kateřině Jacques přislíbil, svědčí to znovu o tom, že sám mlátí občany dvojím metrem. Premiér zjevně nepochopil svoji roli v rámci demokracie ani její pravidla. Odstoupení je mimo právní diskusi. Měl-li by být v ČR skutečně dodržován zákon, tak jak je napsán, premiér by měl být "předveden", umístěn do vazby, aby už neměl možnost ovlivnit vyšetřování a svědky. Obviněn. Nestane-li se tak, lze se oprávněně domnívat, že ČR není právním státem.

zdroj: ..:. Blisty.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: