[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Šalamoun: Případ K.Jacques je zlehčován. Žádáme nezávislý úřad pro kontrolu policie mimo pravomoc MV a MS.


2006-05-7, 13:13:17 • Média
Prohlášení občanského sdružení Šalamoun k napadení Kateřiny Jacques
(Šalamoun -spolek na podporu nezávislé justice v ČR, 3. května 2006)

Ačkoli brutální napadení Kateřiny Jaques bylo dílem jediného policisty, je selháním Policie České Republiky jako instituce při plnění její základní úlohy – tj. ochrany osobní bezpečnosti a majetku občanů. Nelze připustit, aby bylo zlehčováno státními orgány, např. ministrem vnitra, velením PČR a jejich mluvčími jako náhodný „úlet“ pokleslého jedince.

Na místě činu byla přítomna organizovaná policejní jednotka, podléhající veliteli zásahu. Ten nezastavil nezákonné jednání svého podřízeného. Někteří z policistů byli svědky násilí, páchaného na Kateřině Jacques, ale nepomohli jí. Velitel zásahu a přihlížející policisté jsou spolupachateli útoku a musí se odpovídat. Nejde o náhodný výstřelek ojedinělého policisty, neboť k policejnímu násilí dochází v posledních letech celkem pravidelně při velkých shromážděních občanů. Viníky se zpravidla nepodaří najít a postavit před soud, neboť je chrání falešná solidarita policistů s pachatelem útoku a zbabělost jim brání přiznat se k spáchanému násilí. Vnitřní kontrolní systém PČR je při odhalování pachatelů násilí neúčinný, selhává Inspekce ministra. To vše je výsledkem politiky budování policie jako systému, nadřazeného nad občany, jehož příslušníci jsou chráněni před vyvozováním odpovědností za překročení zákonem vymezených hranic své pravomoci.

Výstřelky neodpovědných jedinců a lhostejnost jejich kolegů a nadřízených vrhají velmi špatné světlo na policejní sbor jako celek, ačkoli na nezákonnostech se podílí jen nepatrná část jejích příslušníků. Tvrdý postup proti pachatelům násilí je proto v zájmu policie samé.

Není možné trpět nadále stav, kdy se PČR stává nástrojem, ohrožujícím bezpečnost občanů. Vyzýváme proto ministra vnitra a policejního prezidenta, aby přijali opatření, čelící dalšímu zneužívání pravomoci jednotlivými policisty k násilnému jednání vůči občanům. V této souvislosti dále žádáme, aby –

- spolu s pachatelem útoku na Kateřinu Jaques byl přísně potrestán velitel zásahu a přiměřeně okolnostem také přihlížející policisté

- aby byly odstraněny legislativní překážky trestnímu stíhání příslušníků orgánů činných v trestním řízení, podezřelých z tr.č. zneužívání pravomoci veřejného činitele

- aby dohled nad jednáním příslušníků orgánů činných v trestním řízení byl svěřen specializovanému úřadu, nezávislému na ministerstvech vnitra a spravedlnosti

- aby byly zvýšeny trestní sazby za tr. čin zneužívání pravomoci veřejného činitele.

John Bok
předseda spolku Šalamoun

zdroj: ..:. SpolekŠalamoun.com :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Občan: Nezávislost a objektivnost (04.05.2009, 13:47:36)
toť velice spojovací článek k uvedenému článku pana Johna Boka. Nelze diskutovat. Je to tendenční jako prdel. Dnes je vidět kam tato "dáma" dospěla. Neví ani co je biomasa. To není nejhorší, ale velice zkomplikovaqla život slušnému policajtovi. Dnes tato kandiduje do EURO parlamentu. No to je rána.