[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Liga lidských práv zítra podá stížnost k Ústavního soudu na policejní násilí a jeho beztrestnost


2006-05-8, 10:12:39 • Média
Jak Policie ČR beztrestně porušuje zákony
(tisková zpráva Ligy lidských práv, 5. května 2006)

V úterý 9.5. podají právníci Ligy lidských práv stížnost k Ústavnímu soudu pro porušení základního práva tří občanů nebýt podroben nelidskému a ponižujícímu zacházení.

Kauza Petrusek

V noci z 6. na 7. března 2005 byl student Martin Petrusek v Uherském Hradišti bez zjevných příčin fyzicky napaden policistou.

6. března byl Martin Petrusek předveden na policejní stanici. Důvodem předvedení bylo, že u sebe neměl občanský průkaz a policistům nestačilo ústní nahlášení všech údajů, které si mohli snadno ověřit v evidenci obyvatel, ani svědectví jeho kamaráda.

První fyzický útok nastal již v průběhu předvádění, kdy byl Petrusek několikrát udeřen do nohou, rukou a dalších částí těla. Na policejní stanici se fyzické útoky na jeho osobu ještě vystupňovaly. Dva policisté Martina Petruska vyslýchali a třetí – stejná osoba, která studenta inzultovala při předvádění – jej bil do obličejové části těla. Zranění, která Martin Petrusek utrpěl, jsou zdokumentována v lékařské zprávě a na fotografiích: Rány na obličej zanechaly viditelné stopy pod očima (fotografie i popis kauzy byly následně publikovány v médiích, například v deníku Právo).

Poškozený Petrusek se rozhodl uplatnit svá práva a stěžoval si jak státnímu zástupci, tak policejním orgánům. Inspekce MVČR vyslovila podezření ze spáchání trestného činu a případ postoupila Státnímu zastupitelství Brno – venkov.

Přes výsledek šetření Inspekce MVČR i přes nezpochybnitelné doložení zranění lékařským potvrzením a fotografiemi nevedlo vyšetřování státního zastupitelství k obvinění konkrétního pachatele. Státní zástupce konstatoval, že k trestnému činu nedošlo, a případ postoupil vnitřním kontrolním orgánům policie v Uherském Hradišti ke kázeňskému prošetření.

Proti tomuto postupu se vylovila Liga lidských práv, která požádala Krajské státní zastupitelství v Brně o přešetření celého případu. To následně označilo postup okresního státního zastupitelství jako předčasný a vrátilo mu celou věc k došetření. Celý postup se však opakoval, okresní státní zastupitelství opět neshledalo důvod považovat jednání policistů jako trestný čin a předalo případ Okresnímu ředitelství PČR v Uherském Hradišti.

Policejní ředitel v rámci disciplinárního šetření až na závěr uznal, že k útoku na poškozeného došlo, ale konstatoval, že rány do obličeje byly nutné pro zpacifikování poškozeného, neboť se údajně bránil předvedení na policejní stanici. Celý zákrok policisty tak byl označen jako zákonný a v mezích jeho pravomocí.

Dne 9.5. 2006 se Liga lidských práv dne rozhodla podat stížnost k Ústavnímu soudu.

Kauza Ondřej Holous a Pavel Kuchař

Obdobně se po neúspěšném vyšetřování a vyčerpání všech opravných prostředků obrací prostřednictvím Ligy lidských práv na Ústavní soud dvojice účastníků taneční oslavy CzechTek 2005.

Poškození Ondřej Holous a Pavel Kuchař utrpěli zejména škodu na majetku, konkrétně byly do jejich zaparkovaného automobilu příslušníkem Policie ČR bezdůvodně vhozeny dvě dýmovnice.

Přes opakované stížnosti poškozených Inspekce MVČR případ dvakrát odložila s tím, že nenalezla konkrétního člověka, který by mohl do automobilu dýmovnice vhodit.

Po posledním odložení případu se se závěry inspekce ztotožnila i státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství Plzeň – Jih, která podotkla, že další dokazování už není reálné.

Přes příkladnou dokumentaci – fotografie identifikující pět z šesti čísel zasahujícího policisty (který m.j. ranou obuškem způsobil úmyslný úraz dolní končetiny jednoho z poškozených), zajištění policejních dýmovnic, pořízení nákresů situace, doloženého lékařského potvrzení, předložení přepisu zvukového záznamu ze zásahu a předložení dokladu o řádném vyčíslení škody na automobilu způsobené dvěma úmyslně vhozenými dýmovnicemi – nebyl vyšetřujícími orgány nalezen žádný pachatel. Ani pečlivost poškozených, kteří jimi shromážděné důkazy vyvěsili transparentně na internetu, jim na cestě ke spravedlnosti nepomohla.

zdroj: ..:. Blisty.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: