[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Hledám policistu, který by byl ochoten mě zmlátit Zn: Nejraději v Praze, přítomnost TV nutná. (Blisty.cz)


2006-05-13, 17:03:00 • Média
Myslíte si, že kdyby mě ne zmlátil, ale třeba i nějaký policajt zabil a byla u toho kamera, že by snad nastal obrat v naší věci? Ale ne, kam vás vede slepá víra, jsem přesvědčený, že by nepomohla ani smrt člověka, zvlášť když nezastává žádnou státní funkci, protože v tomto státě se dovolají práva pouze lidi, jako paní Kateřina Jacques.

Recese? Svým způsobem ano, ale ne tak úplně. Nevím jak jinak upozornit na neřešený problém. Policista Čermák nepochybil zmlácením bezbranné ženy paní Kateřiny Jacques, policista Čermák pochybil v tom, že si vybral nevhodný objekt své zvůle. Kdyby zbil třeba vedle stojící paní, tak se vůbec nic neděje a kdyby to bylo mimo Prahu, tak ani pes neštěkne a na tom se shodneme všichni.

Co mě opravňuje tohle prohlašovat? Je zde taková analogie. Poslechněte si náš příběh, který naprosto nikoho ze zodpovědných lidí nezajímá. A oslovil jsem doslova kdekoho počínaje kabinetem premiéra, regionální politiky, ano ty co dnes před volbami mají plnou pusu blaha nás občanů a schválně říkám náš příběh, protože se netýká pouze mě, ale všech mých spolupracovníků a jejich rodin.

Ne každý se orientuje v právu a aby článek byl k pochopení, uvedu pár vysvětlujících slov. Objektivní právo se podle kontinentálního pojetí člení na právo veřejné a právo soukromé. Charakteristickým znakem veřejného práva je, že právní vztahy jím upravené jsou asymetrické a nerovné (vrchnostenské), odpovídající vztahu stát-občan. A nelze je měnit dohodou. Naproti tomu soukromoprávní vztahy charakterizuje symetrie a rovnost účastníků. Žádná z těchto stran na základě rovnoprávného postavení není oprávněná druhé straně autoritativně nic nařizovat. A v některých případech má dohoda přednost před zákonem.

Jak nám státní byrokracie zničila podnik (Blisty.cz)
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: