[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Johna Bok: Policie se vymyká veřejné kontrole


2006-05-16, 8:51:00 • Přišlo e-mailem
Záleží jen na nás
(John Bok, 15. května 2006)


Opakující se excesy příslušníků Policie ČR, zneužívání pravomocí veřejného činitele a to na všech stupních, od řadových důstojníků až k samému ministrovi vnitra, opakované lži, nesmyslná a demagogická prohlášení jsou důkazem toho, že pod vedením vlády sociálních demokratů se policie vymyká veřejné kontrole. Tím, že ministr Bublan, premiér Paroubek a celá řada vysokých funkcionářů policie zločinné jednání konkrétních policistů do nekonečna omlouvá tvrzením, že se jedná o selháním jednotlivce, prohlubují tristní a neudržitelnou situaci a skutečnost, že se policejní složky staly státem ve státě.

Tím, že byla policistou zbita a zadržena jedna mladá žena, shodou okolností zaměstnankyně vlády, se jen potvrdilo, že policisté si myslí a jsou přesvědčeni o tom, že si mohou dělat co chtějí. Ani horlivé a pohotové jednání obou pánů v tomto dotčeném případě nijak nemůže zásadním způsobem napravit to, co je zcela evidentně důsledkem zcela chybně fungujícího systému. O to víc, uvědomíme li si, že ve vedení vnitra a policie jsou v převážné míře ti, kteří oddaně sloužili totalitnímu režimu.

Až nyní je zřejmé, že zlehčení významu "Občanských komisí", které měly provést očistu bezpečnostních složek státu, bylo nejen krajně nezodpovědné, ale pro zdravý vývoj demokratické společnosti destruující. Svými stanovisky k jednotlivým causam je v tom utvrzuje jak předseda socialistické vlády, tak i jeho ministr vnitra.

Je příznačné pro rezort vnitra, že vysoký úředník tohoto ministerstva, JUDr. Petr Hanzal, ředitel kanceláře ministra vnitra, sdělí v reakci na dopis pana Františka Janoucha ministru vnitra, jimž se na něj obrátil ve věci nezákonně pronásledovaného a kriminalizovaného MUDr. Yekty Uzunuogla: *".... s politováním sděluji, že u Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby policie a vyšetřování Policie ČR se již nenachází žádný písemný materiál vztahující se k věci MUDr. Uzunugla, protože byl již z důvodu uplynutí doby skartován".* Pan JUDr. Hanzal evidentně vykazuje tentýž přístup k nezákonnému jednání policejních složek, jako jeho ministr. Znalý práva by měl vědět, že dokud není případ orgány činnými v trestním řízení zcela uzavřen, nemohou být žádné dokumenty, svazky, vyšetřovací či operativní spisy skartovány, či jakkoli redukovány. Pan ředitel Hanzal, v intencích vnitra a jeho ministra, potažmo vlády která je u moci, jednoznačně sděluje veřejnosti, že zákony se na policisty v některých situacích nevztahují. Obzvláště tehdy, je li potřeba zamést stopy jejich nezákonného a zločinného jednání.

Proto je na čase, aby konečně voliči, s plnou odpovědností rozhodli o budoucí podobě ministerstva vnitra, zejména pak o tom, jakou policii budeme mít.

Zaleží jen na nás.

John Bok
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: