[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Global Street Party 1998: Stejná policejní brutalita, stejné lži policie i politiků. Tehdy kryl policejní zvěrstva Cyril Svoboda.


2006-05-27, 1:31:00 • Retro
Spornost zásahu Policie ČR 16. května
(Český Rozhlas, Radiožurnál, 26. května 1998)


Antonín Zelenka vás zve k poslechu diskuse na téma, které není nijak příjemné, jak pro českou policii, tak pro zúčastněné demonstranty v Praze 16. května. Na postup policie jsou různé názory, jak od politiků, novinářů, tak i od veřejnosti. Protestovat a vyjadřovat svůj nesouhlas proti čemukoli a komukoli násilím, je jistě ten nejhorší způsob. Na druhé straně by policie měla být profesionální a razantně by měla vystupovat proti těm, kteří si to zaslouží. Na postup české policie bylo podáno několik stížností a trestních oznámení. Podle vyšetřovatelů by šetření mělo být hotovo do dvou měsíců. Do dnešního dne je devět lidí ve vazbě. Tolik jenom několik fakt na úvod. A diskusi zahájíme různými názory, tak, jak je v anketě zaznamenala Marie Vrábelová.Moderátor (Antonín Zelenka):
Takže do rozporuplného hodnocení se pokusíme v následujících 35-40 minutách vnést trochu světla. Pokusí se o to tito hosté: ministr vnitra Cyril Svoboda, dobré odpoledne, za policii ČR přijal pozvání plk. Radislav Charvát, který je pověřený řízením pražské policie, dobrý den. Dále ve studiu vítám Stanislava Pence z Dokumentačního střediska pro lidská práva, dobrý den, Johna Boka za spolek Šalamoun, dobré odpoledne, a pana magistra Václava Vlka, který je právním zástupcem některých postižených demonstrantů.

Dobré odpoledne, pánové, vám všem. Dovolte úvodní otázku společnou pro vás pro všechny. Protože posluchači i diváci televize měli možnost už po několik dní sledovat nebo slyšet komentáře k této události v centru Prahy, že šlo o demonstraci, která byla spojována, spojena s rabováním. Já bych vás poprosil o vaši charakteristiku, jak tuto demonstraci, tuto událost hodnotí každý z vás. Prosím jenom o stručnou odpověď a reakci. Poprosil bych asi pana ministra.

Cyril Svoboda:
Tak já myslím, že na počátku to bylo v pořádku, protože, myslím si, že máme každý právo na vyjádření svého vlastního názoru. A jak už říká i pan prezident Václav Havel, lidská svoboda je nedělitelná. Tzn. že není, nepřísluší nám sdělovat tu formu, jak já vyjadřuju svůj názor, to je myslím, že naprosto legitimní a v pořádku. Tam došlo, podle mě, k selhání organizátorů té akce. Pro mě ovšem klíčové je a policie nezasahovala pořád, stále. I když byly útoky proti policistům, teď se asi dovíme, že jak to tam bylo i z pohledu druhé strany, ale policie zasáhla v momentu, kdy se sáhlo na majetek. A pro mě je vlastnictví nedotknutelné. A argumenty, že vyjadřuji svůj názor tím, že ničím výkladní skříně, že beru zboží, které není moje, znamená, že sahám na něco, co je zásadně chráněno ústavou a tím našim právním řádem. Vlastnictví je nedotknutelné a to byl ten moment, kdy jaksi policie musela mít potom pokyn zasáhnout. To byl ten zlomový moment.Radislav Charvát:
Já si myslím, že je to logické, protože policie podle zákona má za povinnost dokonce chránit život, zdraví občanů a chránit jim majetek. Takže policie zakročila tak, jak měla, a tak, jak jí zákon ukládá. A samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že policie zakročila podle zákona. To, co policii zákon umožňuje.Stanislav Penc:
No já bych za prvé nerad, aby to ze začátku tak, že jedna strana, ta strana, která stojí na straně zákona a ta druhá strana, která stojí na straně výtržníků. To bych chtěl, aby se to nějak oddělilo. A teďka bych řekl k tomu tématu. Co se týká toho, jestli policie má zasáhnout proti lidem, kteří ničí majetek anebo ohrožují zdraví a životy jiných, tak to samozřejmě každý s tím souhlasí. Ale pointa celá, proč my se o tento případ zajímáme a proč asi dneska sedíme tady v rozhlase, je ten, že podle očitých svědků policie ve Vodičkově ulici zasáhla až deset minut poté, co došlo k rozbití výkladních skříní Mc Donaldu a podle svědků ti lidé, kteří rozbili výkladní skříň a ti lidi, kteří si z řeznictví odnášeli salámy a jiné věci, tak ti už dávno odešli. A policie neadekvátním a brutálním způsobem zasáhla proti zúčastněným lidem a to tak, že z Karlovýho náměstí najely antony, zatarasili cestu lidem, z toho vyskákali policisté s obuškama a začali mlátit hlava nehlava každýho.Cyril Svoboda:
Víte, já na to zareaguji jinak. Já samozřejmě ten sloupek pana Vaculíka jsem nečetl. Já jsem doopravdy přesvědčen o tom, že policie tam tu svoji práci odvedla perfektně. Jako já nechci a ani samozřejmě 100%ně nemůžu vyloučit to, že možná došlo k ojedinělým excesům a na to naopak jako budu rád, když se tyhlety oznámení, které zatím eviduje, já nevím, několik skupin, aby se důsledně prošetřily. A budu jenom rád, protože ono svým způsobem důsledné prošetření těch zákroků policie je i ochrana té policie. Já vám řeknu jednu takovou zkušenost. Já vím, že ve Švýcarsku, v Anglii samozřejmě a viděli jsme to i v televizních zprávách, policie provedla taky zákrok. Tam nikdo nediskutuje o tom, jestli ta policie provedla zákrok brutální nebo ne. Samozřejmě vy mně budete říkat, že asi ty policie v těchto druhých zemích jsou profesionálnější než jsme my.

Cyril Svoboda:
Začali, protiprávní jednání začalo těmi účastníky, když se dali na pochod. Přece pochod nebyl nikde povolený, nebyl nikde oznámen.Radislav Charvát:
Samozřejmě, jako to my jsme tam říkali a sdělujem. A já jsem samozřejmě rád, že to můžu zopakovat. Jestli někdo teda dokáže, že policie uškodila někomu nevinnému, tak samozřejmě povinností policie je, aby se minimálně omluvila. Nehledě na to, aby se s těma občany vyrovnala i trošku jinak. Ale to přece ne zpochybňujem od začátku. My říkáme, že zákrok policie byl přiměřený, adekvátní dané situace a jsme přesvědčeni o tom, zejména teda při tom konkrétním zákroku v té Vodičkově ulici, že ten, kdo tam neměl co dělat, měl prostor a čas odejít. Svědci jsou třeba i z Novoměstského pivovaru. Tam jako samozřejmě lidé odcházeli i během toho zákroku.Stanislav Penc:
Já jsem měl pocit, že, protože ten zákrok byl před deseti dny, já jsem měl pocit, že na základě zveřejněných věcí a na základě věcí, kteří... výpovědi jednotlivých svědků a toho, co jaksi už vyšlo najevo z toho zákroku, že policie nebude trvat na tom, že zákrok byl adekvátní, přiměřený situaci. Já znovu zopakuji to, co my víme z výpovědí. Ta situace byla taková, že policisté vyskákali z antonů a začali řezat hlava nehlava lidi. Tam jsou svědecký výpovědi i lidí z okolních baráků, kteří říkají, že člověk měl pouta na rukou a policajti do něj kopali. Potom na policejních stanicích, kam je odváželi, jak na ???není rozumět??? tak do Bartolomějský ulice, tam jsou výpovědi lidí, kteří vypovídají, že ty lidi, že ty policisti do nich řezali neuvěřitelným způsobem. Já jsem za komunistů dostal od policie přes hubu hodněkrát za demonstrace, ale nikdy v životě jsem nezažil, že bych dostával víc lidí, vždycky jsem dostával jenom já. A bylo to v různých místech. Ale tady to byl, podle těch popisků, my jsme se bavili se 60 lidma dohromady. A zatím podle popisku, co ty lidi říkaj, to byla tak brutální záležitost, že já vůbec nechápu, že ta policie, i když ty informace už dávno má, že stále trvá na svým. Těch právních pochybení, bavíme se zatím jenom o zákroku, až se budeme bavit o tom, co dál nastávalo, to jsou neuvěřitelný věci. Já jsem měl pocit, že přicházíme sem proto, aby jsme ty věci nějak ujasňovaly, ale ono v tom matení veřejnosti se z vaší strany dále pokračuje, pane Charvát. Mě to mrzí, velice mě to mrzí.

celý přepis pořadu na: ..:. Kozy.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Miztli: Cyril Svoboda (26.03.2010, 09:10:36)
Je morálně opotřebovaný účelový pokrytecký svatoušek , jako celá pokrytecká církecv , co káže lidem , co mají dělat ačkoliv provozují homosexuální výstřelky.
Je to ničemná instituce a pryč s ní a jejich příznivci , ať si souloží s kým chtějí , ale netahají do toho druhé , tu jejich svatouškovskou pokryteckou morálku , financovanou převážně nevěřícími.
Takže , je to pokrytecký černoprdelník