[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Pro osvěžení paměti: Byl policejní zásah na CzechTeku v souladu s právem?


2006-06-10, 9:42:22 • CzechTek
Zásah na CzechTeku v souladu s právem?
(ze zprávy ombudsmana)


1. Důvody postupu Policie ČR spočívající v blokování vjezdu ze silnice č. 198 na účelovou komunikaci vedoucí do prostoru technoparty byly v čase doplňovány a měněny, ačkoli je nasnadě, že jejich uzavřený výčet musel být Policii ČR znám v okamžiku zahájení a pokračování blokace. Blokace neměla právní opodstatnění z důvodů, kterých se Policie ČR dovolává.

2. Policie ČR vědomě dezinformovala veřejnost, že ze strany společnosti Italinvest, s.r.o., došlo k odstoupení od dohody o užívání pozemků pro technoparty uzavřené s Václavem Šroubem.

3. Policie ČR dávala účastníkům technoparty nekvalitní výzvy (co do obsahu, slyšitelnosti, četnosti a době, po kterou byly sdělovány), které předcházely jejím služebním zákrokům. Policie ČR tak neprovedla dostatečná preventivní opatření, která by byla byť i jen teoreticky způsobilá předejít zákrokům započatým v prostoru technoparty dne 30. 7. 2005 okolo 16:30 hod. a 20:30 hod. Výzvy nebyly dávány v průběhu uvedených zákroků. Účastníkům technoparty nebyly dány výzvy s výstrahou, že pokud od svého jednání neupustí, policie proti nim použije donucovacích prostředků.

4. Policie ČR dostatečně nevyvrátila námitky účastníků o nedůvodném používání donucovacích prostředků v průběhu služebního zákroku pod jednotným velením dne 30. 7. 2005 v době od 20:30 hod., pokud k nedůvodnému použití došlo.

5. Policie ČR z celkového pohledu nepořídila dostatečně kvalitní videozáznamy svých služebních úkonů a zákroků proti účastníkům technoparty. Videozáznamy v převážné míře neobsahují datum a přesný čas pořízení jednotlivých záběrů. Jejich vypovídací hodnota je tím nepochybně snížena. Videozáznamy vykazují také rozdílnou kvalitu. Pro jednoho autora záběrů je například typické, že spíše než hodnotné videozáznamy pořizoval zvukový záznam, když snímá toliko nohy účastníků technoparty a policistů. Jiný autor se zase záměrně při natáčení odpoledního zákroku dne 30. 7. 2005 vyhýbá momentům, které naznačují, že v blízkém okolí „se něco děje“ a kamera raději zamíří jinam. Výhrady mám rovněž k dokumentaci jednotlivě podávaných hromadných výzev, či k chybějící dokumentaci služebního zákroku pod jednotným velením dne 30. 7. 2005 po 20:30 hod.

6. Policejní opatření proti účastníkům technoparty řídil ředitel OŘ PČR Tachov. Ze strany Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR a Policie ČR správy Západočeského kraje v Plzni nebyla poskytována dostatečná pomoc řediteli OŘ PČR Tachov a jemu podřízeným policistům.

7. Policie ČR neobstála při mediální prezentaci zákonnosti, nezbytnosti a přiměřenosti svého postupu. Celková mediální prezentace důvodů a průběhu služebních úkonů a zákroků Policie ČR, a to jak v době samotného policejního opatření proti účastníkům CzechTeku 2005, tak po jeho skončení, nebyla jednotná, v některých případech byla dokonce nepravdivá a zdůvodnění postupu Policie ČR se v čase vyvíjelo.

KONEČNÉ STANOVISKO VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV O POCHYBENÍCH POLICIE ČR
V POSTUPU PROTI ÚČASTNÍKŮM TECHNOPARTY CZECHTEK 2005

zdroj: ..:. Ochránce.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: