[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Podle velitele západočeského antikonfliktního týmu jsou 3 typy technařů – baviči, feťáci a rváči (PlzeňskýDeník.cz)


2006-06-22, 9:08:00 • Média
Urban: Technaře přebarvíme na zeleno
(Eva Plevková, Plzeňský deník, 21. června 2006)


V západních Čechách se rodí policejní antikonfliktní tým. Právě jeho členové by na akcích typu CzechTek měli být mírovou spojnicí mezi technaři a těžkooděnci. Právě oni by měli zabránit zbytečnému násilí z obou stran. V čele západočeského antikonfliktního týmu stojí major Karel Urban.

* Co se skrývá pod názvem antikonfliktní tým?

Jedná se o pilotní týmy, které prozatím vytvořily tři správy Policie České republiky -Správa severočeského, severomoravského a západočeského kraje. Jde o preventivní záležitost. Antikonfliktní tým by měl být spojovacím můstkem mezi pořádkovou jednotkou, tedy těžkooděnci, a účastníky akcí, jako je technoparty. Aby fungovala vzájemná komunikace, abychom věděli, co oni chtějí, a dovedli jim vysvětlit, co chce policie

* Vznikají antikonfliktní týmy jako reakce na loňský CzechTek?

Jsou zaměřené zejména na CzechTek, jejich vznik ale přímo s touto akcí nesouvisí. Nápad zřídit u nás antikonfliktní týmy vznikl dávno před jeho loňským ročníkem. V té době už se špičkový management policie podrobně seznamoval s tím, jak obdobné týmy fungují v Německu. Velice vážně se to tady začalo brát po zhodnocení CzechTeku ombudsmanem. Na začátku letošního roku se sešly dvě desítky lidí z krajských správ a policejního prezidia a začalo se intenzivně pracovat.

* V jaké fázi budování týmu se nyní nacházíte?

Nyní máme 21 proškolených členů připravených do akce. Vybrali jsme je z několik desítek uchazečů, jejichž zájem mě mile překvapil. Jsou mezi nimi i tři ženy. Proškolení lidí děláme všechny tři správy společně. Co se týče počtu členů týmu, jsou na tom ostatní kraje obdobně.

* Jaká je vaše finální představa? Kolik by měl mít antikonfliktní tým členů?

Podle mě by stačilo, pokud by každá správa v rámci republiky měla do dvaceti členů. Souvisí to s vyškolením, vybavením a řízením. Na velké akce by se sjeli policisté i z ostatních krajů. Například na CzechTek, kterého by se účastnilo kolem pěti tisíc technařů, by mohlo být nasazeno 40 až 60 členů antikonfliktního týmu.

* Antikonfliktní tým je speciální vyčleněná skupina lidí v rámci policie?

Ne, týmy tvoří řadoví policisté, kteří zůstávají na svých pracovištích a tohle je pro ně činnost navíc. Jedná se o mladé lidi, v průměru slouží u policie do deseti let. Už něco znají, mají nějaké zkušenosti. Je potřeba, aby uměli komunikovat s lidmi, pohotově reagovat a byli trpěliví. Někomu budou muset něco opakovat třeba desetkrát. Výbušné agresivní typy jsou nepoužitelné.

* Plynou jim z jejich členství v týmu nějaké výhody? Dostávají například příplatky ke mzdě?

Je to běžný výkon služby, stejně jako když jsou nasazení další řadoví policisté. Účast na akci se jim započítává do fondu pracovní doby. Mají určitý příplatek za zvýšené riziko, protože budou pracovat v přímém kontaktu s lidmi, jako jsou technaři nebo skinheadi. Cením si toho, že i bez ohledu na peníze to opravdu chtějí dělat, chtějí pomoci zlepšit pohled na policii.

* Co konkrétně budou členové týmu dělat na akcích podobných CzechTeku?

Pracovně jsme si technaře rozdělili na zelené, žluté a červené. Na základě zkušeností z loňska a předloňska je jasné, že řada lidí se na party přijde pobavit, vyblbnout a poslechnout si muziku. Ti jsou pro nás zelení. Žlutí se pak přijedou zfetovat nebo opít. Určité procento lidí tam jde s cílem vyhledávat konflikt, porvat se mezi sebou a hlavně s policií. Tito červení radikálové přijíždějí hlavně ze zahraničí. Úplně zjednodušeně nám jde o to přebarvit většinu účastníků na zeleno, aby neporušovali zákony. Pak nebude potřeba zásah těžkooděnců.Někteří technaři se již začali přebarvovat na zeleno (DIY Karneval –Praha 17.6.2006)

Jak toho chcete dosáhnout?

Práce týmu začne ještě před zahájením akce. Členové se nebudou pohybovat přímo mezi technaři, ale na přístupových cestách nebo na okraji vymezeného prostoru. Do určité míry budou jako pořadatelé, kteří směřují tanečníky a udávají jim určité hranice: "Ano, jste tady dobře, ale touhle cestou jít nemůžete. Ta je soukromá. Vemte to tudy... " Asi takhle. Máme připravené i letáčky pro cizince s upozorněním, jaký prostor je pro party vyhrazený. Počítáme s tím, že by na místě byli tlumočníci a informační servis.

Myslíte si, že s členy týmu technaři budou chtít komunikovat a budou je poslouchat?

Jsem přesvědčený o tom, že řada lidí, kteří se jdou skutečně bavit a zatančit si, nebudou mít problém si je vyslechnout. Členové týmu na první pohled nebudou vypadat jako policisté, kteří by je chtěli odněkud vyhánět nebo je nějak dirigovat.

Budou tedy v civilu?

Ano, budou v civilním oděvu, přes který budou mít žluté vesty. Něco podobného jako mají dopravní policisté. Na nich bude nápis policie, na zádech pak Antikonfliktní tým.

V případě, že v davu vzniknou nepokoje, není úkolem antikonfliktního týmu je usměrňovat?

Když se budou účastníci party rvát mezi sebou, je to jejich věc. My mezi ně nepůjdeme. Pro členy týmu by to bylo téměř smrtelné nebezpečí, kdyby se dostali do davu. Nebudou mít čím se bránit.

A až někdo z technařů vezme kámen a hodí ho na policisty, je tam ještě prostor pro vyjednávání?

My nechceme, aby pořádková jednotka byla na dohled účastníkům. Aby je technaři neviděli v černých kombinézách a se štíty a aby je to nedráždilo, neprovokovalo. Necháme je uklizené někde vzadu. Nebudou mít tedy po kom házet kameny.

A co když někdo napadne přímo členy antikonfliktního týmu?

Budou u sebe mít vysílačky, zavolají si pomoc. Oni jsou proškolení na to, aby sami rozpoznali okamžik, kdy jim hrozí nebezpečí, a vycouvali. Poznají, kdy už s lidmi nemá smysl dále mluvit a přemlouvat je a kdy je lepší se stáhnout.

Zasahoval už západočeský tým v ostré akci?

To ještě ne. V květnu se konalo cvičení v Balkové na severním Plzeňsku. Tam jsme cvičili moment, ke kterému právě v praxi nesmí dojít. Členové týmu se dostali mezi technaře a bylo nutno jim nějakým způsobem pomoci ven. To bylo spíše cvičení pro pořádkovou jednotku. Severomoravané nasazují tým při sportovních utkáních. Mají tam dobré výsledky.

Chystáte se na avizovanou technoparty do vojenského prostoru Doupov u Karlových Varů?

Prostor byl nabídnut organizátorům, jestli tam však party bude, není jisté. Někdo říká, že ano, někdo, že si technaři nenechají poroučet. Určitě bychom si naše schopnosti chtěli prověřit naostro. Nezaměřujeme se ale pouze na CzechTek. Tým může pomoci při akcích různých extremistických hnutí nebo při živelních pohromách. I tehdy je potřeba poskytovat lidem informace, co se děje, jak bude postupovat policie, jaká bude koordinace s hasiči a podobně.

Jak dlouho bude pilotní projekt trvat?

Počítáme, že do první poloviny příštího roku. Pak vyhodnotíme naše zkušenosti. Já osobně jsem přesvědčen, že antikonfliktní tým je potřebný a citelně u nás chyběl. Je to komunikační most mezi policií a veřejností. Po loňském a předloňském CzechTeku byla policie vždy prezentována negativně. Už nikdo nikdy neřekl, proč ke vzájemnému střetu s technaři došlo, nebo co policie udělala pro to, aby tomu zabránila. Tuhle komunikační mezeru se snažíme překlenout.

Antikonfliktní týmy

Jedná se o preventivní policejní skupinu.
České týmy se inspirují z práce německých policistů.
Formují se od počátku letošního roku.
Do pilotního projektu se zapojily tři krajské policejní správy.
Plzeňský tým má 21 členů z řad řadových policistů, jsou mezi nimi tři ženy.

Úkoly antikonfliktního týmu

AKT má transparentním způsobem prostřednictvím komunikace předcházet agresivnímu jednání osob.
Členové AKT intenzivně vysvětlují smysl a účel příslušných policejních opatření a v případě potřeby diskutují s občany i o blízkých oblastech problémů.
Členové AKT upozorňují účastníky akce nebo shromáždění na zákonné povinnosti policie v případě spáchání protiprávního jednání.
Členové AKT se orientují na cílové skupiny účastníků akce nebo shromáždění, na místní obyvatelstvo, diváky a na zástupce médií.

Kde potkáte antikonfliktní tým?

Při setkání extremistických skupin.
Při plánovaných i neplánovaných shromážděních občanů.
Při rizikových hudebních produkcích.
Při sportovních akcích, kde hrozí střety fanoušků.
Při živelních pohromách, evakuacích a podobně.
Při zesílené potřebě komunikace mezi občany a nasazenými policisty nebo mezi různými názorovými skupinami občanů.
Při akcích, kde lze očekávat emocionální vybuzení a odpor skupin osob, kdy případný zákrok policie by mohl vést k nepochopení činnosti policie u veřejnosti.
Při demonstracích a pochodech extremistů.

V západních Čechách se rodí policejní antikonfliktní tým. Právě jeho členové by na akcích typu CzechTek měli být mírovou spojnicí mezi technaři a těžkooděnci. Právě oni by měli zabránit zbytečnému násilí z obou stran. V čele západočeského antikonfliktního týmu stojí major Karel Urban.

Fotografie: čele západočeského antikonfliktního týmu stojí major Karel Urban. Podle něj jsou podobné týmy velice potřebné a doposud v rámci policie chyběly.

zdroj: ..:. PlzeňskýDeník.cz :.Co si počnou Antikonfliktní týmy s modrým technařem? (DIY Karneval – Praha 17.6.2006)
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: