[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

CzechTek 2006 by mělo monitorovat jen pět hlídek vojenské policie (CV Týden)


2006-06-22, 9:47:37 • Média
Petice už obcím nepomůže
(CV Týden, 21. června 2006)


Petice, kterou bojují občané proti konání CzechTeku ve vojenském újezdu v Hradišti u Kadaně, je nejspíš zbytečná. Zástupci ministerstva obrany podepsali s organizátory minulý týden smlouvu. Akce proběhne na 51 hektarové ploše poslední červencový víkend. O zajištění akce jsme si povídali s tiskovým mluvčím Ministerstva obrany ČR Andrejem Čírtkem.

Proč se koná akce právě na Kadaňsku?
Jako jediný ze všech prověřovaných VÚ nemá pyrotechnickou zátěž a místo konání je dostupné z kraje vojenského prostoru.

Starostové okolních obcí se o konání akce dozvěděli až z médií. Proč nebyli informováni dřív?
Akce se jich týká omezeně. Nejbližší vesnice je vzdálená 3 km. Zvýšený tranzit skrz jejich obce může nastat i z jiných důvodů.

Kdo se postará o bezpečnost účastníků?
Na základě smlouvy ji zajišťují organizátoři. Pouze pět hlídek vojenské policie bude monitorovat průběh akce. S žádnou preventivní zásahovostí se nepočítá. V případě potřeby se spojíme s Policií ČR.

Jak budou hlídky velké?
Dvoučlenné posádky s autem.

Proč jste CzechTek vůbec povolili, když například v Anglii jsou podobné akce zakázány?
Akce by se stejně konala. U nás neexistuje zákon, který by ji zakazoval. Ve veřejném zájmu je, aby proběhla v klidu.

Před 14 dny se našla v prostoru nevybuchlá munice. Nehrozí účastníkům nějaké nebezpečí?
V místech, kde bude akce, se munice nenachází. Prostor nebyl nikdy použit pro výcvik, pouze pro táboření jednotek. Přesto bude ještě prohlédnut a zcela vyčištěn.

Neobáváte se škod na životním prostředí přírodě?
Ekologické škody by být neměly. V prostoru je pouze tráva a křoviny. Akce je pro přírodu stejná zátěž jako cvičení vojáků.

Kdo zaplatí případné škody na místních komunikacích?
Během června dojde k jednání se zástupci obcí, kde se budou případné problémy s dopravou řešit.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: