[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Vyrovnává se Slovensko se svou totalitní minulostí lépe než Česko?


2006-06-24, 8:39:00 • Média
Ústav paměti národa vydal digitální podobu registračních protokolů slovenských útvarů komunistické tajné policie, obsahujících informace o svazcích vedených od druhé poloviny padesátých let dvacátého století do roku 1989. Zároveň zveřejnil seznamy příslušníků různých útvarů Státní bezpečnosti, arizátorů z válečného období, připravuje přehledy členů orgánů komunistické strany, Lidových milicí, publikaci československých registrů a podobně.

Vyvolalo to bouřlivou reakci a někteří lidé vedení v registrech se pokusili Ústav paměti národa žalovat. Neúspěšně. Diskuse o totalitní minulosti se pochopitelně přenesla do médií. Soudci v jednotlivých kauzách podrobovali bývalé příslušníky StB až tříhodinovým výslechům o jejich činnosti (zde nelze než srovnat s laxním přístupem české justice). Zároveň Ján Langoš tvrdil, že agenturní síť Státní bezpečnosti byla předhozena veřejnosti v důsledku polistopadové snahy o tlustou čáru za minulostí. „Nad touto čarou je trestněprávní odpovědnost představitelů státního komunistického režimu. Na rozdíl od vyrovnání s nacismem proběhly rehabilitace, proběhly náhrady majetkové újmy, ale neučinili jsme to co evropské státy po 1945 – nepotrestali jsme viníky.“

Na semináři o legitimitě ozbrojeného odporu proti totalitní moci, jehož účastníkem byl i Josef Mašín, prohlásil: „Dnes komunisté sedí v parlamentech demokratické Evropy a hrdinové, kteří se postavili komunistickému státu na ozbrojený odpor, jsou ve své vlasti označováni za zločince. Cítíme my, svobodní lidé, napětí a obavy před budoucností? Pokud ano, je to výzva. Poznat nacistický a komunistický režim vlastní minulosti a nedopustit jejich recidivu.“

zdroj: ..:. Ján Langoš chystal nadnárodní Matrix (Reflex.cz) :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: