[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Indiánští bojovníci u Little Big Hornu údajně zvítězili díky magickému rituálu


2006-06-25, 20:25:00 • Retro
Zdánlivě nesmyslné masakry Indiánů měly zničit Tanec duchů
(Aleš Česal, rozhovor s Tomášem Bednaříkem, 23. ledna 2002)

Třetím osudovým tématem, které mě vždy přitahovalo, byla osobnost generála George Armstronga Custera a známá bitva u Little Big Hornu. V tom jak byla tato událost vykládána mě zněly falešné tóny. A věděl jsem, že bylo ve skutečnosti asi jinak. Právě kvůli tomu jsem letos (2001) zorganizoval velikou cestu do USA, kromě jiného do indiánských rezervací a místa památné bitvy. Měl jsem možnost mluvit s příslušníky obou stran, tzn. jak se Sijouxové a na druhé straně s indiány kmene Crow. I s mnoha historiky. Na základě toho si myslím, že vznikne velmi zajímavé povídání, které našeho čtenáře překvapí.
Já jen prozradím, že knížka která vznikla na základě této expedice vyjde příští rok v červnu v edici Magazín záhad speciál. Mohl bys naše čtenáře trochu navnadit a nalákat?
Myslím, že právě tebe to bude zajímat, Tam došlo ke střetu, kde na jedné straně stála na svou dobu nejmoderněji vyzbrojená americká armáda. Moderní terminologií můžeme mluvit o elitní jednotce profesionálů, která měla za sebou nesmírně těžké boje v občanské válce a na druhé straně straně stáli bojovníci spojených kmenů Sijouxů, Arapahů a Čejenů, kteří v té době byli vyzbrojeni několika zastaralými puškami a luky a šípy A přesto se jim podařilo opravdu drtivým způsobem tuto elitní jednotku rozbít. Rozbít tak, že z ní přežil pouze jeden kůň. Když jsem pátral po příčinách, tak kromě několika strategických chyb, kterých se americké velení dopustilo, ale které nebyly až tak osudové, tady sehrála obrovskou roli magie. Jedním z tradovaných omylů je, že vůdce spojených kmenů Sedící býk, vedl kmeny do bitev. Od toho tam byli jiní.
Sedící býk byl tzv. svatým mužem. Krátce před bitvou podstoupil veliký magický rituál, který v té knize do detailů popisuji. A měl neskutečné vidění, které se o tři neděle později potvrdilo. Celá bitva mu přišla shůry a on věděl jaká bude strategie, jak bude probíhat. A tuto nesmírnou magickou moc přenesl dalším rituálem na ostatní bojovníky. Zaštítěni magickou sílou postupovali proti moderně vyzbrojeným jednotkám a jejich ztráty byly tak minimální, že se mi chce skoro říci, že se jim kulky vyhýbaly.
Dokonce i část dnešní americké historiografie se přiklání k tomu, že jejich vnitřní síla, byla tím hlavním, co přivedlo sjednocená indiánská vojska k vítězství.
Tento názor se mi potvrdil i v tom, že americká armáda dělala v následujících čtyřech letech velká odvetná opatření a stála tam proti mnohem silnějším kmenovým svazům než u Little Big Hornu, jenže tady už nebylo dosaženo onoho magického napojení.
Že si těchto skutečností bylo americké vedení vědomo, dokazuje další fakt, který je dle mého názoru úmyslně zamlčován. A to, že v roce 1890, tzn. po 14 lety, se začal šířit mezi některými kmeny západních indiánů, tanec duchů, kde magická síla začala znovu přicházet. Tenhle rituál se začal lainovitě šířit. A vedení armády poznalo, že se jedná o totéž, co se dělo u Little Big Hornu a proto vrhli neskutečné finanční prostředky a sílu, aby tyto rituály rozmetali ještě dřív, než se stačí sjednotit v jednu ohromnou sílu. Docházelo k na první pohled nesmyslným masakrům, kde byli dělostřelectvem masakrovány ženy, děti a starci, v počtu třeba tří stovek lidí. Tedy skupiny, které nemohly být nějak nebezpečné. Ale šlo o podhoubí, kde se šířil rituál Tanec duchů.
Měli jsme možnost setkat se i s několika šamany, takže máme autentické informace. Myslím, že to bude pro čtenáře a diváky Mayových indiánek zcela nový pohled.

zdroj: ..:. Záhady.cz :.Masakr u Wounded Knee


ounded Knee (1890) – Epilogem za údobím siouxských válek se stalo pobití 153 Lakotů (z toho 44 žen a 18 dětí) ze dne 29. prosince 1890. Mezi zbídačenými kmeny v rezervacích se šířil neklid a učení mystika Wovoky. Vláda USA se jala proti vůdcům (Krátký býk, Kopající medvěd) zasáhnout. Během transportu skupiny Velké nohy do Omahy došlo k odzbrojování indiánů, načež za okolností, v nichž se historikové liší (snad náhodný výstřel), došlo k přestřelce. Na straně armády byly i čtyři Hotchkissovy kulomety, takže o krvavém výsledku nebylo pochyb. Zraněno bylo na padesát "rudochů", v panice jich dalších 150 prchlo a nejspíš zahynulo v kruté zimě. Rovněž bylo zabito – pravděpodobně vlastní palbou – 25 vojáků. Plukovník James W. Forsyth byl nejprve zbaven velení, ale po vyšetřování omilostněn. Z indiánské tragédie se navždy stal symbol bílé genocidy původních obyvatel Severní Ameriky, jemuž dějepisec Dee Brown vystavěl pomník ve své dojemné knize s výzvou "Mé srdce pohřběte u Wounded Knee..."

zdroj: ..:. V letech 1862-90 proteklo na amerických pláních mnoho krve (Českénoviny.cz) :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Jářek: (26.06.2006, 20:18:25)
A pak že je freetekno novej styl! :)