[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Protokol o nezávislé kontrole policejních stanic a věznic se v OSN prosazoval 30 let


2006-06-26, 9:46:00 • Média
Opční protokol proti mučení vstupuje v platnost
( tisková zpráva Ligy lidských práv, 22. června 2006)


Mezinárodní den mučení, tedy 26. červen, dostal symbolický dárek: po uložení devatenácté a dvacáté ratifikační listiny ze strany Hondurasu a Bolívie v sídle OSN v New Yorku začal dnes platit Opční protokol k Úmluvě proti mučení. Tento protokol umožňuje nezávislou kontrolu všech míst, kde se omezuje svoboda – například věznic či policejních stanic. Jeho prosazování na půdě OSN trvalo skoro 30 let.

Protokol je postaven na spolupráci mezinárodního expertního mechanismu a nezávislého mechanismu působícího na národní úrovni. Státy, které k tomuto protokolu přistoupily, se v prvé řadě zavazují nezávislým mezinárodním expertům umožnit kontrolu všech míst, kde dochází k omezení osob na svobodě, a to bez nutnosti předchozího upozornění nebo povolení ze strany národních orgánů.

Vedle toho signatáři přijímají závazek nejdéle do jednoho roku od ratifikace zřídit nezávislý orgán na národní úrovni. Současný zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení, Prof. Manfred Nowak z Rakouska, tento mechanismus označuje za nejdůležitější nástroj pro prevenci mučení na celosvětové úrovni.

Jediný obdobný mezinárodní mechanismus – Výbor pro zabránění mučení (CPT) – přispívá svojí kontrolní činností k ochraně lidské důstojnosti v členských státech Rady Evropy již 16 let. Oproti OSN totiž jeho přijetí nenaráželo u většiny evropských států na dlouhodobý odpor.

Česká republika patří ke státům, které přijetí Opčního protokolu na mezinárodní úrovni aktivně podporovaly. Vzhledem ke schválení této významné mezinárodní smlouvy v parlamentu a jejího podpisu ze strany prezidenta v minulých dnech se ČR může stát jednadvacátým státem, který předá v sídle OSN svojí ratifikační listinu.

Již před ratifikačním procesem v českém parlamentu se podporovatelům tohoto protokolu, mezi něž patří i Ligy lidských práv, podařilo prosadit novelu zákona o veřejném ochránci práv, který má nyní právo navštívit všechna zařízení, kde jsou osoby omezovány na svobodě. ČR tak podmínku fungování nezávislého orgánu na národní úrovni splnila již před samotnou ratifikací.

zdroj: ..:. LLP.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: