[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Ornitolog: Místo pro CzechTek je vybráno dobře (Econnet)


2006-06-30, 15:02:00 • Média
CzechTek versus chřástal
(Michal Štingl, Econnect, 30. června 2006)


V těchto dnech se v médiích objevila zpráva o ohrožení vzácného druhu chřástala polního pořádáním Czech Tek v Doupovských horách. V tomto vojenském újezdu se nachází chráněná ptačí oblast a Český svaz ochránců přírody kritizuje riziko ohrožení hnízdícího druhu ptáka a jeho mláďat. Podle ornitologů však současně jde z hlediska ohrany přírody o nejlépe vybrané místo z celého vojenského prostoru. Ministerstvo obrany informovalo, že na louce určené pro Czech Tek táboří běžně stovky vojáků a jezdí obrněné vozy.

Ministerstvo obrany pronajalo technařům pro konání letošního CzechTeku louky ve vojenském území Doupov. Doupovské hory však byly vyhlášeny ptačí oblastí v evropské soustavě Natura 2000 mmj. zejména pro ochranu vzácného chřástala polního. Ten bude na loukách v době konání CzechTeku vyvádět mláďata. Český svaz ochránců přírody na to upozornil ve své tiskové zprávě. Za ochranu vyhlášených ptačích oblastí i evropsky chráněných druhů odpovídá Evropské unii stát.

Podle ornitologa z místního základního článku ČSOP Oldřicha Buška však jde o relativně dobrý výběr lokality. "Z celého vojenského prostoru jde o louku s nejnižším výskytem vzácných druhů. Hnízdí zde pravděpodobně jeden, maximálně dva páry chřástala," uvádí Bušek.

"Pozemek pronajatý organizátorům CzechTeku je používaný v podstatě nepřetržitě jako tábořiště pro stovky vojáku a jejich pásovou i kolovou techniku. Jedná se o pozemek na okraji vojenského újezdu. Konání technivalu se tak v podstatě neliší od aktivit, které na pozemku obvykle probíhají. Ve vojenském újezdu se běžně hromadně přesouvají lidé i technika, probíhají zde střelby," sdělil Econnectu tiskový mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek.

Chřástal polní hnízdí v období června a července. Doba pořádání Czech Teku vychází tedy přesně na ukončení hnízdění.

zdroj: ..:. Ecn.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] CEPO Arnika: Chřástal vs. CzechTek - kdo je sudím?! (03.07.2006, 23:25:53)
Celé území Vojenského újezdu Hradiště spravuje z hlediska ochrany přírody, ale i dalších veřejných záležitostí tzv. újezdní úřad (podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky). Tím je pro tento vojenský prostor Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště (se sídlem v Karlových Varech).

Podle zákona (č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je třeba k uskutečnění záměru, který by mohl významně ovlivnit území Natury 2000 (CzechTec 2006 se má konat konkrétně v tzv. ptačí oblasti), předložit úřadu návrh jeho uskutečnění. Podle popisu průběhu a umístění plánováného festivalu posoudí Újezdní úřad v Karlových Varech, zda bude vliv "významný" a vydá k tomu žadateli stanovisko. V případě, že významný vliv vyloučen nebude, je třeba navrhovat varianty a nechat celou věc posoudit podrobněji z hlediska vlivů na životní prostředí. V podstatě by to znamenalo nemožnost konat CzechTec přímo zde, ale to nemá cenu nyní rozebírat.

Proč nebyli organizátoři upozorněni Ministerstvem obrany ČR nebo Újezdním úřadem vojenského újezdu Hradiště je zvláštní, možná se tak ale stalo?! Každopádně doporučuji se o celé této proceduře vydání stanoviska z hlediska vlivů na naturové území (podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) informovat na příslušném vojenském újezdě. Neznalost by totiž v případě humbuku kolem CzechTeku neomlouvala dvakrát...

Lukáš Matějka - Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika