[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

MOČR aktuálně k CzechTeku 2006


2006-07-13, 11:30:00 • CzechTek
CzechTek 2006 ve vojenském újezdu
(Ministerstvo obrany ČR, 13. července 2006)

Od středy 14. června 2006, kdy byla podepsána smlouva mezi Ministerstvem obrany ČR a Sdružením českých soundsystémů – ALIANCE 23 o pronájmu pozemku ve vojenském újezdu Hradiště za účelem technivalu CzechTek 2006, se na Ministerstvo obrany obracejí občané s širokým spektrem dotazů.

Ministerstvo obrany považuje za důležité sdělit veřejnosti základní informace o tom, co předcházelo podpisu smlouvy a co je jejím obsahem.

Rozhodnutí ministra obrany pronajmout organizátorům technivalu CzechTek pozemek, vychází z toho, že na klidném průběhu této akce je veřejný zájem. CzechTek po loňském ročníku přestal být akcí určité zájmové skupiny, ale stal se věcí veřejnou. Pokud by nebyl pronajat organizátorům technivalu pozemek ve vojenském újezdu Hradiště, jediným důsledkem by bylo, že by se akce konala jinde za nekontrolovatelných podmínek a s daleko většími dopady pro občany České republiky.

Ministr obrany ČR rozhodl pronajmout organizátorům pozemek, který je mimo území jakékoliv obce a na kterém je konání technivalu v podstatě bez rizika. Vzdálenost od zástavby obcí Mašťov, Kadaňský Rohozec a Vojnín je od dvou do tří kilometrů. Konfigurace oblasti je taková, že mezi pronajatým pozemkem a výše zmíněnými obcemi je vyvýšený terén, z pronajatého pozemku není možné tyto části obce vidět a je výrazně omezeno šíření hluku jejich směrem. Věcí organizátorů je, aby reproduktory mířily do neobývané části vojenského újezdu podobně, jako tomu bylo u technivalu CzaroTekk konaného v Krásnu na Sokolovsku na začátku května tohoto roku.

Pozemek je na kraji vojenského újezdu a běžně je využíván jako tábořiště cvičících vojsk. Například v současné době až do 20. července 2006 je zde ubytováno několik stovek vojáků AČR, kteří absolvují výcvik v polních podmínkách. Proto se v něm nevyskytuje nevybuchlá munice a je dostupný bez nutnosti vojenským újezdem projíždět.

Celý vojenský výcvikový prostor Hradiště je součástí Doupovských vrchů, které jsou prohlášeny chráněnou ptačí oblastí v projektu NATURA 2000. Ve veřejnosti se nyní velmi živě diskutuje o tom, zda připravovaný technival provázený kontinuální zvukovou kulisou nemůže narušit ekosystém oblasti a ohrozit zejména její ptačí obyvatele chřástala polního a strnada lučního. Pozemek pronajatý organizátorům se pochopitelně posuzoval i z hlediska ochrany životního prostředí. Konání technivalu a s ním spojená koncentrace osob a vozidel se neliší od aktivit, které zde obvykle probíhají. Současně v těchto místech není hnízdiště chřástala polního. Nárazové akce přírodě podle ekologů nevadí, rozhodující pro dobrý stav přírody je fakt, že zde není trvalé lidské osídlení a zemědělská činnost.

Na vytipovaném pozemku proběhlo několik rekognoskací, a to i za účasti organizátorů. Území vyčleněné pro účastníky technivalu bude přesně vymezeno páskou. Jeho kapacita je více než dostatečná. Organizátoři jsou povinni dle smlouvy zajistit na své náklady zdravotnické a další logistické zabezpečení akce, zabezpečit odvoz a likvidaci odpadů a uvést pronajatý prostor do původního stavu. Dále jsou povinni zajistit, aby účastníci akce respektovali hranice pronajatého a vyznačeného pozemku. Z logiky věci vyplývá, že účastníci akce se nebudou vzdalovat od zdroje hudby na pronajatém pozemku. Akce bude monitorována ve spolupráci Policie ČR a Vojenské policie. V případě porušení právního řádu jsou bezpečností složky povinny zasáhnout.

Na území vojenského újezdu není možný vstup civilní osoby či vjezd civilního vozidla bez povolení vydaného přednostou vojenského újezdu. Pozemek pronajatý organizátorům byl však dočasně zpřístupněn na základě výnosu přednosty újezdního úřadu, čili na něj může legálně vstoupit kdokoliv, nejen technaři, ale i obyvatelé okolních obcí. Organizátoři ani účastníci technivalu CzechTek nebudou mít povolení k průjezdu vojenským újezdem Hradiště. Pozemek leží u hranice vojenského újezdu, příjezd k němu bude po veřejných komunikacích, nikoliv přes území vojenského újezdu (viz mapa).

Nájem je sjednán na dobu od 24.7. do 7.8.2006. Podle organizátorů bude hlavní část akce s nejvyšším počtem účastníků probíhat během posledního víkendu v červenci, tedy od 28.7. do 30.7.2006. Organizátoři zaplatí za pronájem 24 000 korun.

Autor: Odbor komunikačních strategií

zdroj: ..:. Army.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: